Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Sogndals lag som vant NM for G19 i 2018 etter å ha slått Rosenborg i finalen.

De beste fotballspillerne brenner for fotball

De beste spillerne har svært høy grad av lidenskap og pågangsmot. – Det ser ut til at disse faktorene er veldig sentrale for å bli god, sier professor.

Sammen med forskerkolleger har professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU studert noen av de beste fotballspillerne i Sogn og Fjordane, deriblant Sogndals elitelag.

De ville finne ut hva som gjør at noen blir blant de aller beste. Funnene er nå publisert i tidsskriftet New Ideas in Psychology.

Lidenskap, pågangsmot, tankesett

Forskerne undersøkte spillernes lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett. Det siste betyr at du tror du vil lykkes.

– Dette er den første studien i verden som har sett på disse faktorene hos fotballspillere, påpeker Sigmundsson.

Et av de andre lagene de så på var Sogndal Junior, det beste juniorlaget i Norden det året. Dette laget spilte blant annet i UEFA Youth League, som tilsvarer Champions League for juniorer.

Det tredje laget var Sogn og Fjordanes regionlag for 14–15-åringer, blant de dyktigste spillerne i sin aldersgruppe.

Elitespillerne skiller seg ut

Alle spillerne i studien holdt et høyt fotballnivå. Men kanskje er det ikke så overraskende at spillerne på elitelaget skåret høyest på alle de tre faktorene lidenskap, pågangsmot og positivt tankesett.

Forskerne fant altså også forskjeller mellom de gode og de aller beste.

Nå skal det nok enda mer til for å nå helt frem, som dyktige trenere, god og riktig trening og folk som støtter deg, men både lidenskap og pågangsmot ser ut til å stå sentralt.

Dette samsvarer med andre funn fra blant annet NTNU. Lidenskap bestemmer hva du blir god til, mens pågangsmot og positivt tankesett må til for at du skal oppnå det.

Lidenskap bestemmer hva du blir god til, mens pågangsmot og positivt tankesett må til for at du skal oppnå det. Her er Sogndals Tomas Olai Totland i fint driv.

Samsvarer med trenernes vurdering

Spillernes følelser for fotballen stemte også med trenernes oppfatning av deres ferdigheter.

– Når trenerne for hver gruppe rangerer sine spillere i forhold til fotballferdigheter, ser vi en veldig høy sammenheng mellom rangeringen deres og lidenskapen hos spillerne, sier Sigmundsson.

Forskerne fant i tillegg en klar sammenheng mellom rangeringen og pågangsmotet, særlig for elitespillerne og junior 15.

Men denne sammenhengen fant de ikke med positivt tankesett, selv om du trenger det også. Det er altså ikke nok å bare tro at du skal greie det om du skal nå helt til topps.

– Dette støtter også vår teori om at lidenskap og pågangsmot er viktig for å lykkes og bli fremragende, sier Hermundur Sigmundsson.

Vil finne ut mer

I alt 63 spillere var med, blant dem 25 fra Sogndal Elite, 17 fra Sogndal Junior og 21 fra Sogn og Fjordane juniorer i alderen 14–15 år. Dette er første del av et noe større prosjekt med Sogndal Fotball og Sogn og Fjordane Fotballkrets.

– En oppfølgingsstudie er nær forestående og med så gode samarbeidspartnere bør vi kunne finne flere svar på hva som kan predikere gode utøvere, sier førstelektor Jan Morten Loftesnes fra Høgskulen på Vestlandet.

Referanse:

Hermundur Sigmundsson mfl.: Passion, grit and mindset in football players. New Ideas in Psychology, 2020. Doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100797

Powered by Labrador CMS