Forsker Siril Alm viser Arthur (2 år) hvordan man kan lage sjømat til jul. (Foto: Marit Rein/Nofima)
Forsker Siril Alm viser Arthur (2 år) hvordan man kan lage sjømat til jul. (Foto: Marit Rein/Nofima)

Lær barna å lage fisk til jul

KRONIKK: I Norge har vi lang tradisjon for å spise fisk i julen. Mange voksne ser nå frem til å spise både lutefisk, julekveite og juletorsk, men statistikken indikerer at vi er dårlige til å overføre disse tradisjonene til våre barn.

I et innslag i NRK Dagsrevyen 27. november presenterte Helsedirektoratet tall fra en ny undersøkelse der det kom frem at barn og unge spiser mindre godteri og mer grønnsaker enn tidligere, men spiser urovekkende lite sjømat.

Ifølge TV-innslaget er fiskekonsumet gått ned hele ti prosent i perioden 2016-2018. Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for utviklingen og oppfordrer alle til å spise mer fisk.

Med henvisning til debatten om miljøgifter i sjømat, slår ernæringsfysiolog Tine Sundfør fast at folk trygt kan spise mer fisk, siden helsefordelene oppveier for ulempene med å spise fisk. Det er en oppfatning jeg fullt ut er enig i.

Går glipp av viktige næringsstoffer

Barn som spiser lite sjømat kan gå glipp av mange viktige næringsstoffer som er nødvendige for god helse og utvikling. Det er spesielt de fete fiskeslagene som sild, makrell, laks og ørret, med mye omega 3 og vitamin D, som barna bør spise mer av.

Nå på vinteren når vi ser så lite til sola er det ekstra viktig at vi spiser mat som inneholder vitamin D. Da er jo de typiske julepåleggene, julesild, peppermakrell, gravet og røykt laks en utmerket kilde til vitaminet. Men er dette pålegg som barna får servert?

I undersøkelser vi har utført på Nofima forteller foreldre at barna ikke liker fisk og at de ikke orker å krangle med barna over matbordet for å få dem til å spise fisk. Når julemiddagen skal serveres er det nok mange som føler at barna må få spise mat som de liker, og så lager de kanskje pizza, grøt og hamburger til barna, mens de selv spiser lutefisk, julekveite eller juletorsk.

Det samme gjelder nok når det kommer til pålegget. Med slike vaner er det vanskelig å tro at barna vil spise sjømat i jula når de selv blir voksne.

Ikke tving eller lokk barna, lær dem heller å lage maten

Flere studier viser at det er lite heldig om man tvinger barna til å spise mat som de ikke vil spise, eller man bruker dessert som lokkemiddel for å spise middag. I stedet bør det brukes andre teknikker som kan motivere barna til å smake på mat som er ukjent eller lite foretrukket.

I en undersøkelse vi nettopp har gjennomført, «Fremtidens fiskekokker», kom det frem at barn i femårsalderen synes det er gøy å lage mat sammen med de voksne. Å være med på kjøkkenet og lage mat, gir dem en følelse av mestring, samhold og å være til nytte. Når måltidet får positive assosiasjoner, blir barna mer motivert for å smake på maten.

Lag sjømat til jul i tillegg til julekakene

I undersøkelsen fortalte barna at de gangene de var med foreldrene å lage mat, var det som regel når noe skal bakes, slik som boller og muffins. I disse juletider er det nok mange foreldre som planlegger å bake julekaker sammen med barna.

Selv om dette er en veldig koselig tradisjon, vil jeg argumentere for at foreldrene også bør lære barna å lage sjømat til jul. Hvorfor ikke ha juleverksted der barna lærer seg å lage glass med ulike sildepålegg? Eller grave laks? Eller tilberede julekveita eller lutefisken?

Hvis vi vil at barna våre skal assosiere sjømat med noe vi spiser i festlig lag og høytider, er det avgjørende at de lærer å tilberede den, og blir vant til å spise sjømat i slike anledninger.

Powered by Labrador CMS