Mer fisk og grønnsaker til middag, anbefaler helsemyndighetene. Men nordmenn gjør nesten stikk motsatt, viser en ny kostholdsrapport fra Helsedirektoratet. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix)
Mer fisk og grønnsaker til middag, anbefaler helsemyndighetene. Men nordmenn gjør nesten stikk motsatt, viser en ny kostholdsrapport fra Helsedirektoratet. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix)

Stadig færre spiser fisk

Nordmenn spiser nesten sju kilo mindre fisk i året enn for ti år siden, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det bekymrer helsemyndighetene.

Det er særlig blant de yngre at fiskeinntaket er urovekkende lavt.

– Utviklingen vi ser, er ugunstig med tanke på helsen, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet. De anbefaler fisk til middag to til tre ganger i uken.

Tirsdag la Helsedirektoratet fram sin årlige rapport «Utviklingen i norsk kosthold». Den slår blant annet fast at et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene for sykdom og tidlig død.

– Det å bytte én eller to kjøttmiddager i uken med fisk, vil gi store effekter for helsa, påpeker Granlund.

Men trass i det velkjente rådet har forbruket av fisk samlet falt fra drøyt 36,5 kilo per person i året i 2007 til 29,9 kilo i 2017.

Mindre frukt

Rapporten viser også at totalforbruket av frukt og grønt har falt. Langt færre spiser poteter til middag, mens inntaket av frukt og bær har falt med to kilo per person i året fra 2007 til 2017. Forbruket av andre grønnsaker har derimot økt med nesten åtte kilo i samme tidsrom. De siste par årene har imidlertid særlig gulrot og løk dalt i popularitet.

Samtidig viser undersøkelsen at flere 15-åringer enn før spiser grønt hver dag. Blant guttene er det 14 prosent flere som spiser grønnsaker hver dag enn i 2014, mens det samme er tilfelle for 17 prosent av jentene.

– Det å spise grønt er noe av det aller viktigste man gjør for helsa si, sier Granlund.

15-åringene drikker også mindre sukkerholdig brus og leskedrikk og spiser mindre godteri enn i 2014.

Klare svakheter

Dette er positivt, mener Helsedirektoratet. Likevel har kostholdet i Norge fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som øker risikoen for sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes, konkluderer de i rapporten.

Selv om kjøttforbruket falt litt siste år, har det økt over tid og ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå det siste tiåret. I dag spiser hver nordmann i snitt rundt 76 kilo kjøtt i året, mot 53 kilo i 1989. Helsemyndighetene anbefaler et begrenset inntak av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter.

På den positive siden er forbruket av kornvarer på vei opp igjen, etter å ha falt noe over tid.

– Grove kornprodukter er en viktig bidragsyter for å redusere risiko for sykdom, sier Granlund.

Handlingsplan

I den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold fram til 2021 har Helsedirektoratet satt opp en rekke mål. Blant disse er:

* Forbruket av frukt og grønt, grove kornvarer og fisk skal øke med 20 prosent

* Bruken av mettet fett, sukker og salt skal reduseres

* Andelen i befolkningen som følger kostholdsrådene, skal økes.

Powered by Labrador CMS