Det kan være både fysiologiske og prosessbetingende årsaker til at fisken mister væske. Når disse er kartlagt vil forskerne vurdere å utvikle ny teknologi eller teste andre tiltak for å begrense eller helt unngå væsketapet. (Illustrasjonsfoto: Tom Haga, Norges sjømatråd)

Nytt fra akademia: Skal forske frem saftigere fisk

All fisk mister væske, både i produksjonen og gjennom lagringstida. Nå skal forskere hjelpe fiskeprodukter å holde på vannet.

Som forbruker kan vi merke det ved at vi kan finne væske inne i pakningen sammen med fiskematen, men fisken kan også ha mistet væske allerede før den kommer inn i emballasjen.

– Væsketap fra produkter er en kjent utfordring i bransjen og påvirker ofte forbrukerens opplevelse av kvaliteten negativt, forteller utviklingssjef Christer Johansson i fiskematprodusenten Lofotprodukt.

Væske som siver ut gjør ikke bare at produktet går glipp av saftighet, men det fører også til mer svinn, både i produksjonen, i butikken og hos forbrukeren.

Nå skal forskere ved matforskningsinstituttet Nofima teste ut ulike tiltak.

– Vi skal undersøke nøye hva som skjer med fisken fra den kommer inn til produksjon og til den ligger på tallerkenen hjemme hos folk. Vi vil avdekke hvor væsketapet skjer og hvorfor, slik at vi kan finne bedre måter å gjøre det på, sier Nofima-forsker Line Bach Christensen.

Visjonen er at produktene ikke skal miste noe væske verken under behandlingen eller inne i emballasjen på veien fram til forbrukeren.

Les mer hos Nofima

Powered by Labrador CMS