Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Agder - les mer.

Mindre enn 1 av 10 norske forbrukere er villige til å investere i digital valuta. Av disse er over dobbelt så mange menn som kvinner.

Hvorfor investerer ikke kvinner i kryptovaluta like mye som menn? 

Selv etter 15 år er det ikke mer likestilling på kryptoområdet enn på andre finansielle områder. Forskerne viser til generelle psykologiske ulikheter mellom menn og kvinner.

Da bitcoin ble utgitt som den første kryptovalutaen i 2009, ble den hyllet som en ny, global valuta som også skulle gi like kjønnsmessige muligheter for investering og bruk.

Etter 15 år er det klart at slik har det ikke gått. I Norge er likestillingen mellom kjønnene generelt sett høy. Likevel er investeringsviljen i kryptovaluta fortsatt over dobbelt så høy hos menn som hos kvinner.

Det viser forbruksforskning utført ved Universitetet i Agder (UiA).

Øker forståelsen

I en en ny studie undersøker forskerne hvordan befolkningen over 18 år i Norge stiller seg til det å investere i kryptovaluta. De har sett på investeringsvilje, hvor gode finansielle kunnskaper folk har og personlighetstrekk. Studien er nylig publisert i det amerikanske tidsskriftet Psychology & Marketing.

En hovedhensikt med arbeidet har vært å finne ut mer om de betydelige forskjellene mellom menn og kvinner.

– Tallene viser at mindre enn en av ti norske forbrukere er villige til å investere i digital valuta. Av disse er over dobbelt så mange menn som kvinner, sier professor Ellen Katrine Nyhus ved Handelshøyskolen ved UiA.

12,5 prosent av menn kan tenke seg å investere i digital valuta. Bare 5,6 prosent av kvinner kan tenke seg det samme.

Nyhus står bak den nye studien sammen med postdoktor Michał Krzysztof Król, professor Anders Emil Tobias Otterbring, i tillegg til Darius-Aurel Frank fra Aarhus Universitet.

– Vi har vært interessert i hvorfor det er slik i Norge – og hvordan det kan forklares, sier Nyhus.

Psykologiske mekanismer påvirker

I arbeidet har forskerne vært opptatt av hvilke psykologiske mekanismer som gjør folk mer eller mindre villige til å investere i kryptovaluta.

Hvordan ulike karaktertrekk fungerer sammen, står sentralt i forskningen: 

  • På den ene siden økonomisk selvtillit og økonomisk overmot. 
  • Og på den andre siden personlighetstrekk: emosjonell stabilitet, utadvendthet, hvor nysgjerrig du er på nye ting og opplevelser, hvor omgjengelig og imøtekommende du er, og hvor planmessig, ryddig og ordentlig du er.

Tydelige forskjeller

– Det første som slo oss da vi gikk gjennom dataene, var to tydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder økonomisk mestring og økonomisk overmot, forteller Nyhus.

Mennene skåret høyest på økonomisk mestringstro. Det vil si troen på egne evner til å ta finansielle valg. Kvinnene  viste i større grad finansielt overmot. Det vil si at de trodde mer på sine finansielle kunnskaper enn svarene på kunnskapsspørsmålene i undersøkelsen tydet på.

– Det andre som slo oss, var at vi også fant klare kjønnsmessige forskjeller knyttet til fire av de fem personlighetstrekkene vi så på, sier Nyhus.

Menn er mindre sosiale, mindre omgjengelige og mindre planmessige enn kvinner – men skårer høyere for emosjonell stabilitet.

Motsatt er kvinnene mer sosiale, mer omgjengelige og mer planmessige enn menn – men skårer lavere på emosjonell stabilitet. Dette samsvarer også med annen forskning på personlighetstrekk.

Noen personlighetstrekk veier mer

Forskerne så på disse svarene opp mot spørsmålet om folks villighet til å investere i kryptovaluta. Det viste seg at personer som skårer høyt på økonomisk overmot – altså der kvinner skårer høyere – er mer tilbøyelige til å investere i kryptovaluta enn andre.

Men samtidig viser funnene at også personlighetstrekkene var viktige: De som har høyest økonomisk mestringstro og samtidig skårer lavest på personlighetstrekk som omgjengelighet og planmessighet, er mer positive til å investere i kryptovaluta enn andre. Det er gjerne menn.

Ingen endring i kjønnsmønstre

Fra et kjønnsperspektiv antyder dermed forskningen at krypto ikke har klart å påvirke eller endre tradisjonelle kjønnsmønstre og stereotypier i den finansielle investeringsindustrien.

– Våre funn antyder også at kvinner kan trenge ytterligere overtalelse eller opplæring om fordelene og risikoene ved krypto, før de vurderer å investere i denne typen valuta, sier Nyhus. 

Hun peker også på at dette er tiltaksområder som selskaper og markedsførere i kryptoindustrien bør vurdere når de gjennomfører fremtidige markedsføringstiltak.

– Det kan også være viktig kunnskap for de som skal regulere finansmarkedene og beskytte sårbare forbrukere, sier hun.

Referanse:

Ellen Katrine Nyhus, Darius-Aurel Frank, Michał Krzysztof Król og Tobias Otterbring: Crypto cravings: Gender differences in crypto investment intentions and the mediating roles of financial overconfidence and personality. Psychology & Marketing, 2023, doi: 10.1002/mar.21921

Powered by Labrador CMS