Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Stipendiat Mona Synnøve Nilsen har i et prosjekt sett nærmere på stoffet 3-HIB i blodet til de som har diabetes og fedme.

Ny test kan avsløre diabetes

Forskere har oppdaget at pasienter med fedme og type 2 diabetes har et høyt nivå av et spesielt stoff kalt 3-HIB i blodet. Funnet kan bidra til utviklingen av en mer persontilpasset medisin.

I dag lørdag 14. november markeres Verdens diabetesdag. Diabetes er en utbredt sykdom, som på grunn av livsstilsendringer også blir mer og mer vanlig.

Samtidig finnes det ikke medisiner som virker godt på alle pasienter med diabetes type 2.

– Utenom livsstilsendring brukes medisinen metformin som førstehåndsbehandling for type 2 diabetes, men denne har liten effekt hos mange pasienter og kan ellers bare forsinke sykdomsutviklingen, sier Simon Nitter Dankel, forsker ved Mohn ernæringsforskninglaboratorium og Klinisk institutt 2 på Det medisinske fakultet.

Han forklarer at forskere trenger mer kunnskap om prosessene i celler som gir opphav til diabetes for å finne bedre behandlinger tilpasset hver enkelt pasient.

Nivåer av 3-HIB kan vise kropp i ubalanse

Dankel er veileder for Mona Synnøve Nilsen, som i sin doktorgradsavhandling undersøker stoffet 3-HIB i blodet til de som har diabetes og fedme.

– 3-HIB er et stoff som forekommer når det har vært en ufullstendig nedbryting av enkelte essensielle aminosyrer, sier Nilsen.

Kroppens viktige byggesteiner

Kroppen trenger 20 aminosyrer. 8 av disse er såkalte essensielle aminosyrer som kroppen selv ikke klarer å produsere. Vi må får de via mat og drikke. Kroppen trenger aminosyrer for å bygge opp proteiner, som i sin tur er livsviktige for vekst og reparasjon i kroppens vev og andre prosesser i kroppen vår.

Kilde: Store norske leksikon

Hun forklarer at de som har fedme, har et høyt nivå av dette stoffet i blodet. Forskerne har vært nysgjerrige på hva det kommer av, og om nivået av 3-HIB på et vis kan indikere at man står i fare for å utvikle diabetes.

Undersøkelsene har gitt nyttig innsikt i kroppens stoffskifte:

– 3-HIB er et stoff som produseres blant annet i fettceller når nedbrytingen av fettsyrene er ufullstendig. Studien vår viser at økte nivåer av 3-HIB kan reflektere at fettcellene lagrer mer fett i stedet for å forbrenne det, forklarer Dankel.

Kropper reagerer ulikt på 3-HIB

Dankel forklarer at det ekstra fettet for eksempel kan forhindre at sukkeret i blodet blir tatt opp i kroppen. 3-HIB kan virke som et signalmolekyl og gi denne effekten i seg selv.

Resultatet er økt risiko for høyt blodsukker, noe alle personer med diabetes får. De som er slanke, derimot, ser ikke ut til å bli rammet like hardt. De har også mer av de såkalte brune fettcellene, som ligner mer på muskelvev.

– Det er mulig at 3-HIB fra hvite fettceller kan gå i sirkulasjonen og forsøke å øke fettforbrenning i brune fettceller og eventuelt også i muskler. Men denne virkningen kan tenkes å ikke fungere ved insulinresistens og type 2 diabetes, sier Dankel.

Resultatet er, dessverre, en nedadgående spiral med bare mer og mer fedme og mer sukker i blodet.

Persontilpasset behandling

I arbeidet har Nilsen både sett på befolkningsdata og gjort undersøkelser i laboratoriet. Befolkningsdataene har hun blant annet fra Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK).

Blant de 5000 deltagerne fant de klare sammenhenger mellom 3-HIB og grad av fedme, tidlige stadier av diabetes og diabetes type 2.

I laboratoriet har de også sett nærmere på hvordan fettcellene oppfører seg.

– Her oppdaget vi at 3-HIB produseres og utskilles fra fettceller ved fettlagring. Vi så også at økte mengder av 3-HIB kan endre hvordan ulike typer fettceller i kroppen fungerer, sier Nilsen.

I laboratoriet testet de også å redusere virkingen av et enzym som er nødvendig for å produsere 3-HIB. Da observerte de redusert utskillelse av 3-HIB fra fettcellene samtidig som at fettlagringen ble redusert.

– I motsatt tilfelle økte opptaket av fett da vi supplerte fettcellene med 3-HIB. I tillegg så vi at 3-HIB påvirket opptak av glukose i fettcellene, forklarer Nilsen.

Det er her den persontilpassede medisinen kommer inn, mener Dankel.

– Hvis vi får økt forståelse av prosessene for hvordan sykdommen oppstår, kan vi bedre tilpasse behandlingen til den enkelte. Hvis vi kan peke på at noen får diabetes spesielt knyttet til økt nivå av 3-HIB, kan vi gripe inn her, sier Dankel.

Diabetes kan gå tilbake med reduksjon av kroppsfett

Forskerne har også undersøkt hvordan en fedmeoperasjon påvirker nivået av 3-HIB.

– I blodprøver tatt før og etter slankeoperasjon fant vi at 3-HIB-nivået i blodet reduseres ett år etter operasjon når kroppsfettet har blitt kraftig redusert, sier Nilsen.

Dette sammenfaller med en tydelig reduksjon i blodsukker og lavere risiko for type 2 diabetes:

Dankel forklarer at han og andre forskere er i gang med en annen studie som undersøker hvordan høyt og lavt inntak av karbohydrater og fett påvirker fettlagrene og kroppssammensetningen på lang sikt.

Resultatene fra denne studien på 192 kvinner og menn fra Bergensområdet vil komme til neste år.

Tidlig diagnostisering av diabetes kan bli mulig

Studien til Mona Synnøve Nilsen og Simon Nitter Dankel kan gi nyttig innsikt i hvordan fettcellene i kroppen reagerer og forsøker å kompensere for ulike typer av stimuli.

– Fettvevet har ikke bare som oppgave å lagre overflødig energi, men er også et viktig organ som kan kommunisere med andre organer i kroppen vår. Fettvevet kan både motta og sende ut flere typer signalmolekyler som er med på å styre en rekke prosesser i kroppen, sier Nilsen.

Hun forklarer at 3-HIB er en type signalmolekyl, hvor høye nivåer ser ut til å sette systemet hos enkelte enda mer i ubalanse.

Disse funnene kan gjøre det mulig å på et tidlig tidspunkt se om en person er i fare for å utvikle diabetes.

– Mange går rundt med type 2 diabetes uten å vite det. Om vi kan definere en grenseverdi for 3-HIB som unormal, kan vi kanskje fange opp de som er i ferd med å utvikle diabetes type 2 på et tidligere stadium enn vi kan i dag, sier hun.

De to forklarer at fettlagringen rundt de sentrale organene kan være skjult, slik at endringer i bestemte celleprosesser som forårsaker sykdom ikke vises. De to ser muligheter for at en blodprøve av 3-HIB og lignende markører muligens kan avdekke slike ubalanser i systemet. Da kan det bli enklere å bestemme forebygging og eventuell behandling, for eksempel gjennom livsstilsendringer.

Referanse:

Mona S Nilsen mfl.: 3-Hydroxyisobutyrate, A Strong Marker of Insulin Resistance in Type 2 Diabetes and Obesity That Modulates White and Brown Adipocyte Metabolism. Diabetes, 2020. Doi: 10.2337/db19-1174

Powered by Labrador CMS