Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Nå er det vist at avl kan øke omega-3-innholdet i mikroalger betydelig. Marie Lillehammer står bak forskningen.

Mye omega-3 å hente når mikro­alger blir avlsdyr

Mikroalger kan vokse fortere og danne mer av de sunne fettsyrene omega-3 om de avles på. Det gjør dem enda mer interessante som fôringrediens.

Helt nederst i næringskjeden finner vi de mest lovende nye ingrediensene til fôr for oppdrettsfisk. Deriblant mikroalger. 

Ingredienser nederst i næringskjeden er generelt lovende. Det er fordi mindre energi går tapt om de brukes direkte i fiskefôr enn om de går via for eksempel krill og småfisk på vei til laksens gap.

Marine omega-3-fettsyrer er viktige næringsstoff i fiskefôr. I dag er fiskeolje hovedkilden til disse stoffene. Kan vi dyrke mikroalger med høyt nok nivå av disse fettsyrene, blir det lettere å fase ut fiskeolje i fôret.

Viser at det går an å avle

Lys, temperatur og næringsstoff påvirker hvordan algene vokser. Det gjør også algenes gener. Derfor testet forskerne om de kan avle på mikroalger som på for eksempel oppdrettsfisk: Når oppdretterne målrettet krysser individer eller slekter som har høy ytelse, får neste generasjon høyere ytelse enn forrige, og så videre.

– Vi ville vite om avl kan bidra til raskere vekst og økt innhold av omega-3. De innledende forsøkene vi gjorde med partnerne våre, ga svært lovende resultater, sier Marie Lillehammer, forsker i Nofima.

Antagelig er hun og kollegene først ute med å beregne genetisk variasjon i mikroalger.

Mange mikroalger formerer seg ved kloning. Derfor valgte forskerne seg arten Seminavis robusta – en godt studert alge som har kjønnet formering. Åtte linjer av arten ble krysset med hverandre i en generasjon og testet i avlsforsøket.

25 prosent økning på én generasjon

Selv om arten ikke regnes som spesielt aktuell som fôrressurs, viste forsøket at 18 prosent av omega-3-produksjonen i algene blir bestemt av genene (arvegrad). Med avl betyr det en økning på 8,8 prosent omega-3 på én generasjon.

For vekst blir det enda større tall. Med en arvegrad på 50 prosent vokser mikroalgen 25 prosent raskere per generasjon. I teorien betyr det en nidobling per år, gitt ti generasjoner på ett år.

– Det kan hende innavl og fysiologiske begrensninger ville satt en stopper for veksten over generasjoner, eller at veksten ville hatt bieffekter. Men forsøket viser at avl bør utforskes videre hvis vi ønsker at mikroalger skal bli en viktig fôringrediens til europeisk akvakultur, sier Lillehammer.

Om forskningen

  • Forskningen har vært en del av EU-prosjektet NewTechAqua
  • I denne delen av prosjektet har Nofima samarbeidet med Universidad de Las Palmas, Spania, og Ghent University i Belgia
  • Forskningen er finansiert av EU Horisont 2020

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS