Leter etter mer nikkel i Norge

Det kanadiske selskapet Blackstone Venture har startet leting etter nikkelmalm i norske fjell. De nye undersøkelsene er satt i gang etter vellykkede geofysiske målinger med helikopter i henholdsvis Espedalen og på Kvikne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Nikkel

Forbruket av nikkel øker og prisene er høye. I Norge står de 500 ansatte ved Falconbridge nikkelverk i Kristiansand for 6,5 prosent av verdensproduksjonen.

To tredjedeler av produsert nikkel brukes i rustfritt stål. Resten finner vi igjen i legeringer med andre metaller, i for eksempel mynter, hvitt gull, CD-plater eller mobiltelefonbatterier.

I fjor høst gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU), på oppdrag fra Sulfidmalm AS, geofysiske målinger ved de gamle nikkelgruvene i Espedalen i Oppland.

Slike magnetiske og elektriske målinger gir et detaljert bilde av geologien og gjør forskere i stand til å se hvor det kan være aktuelt å lete etter nye og hittil ukjente malmforekomster.

Oppløftende resultater

I vinter er data fra disse helikoptermålingene gransket av Blackstone Venture, som eier 60 prosent av Sulfidmalms interesser i Espedalen. Samtidig har Blackstone, i samarbeid med Sulfidmalms eiere Falconbridge Limited, gjennomført nye geologiske og geofysiske undersøkelser på bakken.

Resultatene er såpass oppløftende at selskapene nå fortsetter arbeidet.

- Allerede i sommer gjennomfører vi prøveboringer etter nikkel i Espedalen, melder Blackstone selv på sine hjemmesider på Internett.

 

Under helikopteret

Også på Kvikne i Hedmark har NGU nylig utført geofysiske målinger på oppdrag fra Sulfidmalm AS i Kristiansand. Målesonden 30 meter under helikopteret har registrert variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. Begge deler kan indikere malmforekomster.

- I likhet med Espedalen, ser vi også på Kvikne interessante utslag, sier programleder Jan Steinar Rønning ved NGU.

Han regner med å ha de foreløpige data klar for oppdragsgiveren før ferien.

Også her skal Blackstone inn med geologiske undersøkelser av berggrunnen.

Konstant høyde

De geofysiske målingene foregår ved at helikopteret flyr i rette linjer for hver 100 eller 150 meter og med konstant høyde 60 meter over bakken.

Måleområdet i Espedalen dekket rundt 100 kvadratkilometer og strakk seg på begge sider av Espedalsvannet fra fjellet Trona til Spenberga, cirka to kilometer sørøst for Espedalen Fjellstue.

På Kvikne dekket området cirka 550 kvadratkilometer. Her foregikk målingene ti km på hver side av riksveg 3 fra fjellet Sverjesjøhøa i nord og sørover til Savalen.

- Oppdraget ble gjennomført til punkt og prikke av en meget dyktig flyver, fastslår Jan Steinar Rønning ved NGU.

- Flyvingen var en sterk konsentrasjonsøvelse. Jeg har aldri hatt et så intenst oppdrag tidligere, sier helikopterpilot Jens Fjelnset i firmaet Helitrans AS.

Unngikk reinkalving

Rønning påpeker at oppstarten av målingene på Kvikne ble utsatt fra 19. april til 1. juni for å unngå uheldige hendelser under villreinens kalving.

- I tillegg ble det avtalt med villreinadministrasjonen både for Forolhogna og Knutshø at målingene skulle flyttes dersom det ble observert rein i måleområdet. Men i løpet av de 16 dagene målingene pågikk, ble det kun observert rein en gang, og det skjedde utenfor måleområdet, forteller han.

Powered by Labrador CMS