Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Vi vet ganske mye om utvandringene til Amerika, men utvandringen fra Norge i moderne tid er det forsket lite på, sier NIBR-forsker Marianne Tønnessen.

30 000 utvandrer fra Norge hvert år

Hvem er de og hvorfor forlater de ett av verdens lykkeligste land? Nå skal forskerne finne svar på den økte utvandringen.

Det er mye oppmerksomhet rundt innvandringen til Norge, men når hørte du sist noen snakke om utvandringen fra landet?

– De fleste tenker nok at folk heller vil komme til Norge enn å reise fra Norge. Men så viser tallene at rundt 30 000 personer velger å forlate landet hvert år. Dette er på størrelse med en middels norsk by, sier forsker Marianne Tønnessen ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

Tønnessen og flere forskerkolleger fra NIBR og SSB skal finne ut hvem som forlater Norge, hvorfor de reiser og hvilke konsekvenser det har for Norge.

De skal bruke data fra norske registre for å svare på disse spørsmålene, i tillegg til intervjuer med personer som har utvandret fra Norge og nå bor utenlands.

Dette vet forskerne nå:

 • Årlig utvandrer omtrent 30 000 personer fra Norge.
 • Utvandringen har økt tydelig de siste tiårene.
 • Omtrent 80 prosent av utvandrerne er personer som tidligere har innvandret til Norge.
 • Sannsynligheten for å utvandre er høyere for arbeids- og utdanningsinnvandrere enn for flyktninger og familieinnvandrere.
 • Sannsynligheten er også høyere for menn, for unge voksne i 20- og 30-årene og for innvandrere med kort botid i Norge.

Flere enn under utvandringene til Amerika

Årlig utvandrer faktisk flere fra Norge nå enn under de store utvandringsbølgene til Amerika på 1800-tallet.

– Vi vet ganske mye om utvandringene til Amerika, men utvandringen fra Norge i moderne tid er det forsket lite på, sier Tønnessen.

Dette håper forskerne å finne svar på:

 • Hva er det som gjør at folk flytter fra Norge?
 • Hva slags kompetanse tar de med seg?
 • Hvilken betydning har politiske vedtak for utvandringen?
 • Hvordan har kjennetegn ved utvandrerne endret seg over tid?
 • Hva er det som avgjør om folk flytter til utlandet eller til en annen del av Norge?
 • Hvem utvandrer tilbake til landet de kommer fra, og hvem flytter videre til et tredje land?
 • Hvordan påvirker utvandringen det norske samfunnet, aldringen i Norge og økonomiske og regionale forskjeller?
 • Hva er utvandrernes egne historier – hvorfor flyttet de fra Norge, hvordan ser de på sin tid i Norge og hvordan har tiden i Norge påvirket livet deres senere?

Hvem er de?

Fra tidligere forskning vet forskerne litt om hvilke grupper som utvandrer.

– Veldig mange som utvandrer er innvandrere som bare har vært i Norge i noen år. De har kanskje sterk tilknytning til et annet land og er her kun i noen år for å jobbe, forteller Tønnessen.

Det kan for eksempel være snakk om svensker eller østeuropeere.

Forskerne har også en hypotese om at det kan være en del unge, høykvalifiserte nordmenn som drar.

– Selv om Norge er et høylønnsland, har vi ikke så store lønnsforskjeller i Norge. Så de best kvalifiserte kan få høyere lønn i en del andre land, sier hun.

Hvorfor drar de?

Det store spørsmålet er hvorfor nordmennene velger å dra.

– Norge er et politisk trygt sted, vi har høye lønninger og det er lett å få jobb. I tillegg har vi en velutviklet velferdsstat. Det blir derfor veldig interessant å undersøke hva det er som gjør at folk vil utvandre fra Norge. Kanskje kaster det nytt lys over hvordan det er å bo her? spør Marianne Tønnessen.

Hun er særlig spent på intervjuene med nordmennene som allerede har utvandret fra Norge.

– Vi skal oppsøke folk som har flyttet fra Norge og spørre dem om hvorfor de dro og hva de tenker om tiden sin i Norge.

Hvordan påvirker utvandringen Norge?

Forskerne planlegger også å undersøke hvilken kompetanse utvandrerne tar med seg ut av landet, hva slags inntekt og yrke de hadde i Norge, og hvor i landet de bodde.

– Denne kunnskapen kan vi bruke til å finne ut hvordan dette påvirker det norske samfunnet, som for eksempel aldring, kompetanse og regionale og økonomiske forskjeller, avslutter forskeren.

Utvandring fra Norge , et forskningsprosjektet

Prosjektet Utvandring fra Norge er i gang og varer til desember 2025. Forskere skal se på utflytting fra Norge og konsekvensene av utvandringen.

De skal undersøke hva som kjennetegner utvandrerne, hvorfor de drar og hvordan utvandringen påvirker det norske samfunnet.

Forskerne bruker data fra norske registre og kvalitative intervjuer med utvandrerne for å kartlegge hvorfor de drar, hvilken kompetanse de tar med seg, hvilken inntekt og sysselsetting de har hatt i Norge, og hvor i landet de har bodd.

I tillegg skal de finne ut hvordan utvandringen påvirker ulike forhold ved det norske samfunnet, som aldring, kompetansebehov og regionale og økonomiske ulikheter.

Powered by Labrador CMS