Mens smitteoppsporingen i Norge har varslet dem som har vært i nærheten av smittede på skoler, har svenskene ofte valgt å la være. På grunn av personvernhensyn får foreldre og ansatte ved skolene bare beskjed om smitte hvis noens liv står i fare.

Sverige forsker ikke på korona blant skolebarn

Svenskene har kastet bort sjansen til å studere spredning av koronaviruset, mener forskere.

Sverige har valgt en annen vei enn de fleste andre land under koronapandemien og holdt skoler og barnehager åpne.

Dermed har landet en unik mulighet til å forske på smittespredning blant barn og unge. Gjør det noen forskjell å stenge skolene? Eller er barn i liten grad smittebærere?

Men den muligheten har svenskene ikke brukt, skriver Science Magazine, som har snakket med flere forskere. Det har ikke vært en systematisk sporing av smitte blant skolebarn.

Epidemiolog Carina King ved Karolinska Institutet i Sverige synes den tapte muligheten er en vekker.

– Det er veldig frustrerende at vi ikke har kunnet svare på noen relativt grunnleggende spørsmål om smitte og rollen til ulike tiltak, sier King til magasinet.

Hun og kolleger har laget et forskningsopplegg for å studere smitteutbrudd på skoler, men på grunn av mangel på tid, finansiering og erfaring har de ikke fått gjennomført forskningen. Og nå tror hun ikke de rekker det før skoleåret er omme.

Sporer ikke smitte

Sverige tester bare personer som har symptomer på covid-19. Ikke alle er enige i at landet burde studere spredning på skoler.

– Viruset er så utbredt i samfunnet at ansvarlige mennesker ikke synes det er en god idé å spore opp individer. Vi tester bare personer med symptomer. Jeg er enig i det, sier en annen forsker ved Karolinska Institutet, Jonas Ludvigsson.

Mens smitteoppsporingen i Norge har varslet dem som har vært i nærheten av smittede på skoler, har svenskene ofte valgt å la være. På grunn av personvernhensyn får foreldre og ansatte ved skolene bare beskjed om smitte hvis noens liv står i fare.

– Ingen av barna ville lekt med et barn som har covid-19, selv om de fleste barn er uten symptomer eller bare har litt feber og hoste, sier Ludvigsson.

Han har selv gjort en forskningsgjennomgang, publisert i tidsskriftet Acta Pædiatrica, som viser at det er lite sannsynlig at barn er viktige smittespredere under koronaepidemien.

Men Ludvigsson kjente ikke til tilfellene der ansatte på skoler har dødd uten at det er drevet smittesporing på skolen.

Selv på en skole i Skellefteå der en lærer døde og 18 av 76 ansatte testet positivt, ble ikke elevene testet.

Stille smittebærere?

Barn ser ut til å rammes i mindre grad av koronaviruset enn voksne. Men kan de være stille smittebærere?

– Jeg er bekymret for at det kan konkluderes for raskt med at skolebarn uten symptomer ikke sprer covid-19 til voksne, sier Anita Cicero ved Johns Hopkins University i USA til Science Magazine.

– I Sverige har de hatt en sjelden mulighet til å forstå smittekjeder bedre. Men du finner ikke det du ikke leter etter.

Cicero mener USA og andre land som stengte skolene kunne dratt stor nytte av slik forskning.

Sverige har likevel noen foreløpige indikasjoner på hvor mye smitte det er i ulike aldersgrupper. Folkhälsomyndigheten har testet 1100 personer for antistoffer, som tyder på at de har vært smittet av korona.

4,7 prosent av barn og unge under 20 år hadde slike stoffer i blodet i slutten av april, mot 6,7 prosent av voksne mellom 20 og 64 år og 2,7 prosent av eldre mellom 65 og 95 år.

Powered by Labrador CMS