Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nofima - les mer.

Mye mat i kjøleskapet gir dårligere oversikt slik at den ofte blir liggende lenger før den blir spist. Forsker Solveig Langsrud viser her hvordan du kan plassere matvarene.

Forbered kjøleskapet på julen

Jula gir gjerne godt fylte kjøleskap. Da er det ekstra viktig med lav temperatur så maten ikke blir ødelagt eller farlig.

Kjøleskaptemperaturen skal helst ikke overstige 4°C, og en tommelfingerregel er at hvis temperaturen stiger til det dobbelt, altså 8°C, vil holdbarhetstiden for fersk mat halveres.

Gjennomsnittlig kjøleskaptemperatur er 5,5°C.

I et stort EU-prosjekt, kalt SafeConsume, har forskere fra Norge, Portugal, Frankrike, England og Romania målt kjøleskaptemperaturer i 75 forskjellige hjem i opptil 14 dager.

Det viste seg at norske kjøleskap i gjennomsnitt holder 5,4°C. Hvilket er omtrent som gjennomsnittet i de fem landene, altså 5,5°C. Drøyt en tredjedel av kjøleskapene var varmere enn 6 grader.

– Varmest og fullest er kjøleskapene hos eldre. For denne gruppen var det varmeste kjøleskapet over 12 grader, og gjennomsnittet nesten 7 grader. Dette er alvorlig for de eldste er blant mest sårbare med tanke på matbåren smitte, forteller seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima som leder SafeConsume.

Listeriabakterier utgjør størst risiko

Det er spesielt Listeriabakterier av typen Listeria monocytogenes det er viktig å være oppmerksom på. De kan gi sykdommen Listeriose, som i verste fall kan være livstruende.

Listeria er en såkalt miljøbakterie. Det vil si at den kan finnes nesten overalt, også i mat. Hvis den får mulighet til å vokse til høye antall, så kan du bli syk.

Listeriose kan gi ulike symptomer som diaré, milde influensalignende plager, blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse.

Hvis kjøleskapet overstiger 4°C vokser Listeriabakteriene raskere enn ellers, men du merker ingen forskjeller i smak eller lukt.

Det er de eldre over 65 år, gravide og de med nedsatt immunforsvar er særlig utsatt.

I bildet til venstre ser du et ideelt stablet kjøleskap. I det høyre bildet er det både for fullt, og noen varer, som grønnsakene trives bedre lavere ned i kjøleskapet, helst i grønnsaksskuffen.

«Holdbar til»

– Matvarer man skal være ekstra oppmerksom på, er kjølevarer som er merket med «holdbar til». Spesielt for Norge er tilfeller av listeriose knyttet til rakfisk. Dette produktet er fermentert og kan derfor ikke tilsettes konserveringsmidler som hemmer listeria, slik som man gjør med for eksempel kjøttpålegg, forklarer Langsrud.

For hjemmelaget mat, har man ingen holdbarhetsdato og det kan være vanskelig å vurdere hvor lenge den kan lagres.

Kokte eller stekte middagsrester som er kjølt raskt ned og skal varmes før du spiser dem, kan lagres i 5–6 dager i et godt kjøleskap som holder under fire grader.

Holder kjøleskapet en temperatur på åtte grader, holder maten bare et par dager, og det kan fort ende med at den kastes.

Du klarer ikke å kjenne hvor kaldt juicen har stått

Da forskerne i SafeConsume besøkte de ulike hjemmene, var det flere deltakere som hevdet at de kunne kjenne om kjøleskapet var kaldt nok ved å kjenne temperaturen på melken eller ølen de drakk.

Det la grunnen for å teste ut hvorvidt de klarte å angi kjøleskaptemperaturen gjennom kjøleskapskald drikke. Det viste seg vanskeligere enn hva deltakerne hadde tenkt seg.

For drikke lagret på 4°C tippet deltakerne på temperaturer mellom 2 til 3°C. Det er jo ikke så alvorlig galt, men det er et faresignal at de tror at kjøleskapet er kaldere enn hva som er realiteten.

Dessuten, forskjellene blir større ved varmere kjøleskap. Deltakerne trodde drikke fra kjøleskap med en faktisk temperatur på 8°C kom fra et kjøleskap som var mellom 3 til 5°C kaldt.

– Selv om kjøleskap har en temperaturmåler, vet du ikke den faktiske temperaturen. Du må måle med et termometer og være klar over at temperaturen kan variere i de ulike hyllene, og at dørhyllene gjerne har høyere temperatur enn resten av kjøleskapet, sier Solveig Langsrud.

Gode råd for trygg mat

  • Følg merkingen på pakking.
  • Spis mat før siste forbruksdato.
  • Kok eller stek matvarer som det står at skal varmebehandles.
  • Sørg for at kjøleskaptemperaturen ikke overstiger 4°C.
  • Folk i risikogruppen bør, når mulig, velge produktvarianter med konserveringsmidler fordi disse brukes til å holde sykdomsfremkallende bakterier i sjakk.
  • Frys ned mat du ikke er sikker på å få spist innen de går ut på dato.

Tilleggsråd for mat lettbedervelig mat uten holdbarhetsdato som middagsrester, oppskåret frukt og grønnsaker:

  • Spis maten innen fem dager.
  • Sørg for at maten settes i kjøleskapet innen to timer.

Referanser:

Loredana Dumitrașcua mfl.: Time-temperature profiles and Listeria monocytogenes presence in refrigerators from households with vulnerable consumers. Food Control, 2020. Doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107078

DanielaBorda mfl.: Using tactile cold perceptions as an indicator of food safety-a hazardous choice. Food Control, 2020. Doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107069

Fakta om forskningen

Forskningen er en del av det femårige EU Horisont2020-prosjektet SafeConsume. SafeConsume koordineres av Nofima, og har 32 partnere i 14 land.

Prosjektet er tverrfaglig, og det overordnede målet er å redusere helsebelastningene fra matbårne sykdomsfremkallende bakterier.

Prosjektets nettside SafeConsume.eu oppdateres jevnlig.

Powered by Labrador CMS