Vikarer som virker

Vikarer gjør en bedre jobb i organisasjoner der de opplever at oppdragsgiveren investerer i sine fast ansatte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Enkelte medarbeidere holder bevisst tilbake kunnskap som kunne ha hjulpet kollegene. Hva skjer med dem? (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Bedrifter og offentlige organisasjoner har av og til behov for å leie inn vikarer for kortere og lengre perioder fra bemanningsbyråer.

Selv om mange vikarer leverer tilfredsstillende prestasjoner, hender det også at vikarene ikke lever opp til forventningene.

Robert Buch har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI undersøkt hva som skal til for at vikarer motiveres til å gjøre en god jobb for oppdragsgiver.

Få mest ut av vikarene

Vikarer forholder seg både til vikarbyrået de er tilknyttet, og til klientorganisasjonen de får oppdrag i.

Tidligere forskning har vist at vikarer på lik linje med fast ansatte leverer bedre arbeidsprestasjoner så lenge de opplever støtte til for ekssempel opplæring fra klientorganisasjonen.

Robert Buch forsker på relasjoner i arbeidslivet.

Buch har sammen med professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Anders Dysvik ved BI gjennomførte en undersøkelse blant mer enn 2000 vikarer fra flere ledende vikarbyråer i Norge.

De ville finne ut om vikarens opplevelse av støtte fra vikarbyrået hadde noe å si for relasjonen mellom vikaren og klientorganisasjonen.

Studien viser at vikarer som opplever å få støtte og god behandling fra både vikarbyrået og klientorganisasjonen, leverer fremragende arbeidsprestasjoner.

Det er altså ikke tilstrekkelig at vikaren behandles bra av oppdragsgiveren.

- Vikaren må i tillegg oppleve støtte fra vikarbyrået hun eller han er tilknyttet, for å prestere på sitt beste, fremholder Robert Buch.

Samspill med fast ansatte

Vikarer arbeider som oftest sammen med fast ansatte medarbeidere når de er ute på oppdrag. Forskerne ville finne ut om det spilte noen rolle for vikarene at de opplevde at oppdragsgiveren investerte i sine fast ansatte.

Buch, Kuvaas og Dysvik tok utgangspunkt i to alternative teoretiske forklaringsmodeller for å beskrive relasjonene mellom vikarer og fast ansatte.

Sammenligningsmodellen: Dersom vikarene opplever at klientorganisasjonen investerer mindre i de fast ansattes utvikling er det nærliggende å tro at de selv vil oppleve å bli investert mer i, relativt sett. Det skulle tilsi at vikarene er mer motivert til å levere gode arbeidsprestasjoner, når de opplever at klientorganisasjonen investerer mindre i sine fast ansatte.

Samarbeidsmodellen tilsier det nøyaktig motsatte - at vikarene er mer motivert til å levere gode arbeidsprestasjoner når de opplever at klientorganisasjonen investerer mer i sine fast ansatte. Dette fordi økt investering i de faste medarbeiderne vil gjøre det lettere for vikarene å lære av og samarbeide med de faste medarbeiderne. I en slik situasjon vil de faste medarbeiderne føle seg mindre truet av vikarene.

Resultatene gir ingen støtte til sammenligningsmodellen, men gir sterk støtte til samarbeidsmodellen.

I praksis betyr det at vikarene gjør en bedre jobb i organisasjoner som satser på og investere i sine fast ansatte, fordi det i slike organisasjoner vil være lettere for vikarene å lære av, og samarbeide med, de fast ansatte.

Praktiske råd

På bakgrunn av disse studiene gir Buch tre konkrete råd til organisasjoner som benytter seg av midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråer:

  1. Organisasjoner som benytter seg av midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråer, må sikre at vikarene opplever å få støtte fra vikarbyrået de er tilknyttet.
  2. Organisasjoner som investerer i utviklingen til sine faste ansatte vil få mer igjen for å investere i vikarenes utvikling.
  3. Trolig vil en balansert investering i både ansatte og vikarer føre til mindre statusforskjeller og bedre samarbeid mellom gruppene. Det som vil føre til bedre arbeidsprestasjoner.

Referanse:

Robert Buch: Interdependent Social Exchange Relationships. Exploring the socially embedded nature of social exchange in organizations, Series of Dissertation 9/2012. BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS