Kostbar støy i kontorlandskap

Bråkete kontorlandskap gjør folk slitne og demotiverte, og kan koste svenske bedrifter over to milliarder kroner i året.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om kollegene dine snakker mye og høyt og over hodet på deg, kan det senke produktiviteten din med hele ti prosent. (Foto: Istockphoto)

Egne kontorer er ut, åpne landskap er inn. Ikke så rent få norske bedrifter har de siste årene satset på en slik organisering, som blant annet skal gjøre det enklere for folk å samarbeide. Dessuten er det billigere, fordi flere kan jobbe på mindre plass.

Men har du jobbet i et slikt landskap, har du sikkert også opplevd medaljens bakside:

Folk roper over skilleveggene i stedet for å oppsøke hverandre. Printeren står midt i rommet og durer kontinuerlig. Kaffemaskinen slipper ut sine knastrende brak med ujevne mellomrom.

Ifølge en svensk doktorgrad er vi på langt nær så flinke til å jobbe i bråkete omgivelser som vi kanskje tror.

Om jobben din krever at du konsentrerer deg om å lære og huske ny informasjon, kan effektiviteten din senkes med så mye som ti prosent dersom det er mye prat rundt deg.

Et forsiktig estimat tilsier at slik støy koster det svenske næringsliv over to milliarder kroner årlig.

Prat verre enn bakgrunnsstøy

Gjennom fire studier har miljøpsykologen Helena Jahncke sett på hvordan støy påvirker arbeidstakere. Hun lot blant annet studiedeltakere forsøke seg på typiske arbeidsoppgaver for en kontoransatt, med forskjellig støynivå i bakgrunnen.

I en oppgave skulle deltagerne for eksempel bruke flere forskjellige tabeller for å finne en bolig som er bygget etter 1963, koster over 500 000 kroner og som har et areal på mindre enn 63 kvadratmeter.

Nettopp den typen oppgaver, der du må huske variabler og bruke dem til å lete etter riktig informasjon, var noe av det vanskeligste for deltakerne å gjøre i bråkete landskap.

– Vi har sett at arbeidstakernes prestasjon forverres med mellom to og ti prosent om det går an å oppfatte hva kolleger sier i bakgrunnen, sammenlignet med om det bare høres summing, sier Jahncke i en pressemelding.

90 000 norske arbeidstimer tapt

Jahncke har satt opp et enkelt regnestykke for å vise støykostnadene for svenske bedrifter:

Hvis man antar at en bedrift har 110 ansatte, som gjennomsnittlig tjener 25 500 kr i måneden, og man legger på arbeidsgiveravgift, vil kostnaden ved to prosent reduksjon i effektivitet føre til et tap på én million svenske kroner årlig.

Omtrent 230 000 svensker jobber i kontorlandskap, og dermed kan det totale tapet for svensk næringsliv løpe seg til over 2,1 milliarder svenske kroner.

Norsk arbeidslivsstatistikk har ikke tall over hva slags kontoromgivelser folk jobber i. Det er likevel ikke urimelig å anta at prosentandelen av norske arbeidstakere som arbeider i kontorlandskap er omtrent tilsvarende for Norge som for Sverige.

Det vil tilsvare omtrent 120 000 kontorlandskapsarbeidere her til lands.

Med en arbeidsuke på 37,5 timer og to prosent tapt effektivitet per uke per person, blir det til 90 000 tapte arbeidstimer i uka.

Mer sliten, mindre motivert

Helena Jahncke (Foto: Högskolan i Gävle)

– Dette er jo bare et estimat, basert på gjennomsnittstall, understreker Jahncke til forskning.no.

– Men vi har sett at prestasjonen kan senkes med mellom to og ti prosent, så du kan jo si vi har vært ganske snille i vårt regnestykke. Resultatet vil være høyere for mer krevende arbeidsoppgaver.

Jahnckes studier viser også at folk blir mer slitne og mindre motiverte i støyende omgivelser.

Det kan føre til høyere sykefravær, påpeker forskeren, og de kostnadene er heller ikke tatt med i beregningene.

Lyddemping kan gjøre prat verre

Dette er åpenbart ikke første gang bedrifter hører om at støy kan være et problem i åpne landskap. Mange har da også forsøkt å senke lydnivået, for eksempel ved å sette opp lyddempende takplater eller skillevegger.

Slike kan imidlertid gjøre vondt verre, påpeker Jahncke.

–Det er forståelig tale som var det mest forstyrrende for arbeidstakerne, altså dersom du kan oppfatte hva kollegene dine sier. Og om man senker bakgrunnsstøyen, kan det ha den uheldige konsekvens at prat kommer tydeligere frem. Da hjelper jo ikke tiltakene, da blir lydene bare mer forstyrrende, sier hun.

– Det kan være vanskelig å finne balansen mellom å senke lydnivået generelt, og å samtidig gjøre det vanskeligere å oppfatte hva andre sier.

Tenk på hva folk faktisk skal gjøre

Det finnes en hel masse tiltak bedrifter kan gjøre for å gjøre det enklere for de ansatte å takle støy i åpne landskap. Man kan ha egne kontorer tilgjengelig til bruk hvis folk skal konsentrere seg, eller pauserom der det skal være stille slik at de ansatte kan koble av.

Eller det kan være noe så enkelt som at de ansatte har tilgang på ørepropper når lydnivået stiger for mye.

Ifølge Jahncke er det imidlertid langt mer effektivt å gå helt tilbake til scratch.

– Man må huske på å utforme et kontor fra starten av etter hva det er folk faktisk skal jobbe med, sier hun.

Kilde:

H. Jahncke (2012) Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise. Doktorgrad ved Luleå tekniska universitet

Powered by Labrador CMS