All grunn til å være forsiktig med kontakten med pangoliner, selv om de trolig ikke har skylda for dagens koronaepidemi.
All grunn til å være forsiktig med kontakten med pangoliner, selv om de trolig ikke har skylda for dagens koronaepidemi.

Koronaviruset kom trolig ikke fra pangoliner, mener forskere

En ny studie antyder at Sars-CoV-2 ikke smittet via pangoliner. Men hvis vi ikke passer på, kan det neste koronaviruset gjøre det.

Vi vet ikke sikkert hvordan viruset som herjer verden først smittet oss mennesker. Men vi har noen klare hint.

Forskning tyder på at viruset stammer fra flaggermus. Og det kan se ut som om det smittet over til mennesker på et marked i den kinesiske byen Wuhan.

Chinese Center for Disease Control and Prevention meldte for eksempel at de hadde funnet store mengder av viruset i prøver fra miljøet i den delen av markedet hvor de levende dyra ble holdt.

Men ifølge forskningen hittil virker det usannsynlig at viruset har smittet direkte fra flaggermus til menneske. Trolig har det i stedet vandret via en annen skapning. Men hvilken?

En av mulighetene, er pangolinen - eller skjelldyret, som det også kalles.

Stor pangolin-eksport

Denne merkelige skjellete insekteteren lever i Afrika og Asia. Dyra er imidlertid truet, fordi mennesker fanger og selger dem. Ifølge BBC blir 100 000 pangoliner fanget og eksportert til Kina og Vietnam hvert år.

En tidligere rapport viste at pangoliner hadde et coronavirus som var svært likt Sars-CoV-2.

Nå har imidlertid Ping Liu og et team av kinesiske forskere sekvensert hele genomet til koronavirus isolert fra tre syke pangoliner fra Malaysia. Dyra skulle trolig smugles ut for ulovlig salg.

Forskerne konkluderer nå med at det lille skjelldyret likevel ikke var med på å overføre Sars-CoV-2 fra flaggermus til mennesker.

Trolig ikke smitte direkte fra pangolin

Det er ikke tvil om at koronaviruset i pangolinene ligner det som herjer blant oss.

Det er av typen Betacoronavirus, som også står bak SARS- og MERS-epidemiene. Pangolin-viruset var svært likt både Sars-CoV-2 og flaggermus-virusene som Covid-19-epidemien trolig stammer fra.

Men analyser av slektskapet mellom dem, antyder at Sars-CoV-2 og flaggermus-viruset ligger nærmere hverandre enn de ligger pangolin-viruset.

- Studien vår støtter ikke at Sars-Cov-2 utviklet seg direkte fra pangolin-koronaviruset, skriver Liu og kollegaene.

Bør minimere kontakt

Resultatene antyder derimot at pangoliner kan være naturlige verter for koronavirus. Noe som igjen betyr at det er mulig at slike virus kan skape epidemier hos mennesker i framtida.

Dermed er det altså flere grunner til å minimere kontakten mellom mennesker og skjelldyr, skriver forskerne.

Det ene er så klart for pangolinens egen skyld. Det trengs en innsats for å bevare den.

Det andre er altså å forhindre nye pandemier som den verden opplever i dag.

Referanse:

Ping Liu, Are pangolins the intermediate host of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2)?, PLOS Pathogens, mai 2020.

Powered by Labrador CMS