Forskningen som gir oss mer kunnskap om koronaviruset og sykdommen covid-19 øker voldsomt. Nå forsøker det norske Folkehelseinstituttet å samle all denne internasjonale forskningen.

Folkehelse­instituttet samler verdens koronaforskning

FHI lager nå det som kanskje blir verdens mest komplette og søkbare oversikt over forskningen på koronaviruset og covid-19.

Slik skal det bli lettere å finne forskningen som virkelig kan hjelpe oss.

– Når vi onsdag legger ut en oppdatert versjon av forskningskartet vil vi ha sett på flere enn 5200 publikasjoner, forteller prosjektleder Gunn Elisabeth Vist hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskningskartet finner du her.

Over 1000 studier med forskning

Vist legger til at over 80 prosent av dette ikke er egentlige studier. Mye er kommentarartikler skrevet av fagfolk i ulike medisinske tidsskrifter.

– Men til neste oppdatering vil vi ha over 1000 studier på plass og kategorisert.

FHI sitt forskningskart skaper mer detaljert oversikt over forskningen på korona-temaer som smittsomhet, immunitet, effekter av tiltak slik som bruk av munnbind, skolestengning, vaksineutvikling og behandling.

En god del av forskningen handler også om dødelighet av covid-19.

Viser også hva som ikke er forsket på

Den nye databasen viser altså hvilken forskning som er blitt utført.

Men slik gir den også oversikt over hva som ikke er forsket på ennå.

FHI-databasen kan på denne måten gjøre det tydeligere hva forskere og beslutningstagere har for lite kunnskap om.

Gunn Elisabeth Vist forteller til forskning.no at FHI også har planer om å sette i gang med å vurdere kvaliteten på studiene. Veldig mye av koronaforskningen er blitt gjort på kort tid og med begrensede muligheter for kvalitetssikring.

Leger forteller om erfaringer

Medisinske tidsskrifter publiserer mange korte artikler der forskere og leger kommenterer studier andre har utført. De har også kortere artikler det helsefagfolk forteller om ulike problemstillinger.

De kan fortelle om noe de mener det er viktig at kolleger er spesielt oppmerksom på, for eksempel har norske leger påpekt at dødssyke covid-19-pasienter kan ha behov for ekstra mye smertestillende.

Andre har sett spesielle symptomer hos koronasyke som de vil informere andre om.

– Bare et mindretall av det vi har samlet til nå er altså studier med primærdata. Veldig mye er kommentartikler og det som i medisinske tidsskrifter kalles Letters to Editor og Correspondence . Slike artikler inneholder som oftest ikke primærdata, sier Vist.

Skal oppdateres hver uke framover

FHI-prosjektet er kommet i stand på svært kort tid.

Mye handler om å forsøke å se studier og forskning i sammenheng. Slik blir det lettere å finne ut om ulike forskere har kommet fram til det samme – eller om de har fått ulike svar.

Flere enn FHI i Norge forsøker å samle internasjonal forskning på covid-19. Men antakelig er det den norske databasen som går bredest ut for å systematisere alt av internasjonal forskning på koronaviruset og pandemien.

FHI sin plan er å oppdatere forskningskartet om covid-19 en gang hver uke framover.

Planen inkluderer også et ukentlig nyhetsbrev som du kan tegne abonnement på her.

Kilde:

Dagens Medisin: «Klar med søkbar database over all forskning på korona i verden», 3. april 2020.

Powered by Labrador CMS