Meningsmålingsbyrået Infact som bruker roboter til å ringe, får ikke fornyet avtalen med VG. Byrået bommet stygt på valgutfallet ved stortingsvalget i 2017. (Foto: Morten Holm, NTB scanpix)

Derfor dropper VG robot-meningsmålinger

To dager før valget i fjor høst gikk fagfolk ut i forskning.no og advarte mot metodesvakheter ved bruk av robot-intervjuer. Nå dropper VG videre samarbeid med Infact, som bruker telefon-roboter.

VG sier opp nå avtalen med Infact på grunn av upresise målinger før valget i 2017, melder bransjenettavisen Medier24. Byrået har i en årrekke levert meningsmålinger til avisen. 

Allerede to dager før valget publiserte forskning.no en artikkel om årsaker til at meningsmålingene kan treffe dårlig. Her fikk særlig Infact kritikk av professorer vi snakket med. En av svakhetene er at Infact bruker telefon-roboter til å ringe opp velgere. Dette kan gi misvisende resultater.

Og forskerne fikk rett: VGs siste Infact-måling som viste rød-grønt flertall, bommet grovt.

Tilliten sto på spill

I de tre siste målingene før valget målte Infact at valgresultatet i snitt ville gi 76 mandater til borgerlige side. De endte opp med 88.

Etter valget uttalte VGs nyhetssjef Eva-Therese Grøttum dette til nettstedet Pollofpolls:

– Vi er ikke fornøyde med målingene denne gang. Bakgrunnen er at de ikke har truffet på de faktiske trendene i velgeroppslutning.

Selskapet leverte jevnt over høyere tall for de rødgrønne enn de andre, og VGs målinger ble lagt merke til blant politisk interesserte som fulgte valgkampen tett.

VG velger nå å bryte samarbeidet, fordi VGs tillit sto på spill, forklarer nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken til Medier24.

Derfor er roboter upålitelige

En av feilkildene er at bare 10 prosent av de som blir ringt opp av de automatiske telefon-robotene vil svare.

Telefonroboter ringer flere hundre tilfeldige telefonnumre samtidig. De som blir ringt opp, taster svarene inn på telefonen.

Professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, som driver nettsiden pollofpolls.no på idealistisk basis, har gjennom syv år registrert systematiske sprik mellom byråene. Jevnt over har Infact levert høyere tall for de rødgrønne enn andre byråer.

– De som svarer er trolig mer politisk interessert enn andre, påpekte Giertsen overfor forskning.no.

Før valget påpekte valgekspert og professor Bernt Aardal til forskning.no at meningsmålinger kan gi et skjevt bilde hvis det er systematiske forskjeller mellom de personene som svarer og de som meningsmålingsinstituttene ikke får tak i.

Har skjerpet metoden

Infact beklager og sier at de har skjerpet metoden.

Fagsjef Knut Weberg sier til Medier24 at de dessverre ikke hadde høy nok presisjon i målingene. De har etter valget gjort et betydelig evalueringsarbeid, og svakheten er identifisert og rettet.

Respons Analyse som blant annet leverte til Aftenposten traff derimot godt med sine meningsmålinger.

Målingene i TV2 traff aller best med sine målinger fra Kantar TNS. Det viser en sammenstilling gjort av nettstedet pollofpolls.no, ifølge Medier.24. Begge disse byråene bruker personer som ringer velgerne.

Powered by Labrador CMS