Sulten tross økonomisk vekst

Indiske barn rammes fortsatt av underernæring, tross sterk økonomisk vekst i India gjennom to tiår.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Økonomisk vekst fjerner ikke uten videre underernæring. Bildet viser Viru, en gutt i en landsby i den indiske delstaten Madhya Pradesh, som trøstes av moren. (Foto: Scanpix/AFP/Manan Vatsyayana)

Underernæring er en av de mest alvorlige effektene av fattigdom i mange deler av verden.

Det får mindre oppmerksomhet enn store sultkatastrofer. Mangel på nok næringsrik mat ligger likevel bak en stor andel av alle dødsfall hos barn i utviklingsland.

Vil underernæring hos barn forsvinne automatisk i takt med at mange utviklingsland opplever kraftig økonomisk vekst?

En ny studie gjennomført av forskere ved University of Michigan og Harvard University, USA, tyder på at svaret er nei.

Studien er basert på tall fra 24 delstater i India. Utviklingen i andelen underernærte barn er sammenlignet med tempoet i den økonomiske veksten.

- Stille katastrofe

- Underernæring er en stille katastrofe. Det er et problem som ikke får den oppmerksomhet det fortjener i India, sier forskningsleder Dan Banik ved Senter for miljø og utvikling ved Universitetet i Oslo (UiO) til forskning.no.

India leder nå an i den globale økonomiske utviklingen, med tall for økonomisk vekst som bare Kina kan matche.

For 2011 er spådommen at India vil få ni prosent vekst i brutto nasjonalprodukt.

To tiår med ubrutt økonomisk vekst har gitt positive resultater også for de fattigste. Men ikke alle deler av India nyter godt av den økonomiske veksten.

Delstatene har ulik økonomisk utvikling, og det er ikke slik at delstatene med sterkest økonomisk vekst får best resultater målt i barnehelse, viser den nye studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS Medicine.

Forskningsleder Dan Banik ved Senter for miljø og utvikling, UiO. (Foto: SUM)

Skjev utvikling


Studien er basert på data for 77 000 barn under tre år, hentet fra en nasjonal indisk helsekartlegging.

Familiene i studien utgjør et representativt utvalg av Indias befolkning.

Forskerne bruker tall fra datainnsamling gjennomført i 1992-1993, 1998-99 og 2005-2006.

De kan dermed måle utvikling gjennom halvannet tiår.

- Vi greide ikke å finne konsistente data som viser at økonomisk vekst fører til reduksjon i undernæring hos barn i India, konkluderer Harvard-forskeren Malavika Subramanyam og hennes medforfattere.

Forklaringen kan være at resultatene av den økonomiske veksten fordeles skjevt innad i befolkningen.

WHO-standarder

Underernæring måles etter ulike standarder satt av FNs helseorganisasjon WHO. De er basert på måling av høyde og vekt og avvik i forhold til hva som er normalt.

40 prosent av barna undersøkt i 2005-2006 var undervektige, ned fra 49 prosent i 1992-1993.

I 2005-2006 hadde imidlertid fortsatt 22 prosent av barn under tre år for lav kroppsvekt i forhold til høyde. Lav kroppsvekt i forhold til høyde regnes som et tegn på akutt underernæring.

I noen delstater er annet hvert barn underernært og i noen ”bare” en av fem. Utviklingen over tid går dessuten i utakt. I noen delstater reduseres andelen underernærte barn jevnt og trutt, i andre går det feil vei, viser studien.

- Aksepteres

Jente i landbsy i India. (Foto: iStockphoto)


- Dette er en spennende studie og konklusjonen er veldig interessant, sier UiO-forsker Dan Banik, som er statsviter og arbeider med utviklingsspørsmål.

Banik sier at underernæring i India er et fenomen som stilltiende aksepteres. Dette står i skarp kontrast til situasjonen når det gjelder store sultkatastrofer.

Her har India tatt kjempesteg siden uavhengigheten med sikte på å utrydde sult fullstendig.

Det anses som politisk uakseptabelt om myndighetene ikke hindrer at folk sulter i hjel. I det politiske spillet får påståtte eller reelle tilfeller av sultedød mye oppmerksomhet.

Derimot er det mindre vekt på kronisk underernæring, som ikke er ansett som like presserende å utrydde.

- Vi antar at vekst fører til en reduksjon av fattigdom. Men vi burde egentlig være bekymret for utviklingen i land som India og Kina, sier Banik til forskning.no.

Programmer

Tallene fra den nye studien viser for eksempel at i en delstat som Punjab ble andelen underernærte barn under tre år nesten halvert på 13 år. I den mye rikere delstaten Goa er resultatene langt mindre imponerende.

Forskerne peker på at målrettede programmer i offentlig regi er nødvendig for å få bukt med underernæring.

Det er all mulig grunn til å ta underernæring på alvor. Barn som får for lite mat er mer utsatt for å dø av vanlige sykdommer.

Ifølge UNICEF er underernæring en medvirkende årsak til 40 prosent av antall dødsfall blant barn under fem år i utviklingsland.

Barn som er underernært er mer utsatt for alle typer sykdommer.

Underernæring kan også hemme barnas naturlige utvikling og på sikt bremse et lands økonomiske utvikling.

Banik sier at problemet i India ikke nødvendigvis er mangel på penger til målrettede programmer mot underernæring hos regjeringen i New Dehli eller i delstatene, men at programmene ofte ikke er effektive nok og ikke alltid når de som virkelig trenger hjelp.

Referanse:
Malavika A. Subramanyam, Ichiro Kawachi, Lisa F. Berkman og S. V. Subramanian: “Is Economic Growth Associated with Reduction in Child Undernutrition in India?” PLoS Medicine, 8. mars 2011.

Powered by Labrador CMS