Biekolonien har en dronning (her med nummer 51) og mange tusen arbeidere som alle er jenter. Vanligvis begynner arbeiderbiene livet sitt som ammer inne i kuben, og bytter til matsankere ute i naturen etter rundt tre uker. (Foto: Christofer Bang)

Bier som passer biebarn lever et kort liv

Mens bier som aldri er innom barnepasseryrket, lever mye lenger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjernen holder seg lenge ung og livslengden øker betraktelig hos matsamlerbier som bare samler til seg selv, dronninga og sine voksne søsken.

Matsamlerbier som jobber for kolonier som i tillegg er fulle av unger, eldes raskt  og dør etter få uker.

Det er forsker Daniel Münch og kolleger ved Universitetet for miljø- og biovitenskap som presenterer disse funnene i The Journal of Experimental Biology.

Hvorfor bier?

Bier er interessante fordi blant søskenbier i en bikube lever noen bier i nesten et år og andre dør etter kun få uker.

Forskerne målte læringsevne og cellealdring i bienes hjerner for å finne ut når biene er reduserte og når de er spreke.

Aldringstegn var nesten fraværende når bikubene ble fratatt alt yngel. Men dersom forskerne tillot biene å oppdra yngel, viste biene raskt aldringssymptomer.

Barnløshet, ikke sesong avgjør levealder

Om sommeren arbeider honningbier vanligvis i flere uker med å fôre dronningens nye larver. Arbeiderne skifter deretter karriere, og lever resten av sitt liv som pollen-innsamlere.

De dør kun to uker etter jobbskiftet, og studien viser en bratt reduksjon i hjernefunksjonen hos dem. Men bier som blir født like før vinteren uten en ungeflokk å mate, lever nesten et år, og beholder hjernen frisk mye lenger.

For å undersøke hva som påvirker den ulike levealderen og hjernefunksjonen har forskerne tatt vinterbier inn i et sommermiljø. En del av disse fikk unger å passe og en del fikk ingen.

Biene med barneflokken arbeidet sammen, matet babyer og utviklet seg deretter til fôrhøstere som døde etter to uker. De avkom-frie biene levde opp til ti uker uten kognitiv svikt, rapporterer forskerne.

Bienes aldring kan påvirkes

Bier er en viktig modell innen flere forskningsfelt. (Foto: Christofer Bang)

De la merke til høye nivåer av lipofuscin, et slags alderspigment i hjernen til de kortlivede biene, og mye lavere nivåer i bier som levde lenge.

Lipofuscin er lipider og proteiner som akkumuleres med alderen hos alle dyr.

De ulike nivåene tyder på at for bier er aldring en dynamisk prosess som kan bli bremset eller snudd.

Forskerne mener at studien kan bidra til å forstå de enorme virkninger sosiale faktorer har på aldring, uten dermed å antyde at barn også er skadelig for menneskeforeldre.

Referanse:

Münch, Kreibich & Amdam (2013): Aging and its modulation in a long-lived worker caste of the honey bee, The Journal of Experimental Biology, May 1, 2013, doi: 10.1242/​jeb.078915.

Powered by Labrador CMS