- P-piller svekker treningseffekt

En amerikansk studie tyder på at p-piller kan svekke effekten av styrketrening. I et intensivt treningsprogram fikk kvinner som brukte p-piller mindre muskelvekst enn andre.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Forsker Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole mener undersøkelsen er interessant, men slår fast at det er mange usikre faktorer.

På tross av at hormonbalansen er avgjørende for kroppens evne til å bygge muskler er det lite forskning på effekter av p-piller på trening.

Forskerne Chang Woock Lee og Steven E. Riechman ved Texas A&M University presenterte sine resultater på den årlige kongressen til the American Physiological Society som blir avsluttet i New Orleans i dag.

Intensiv styrketrening

73 unge kvinner i alderen 18 til 31 deltok i forsøket, der de gikk gjennom et ti ukers intensivt styrketreningsprogram. Kvinnene gjorde vanlige øvelser med treningsapparater for trening av muskler i rygg, mage, armer og bein.

De var alle i god form da de begynte og trente et fast program med flere serier tre ganger i uka. De ble oppfordret til å spise godt med proteiner for å sikre gode vilkår for muskelvekst.

Den ene gruppa brukte p-piller, den andre ikke.

Begge grupper hadde økning i muskelmasse, men gruppa som tok p-piller hadde lavere gjennomsnittlig økning enn den andre. Kvinnene som deltok brukte de vanlige p-pillene sine, og undersøkelsen fokuserte ikke på spesielle merker.

Individuelle forskjeller

- Studien var del av en større undersøkelse der vi så på ulike faktorer som kjønn, alder og tidligere erfaring med trening for å forklare individuell forskjell i effekt fra styrketrening, forklarer doktorgradsstipendiat Chang Woock Lee i en epost til forskning.no.

Han påpeker at effekten av styrketrening varier kraftig fra person til person.

I forbindelse med undersøkelsen valgte forskerne å også studere effekten av bruk av p-piller hos kvinner, fordi p-piller nettopp fungerer ved å endre hormonnivåene i kroppen på kunstig måte.

Hormoner spiller en viktig rolle i regulering av muskelmasse. Enkelte såkalte anabole hormoner er knyttet til oppbygging av muskler, mens andre hormoner har en katabol eller nedbrytende effekt.

(Foto: Colourbox)

Om det er slik at p-piller har negativ effekt på utbytte av trening, er det usikkert hvilke mekanismer som ligger bak. Forskerne målte lavere nivåer av det anabole hormonet DHEA blant kvinnene som brukte p-piller i forhold til de som ikke brukte p-piller.

Hos kvinnene som brukte p-piller var nivået av DHEA lavt allerede før forsøket startet, og det gikk ytterligere ned i løpet av de ti ukene.

Forskerne understreker imidlertid at det er for tidlig å si noe bastant om hvilke mekanismer som er i sving, og at det trengs mer forskning på feltet.

Mindre muskeløkning

Det amerikanske forskerteamet rapporterer at forskjellen i økningen i muskelmasse mellom de to gruppene var hele 60 prosent, med en gjennomsnittlig økning i muskelmasse på 1 kilo hos gruppa som brukte p-piller og 1,6 kilo hos kvinnene som ikke brukte p-piller. I gjennomsnitt gikk begge grupper litt opp i vekt (0,8 og 1,1 kilo).

Muskelmasse ble målt med såkalt hydrostatisk veiing. Enkelt sagt blir hele kroppen veid under vann, og deretter blir kroppssammensetningen beregnet.

Forskerne fant ikke tilsvarende forskjell mellom gruppene ved måling av omkrets på armer eller bein eller måling av muskelstyrke.

På spørsmål sier Chang Woock Lee at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å forklare hvorfor man ikke også så en forskjell i muskelstyrke, men sier at styrke også påvirkes av andre faktorer – som nerveaktivitet.

- Bør etterprøves

Førsteamanuensis Truls Raastad på Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole sier til forskning.no at hydrostatisk veiing er en vanlig metode.

Det svekker imidlertid undersøkelsen at man kun har data fra denne metoden, og Raastad mener at dette er et punkt som bør etterprøves i nye studier.

Da bør man inkludere andre og mer presise måter å måle muskelvekst på, mener han. Raastad peker også på at ernæringsdelen bør kontrolleres godt. Det kan tenkes at kvinnene som brukte p-piller ikke spiste nok i perioden.

Samtidig mener Raastad at funnene er interessante.

Truls Raastad. (Foto: Norges idrettshøgskole)

- Dersom forskjellen virkelig er så markert er dette noe som det bør tas hensyn til i framtidige studier, og man bør også se nærmere på mekanismene bak, sier han.

Kollagen og korsbånd

Raastad kjenner ikke til mange studier på p-piller og trening, men viser til at danske forskere tidligere i år publiserte resultater som indikerer redusert produksjon av kollagen hos kvinner som tar p-piller.

Kollagen er viktig for muskler, sener og leddbånd.

- Noe av bakgrunnen er at kvinner blant annet er mer utsatt for skader i korsbånd, og at kvinnelig kjønnshormon kan spille en rolle. Studien viste at de som brukte p-piller fikk en reduksjon i produksjonen av kollagen, sier Raastad.

Reduserte nivåer

(Foto: iStockphoto)

I den danske studien var effekten knyttet til redusert produksjon av et insulinlignende hormon kalt IGF-1. I den nye amerikanske studien er et også påvist reduserte nivåer av IGF-1 hos p-pillebrukere.


For mange kvinner er p-piller det mest praktiske prevensjonsmiddelet, som man uansett ikke vil velge bort. I praksis kan derfor kunnskap om effekter i treningssammenheng ha liten betydning.

Raastad peker imidlertid på at noen bruker p-piller som virkemiddel for å regulere menstruasjonen. For disse kan det være relevant å vite mer om bivirkninger av p-piller i forhold til trening.

Mer kunnskap kan også munne ut i kunnskap om hvilke typer p-piller man bør bruke.

Kombinasjon

P-piller inneholder oftest en kombinasjon av østrogen og progestogen. Fagsjef Malin Gylvik i apotekerkjeden Alliance Apotek sier at kombinasjonspreparater med progestogen og østrogen er dominerende i Norge.

I bakgrunnsmaterialet i den amerikanske studien oppgir Chang Woock Lee at de også så på hvilke typer p-piller kvinnene brukte.

Tallene tyder på at virkemåten til progestogen-komponenten i p-pillene kan være sentral i forhold til effekten med redusert muskelvekst.

Anti-androgen effekt

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier at ulike varianter av progestogen har ulik anti-androgen effekt, det vil si at de motvirker ”mannlige” prosesser i kroppen som økt hårvekst og kviser. Progestogen kan ha lav, middels eller høy anti-androgen effekt.

- P-piller som selges i Norge har ulik grad av anti-androgen virkning, sier Madsen.

Han påpeker at det foreligger omfattende forskning på mulige helseskadelige effekter av p-piller, men at milde effekter i form av for eksempel redusert effekt av fysisk trening naturlig nok ikke er prioritert.

- Dette er interessante data, men ikke direkte overraskende. Hormoner har mange effekter som vi ofte ikke har full oversikt over, sier han.

Referanser:

Chang-Woock Lee og Steven E. Riechman: “Oral Contraceptives Impair Muscle Gains In Young Women”, studie presentert på 122nd Annual Meeting of the American Physiological Society 2009. Omtale tilgjengelig på hjemmesidene til The American Physiological Society.

M. Hansen, B. F. Miller, L. Holm, S. Doessing, S. G. Petersen, D. Skovgaard, J. Frystyk, A. Flyvbjerg, S. Koskinen, J. Pingel, M. Kjaer, H. Langberg: ” Effect of administration of oral contraceptives in vivo on collagen synthesis in tendon and muscle connective tissue in young women,” Journal of Applied Physiology 106, april 2009.
 

Powered by Labrador CMS