En pasient døde etter overføring av tarmbakterier fra en donor. Det er ikke kjent hvorfor pasientene i forsøket fikk transplantasjon av tarmflora, eller på hvilken måte avføringen ble overført. (Foto: Marc Bruxelle / Shutterstock / NTB scanpix)

Pasient døde etter transplantasjon av avføring

Transplantasjon av tarmflora kan kanskje brukes til å behandle sykdom. Men behandlingen er ikke uten risiko, advarer amerikanske helsemyndigheter.

Det er forvaltningsorganet FDA som kommer med advarselen. De melder at to pasienter ble syke etter å ha fått overført tarmflora fra en donor.

Pasientene var deltagere i en klinisk undersøkelse, og hadde i utgangspunktet svekket immunforsvar. Etter overføringen fikk begge infeksjoner av en multiresistent variant av bakterien E.coli. Den ene pasienten døde.

Undersøkelser i etterkant av dødsfallet viste at avføringen fra donoren inneholdt den samme bakterien.

Stopper andre studier

Forskerne i studien hadde ikke kontrollert avføringen for slike bakterier før transplantasjonen skjedde, ifølge FDA, som foreløpig ikke har gitt noen konkrete opplysninger om undersøkelsen.

Ifølge New York Times stopper helsemyndighetene nå en rekke andre kliniske undersøkelser som innebærer tarmfloratransplantasjoner, inntil forskerne bak disse studiene kan dokumentere at de har gode rutiner for å kontrollere at donoravføringen ikke inneholder farlige organismer.

– Selv om vi støtter dette forskingsfeltet, er det viktig å merke seg at tarmfloratransplantasjon ikke er risikofritt, sier Peter Marks fra FDA i en pressemelding.

Lovende og skuffende studier

Det er knyttet mye håp til behandling med tarmbakterier. I de siste åra har mange studier funnet koblinger mellom ulike helseproblemer og ubalanse i bakteriefloraen i tarmen.

I kjølvannet av denne forskningen kom ideen om at vi kanskje kan behandle sykdom ved å gi overføringer av tarmflora fra friske mennesker. Flere studier peker for eksempel mot at slik transplantasjon har god virkning mot potensielt dødelig infeksjon med bakterien Clostridium difficile.

Andre resultater har imidlertid vært mindre lovende. En undersøkelse av tarmbakterier som behandling mot insulinresistens viste at virkningen forsvant etter få uker.

Og en studie av tarmfloraoverføring mot irritabel tarm (IBS) viste at effekten generelt var beskjeden.

Eksperimentell behandling

I Norge utføres tarmfloratransplantasjoner bare på sykehus, og kun på pasienter med alvorlige, kroniske helseplager. Behandlingen anses stort sett som eksperimentell. Det finnes imidlertid tilfeller hvor privatpersoner har gjort slike overføringer på egenhånd.

Mange fagfolk advarer mot dette, fordi vi vet svært lite om konsekvensene av slik behandling. Tarmfloraen vår kan tenkes å ha innvirkning på både overvekt og diabetes, immunsystemet og sykdommer i kroppen.

Ennå vet vi for lite om hvilken rolle ulike mikroorganismer spiller og hva som utgjør en ideell tarmflora.

Marks fra FDA understreker at dødsfallet som nå er registrert i USA viser hvor viktig det er å gjøre grundige undersøkelser av nye behandlinger før de kommer i allmenn bruk. Bare slik kan vi forsikre oss om at fordelene oppveier risikoen.

Powered by Labrador CMS