For passasjerer er det kanskje ikke et så stort problem at øyene tørker ut under flyveturen, men for personalet kan det være svært plagsomt. En ny studie tyder på at høye nivåer av ozon kan påvirke arbeidsmiljøet negativt. (Illustrasjonsfoto: CandyBox Images/Shutterstock/NTB scanpix.)

Derfor kan de som jobber på fly bli syke

Flypersonale har lenge klaget over helseproblemer. En ny studie tyder på at det skyldes mye ozon og lav luftfuktighet i kabinen.

Tørre øyne, trøtthet og irritasjoner i nese og hals. Det er noen av de symptomene flypersonale ofte klager over.

Noen mener det skyldes giftig luft i kabinen. Men ifølge en ny studie er problemet mye ozon og lav luftfuktighet i kabinen. Ifølge gjennomgangen av den vitenskapelige litteraturen var ozonnivå noen ganger tre ganger høyere enn Verdens helseorganisasjonen, WHO, anbefaler.

– Ozonet og kjemien i flykabinen kan føre til å gi slimhinneirritasjon, spesielt ved lav relativ fuktighet, noe som også kan ha en effekt i seg selv, sier Peder Wolkoff, førsteforfatter for studien. Han er inneklimaforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og professor II ved kjemisk institutt ved Københavns Universitet.

Pawel Wargocki fra Danmarks Tekniske Universitet forsker også på inneklima, og er positiv til den nye studien.

– Jeg synes det er en fremragende studie, og det er fantastisk at Peder har prøvd å samle all litteraturen. Han er veldig dyktig og systematisk, sier Wargocki, som arbeider ved instutt for bygg og anlegg.

Skyldes ikke giftig luft

I 2012 døde piloten Richard Westgate i en alder av 43 år, men før det saksøkte han ifølge dailymail.co.uk flyselskapet British Airways for brudd på sikkerheten etter flere år med hodepine, forvirring og søvnløshet.

Senere har minst 17 ansatte saksøkt britiske flyselskaper på grunn av helseproblemer de mener skyldes forurenset kabinluft, skriver bbc.com

De mener de har blitt forgiftet på grunn av ventilasjonen av kabinen. Luften varmes først opp i motoren før den pumpes inn i kabinen. Angivelig kan luften ved en feil ha blitt forurenset med giftige organofosfater, som kan forstyrre nervesystemet.

Forskerne bak den nye studien, som er publisert i det tidsskriftet Environmental International, tror ikke symptomene som flypersonale ofte opplever, kan forklares med den typen forurensning.

– Ut fra konsentrasjonene av organofosfater som er observert, er det veldig lite sannsynlig, sier Peder Wolkoff.

Han får støtte av den tyske forskeren Wolfgang Rosenberger, som selv har gjennomført en rekke studier av flykabiner.

– Nivåene for organofosfater er for lave til å gi nevrotoksiske effekter, skriver Rosenberger, som er laboratorieleder ved Institute of Occupational Medicine ved Hannover Medical School, i en e-post.

Overraskende høye ozonnivåer

Den nye studien er basert på en grundig innsamling av den vitenskapelige litteraturen på området. Luften i flykabinen er sammenlignet med inneklimaet i kontormiljøet. Det er ofte de samme symptomene folk klager over.

Wolkoff og hans kolleger mener det er lav luftfuktighet og for mye ozon som er synderne.

Wolkoff peker særlig på en tysk studie Rosenberger publiserte i 2015, som fant «usedvanlig høye» ozonnivåer i flykabiner. Det anbefales at nivået er under 100 mikrogram per kubikkmeter, men de tyske forskerne fant i noen tilfeller opp til tre ganger mer.

Det kan være plagsomt, særlig i kombinasjon med lav luftfuktighet, forteller Wolkoff.

– Stoffet er i seg selv irriterende for lungene, men det kan også være noen kombinerte effekter. Den lave fuktigheten gjør at slimhinner, spesielt øyne, er mer sårbare overfor de stoffene som dannes når ozon reagerer med noen kjemiske bestanddeler i luften. Da dannes de sterkt irriterende stoffene formaldehyd og acrolein, sier Wolkoff, som også understreker at det ikke er slik i alle fly.

– Passasjerene skal jo bare inn og ut, men flypersonalet er utsatt for høye nivåer over lange perioder. Noen ganger er nivåene ekstremt høye, og det kan føre til plager for personalet. Jo lengre tid de er i kabinen, desto større er klageprosenten, sier Wolkoff.

Forsker: Det er en viktig studie

Wolfgang Rosenberger, som er en av forskerne bak flere tyske studier av flykabiner, er positiv til den nye forskningen:

– Wolkoff og hans kolleger gir godt overblikk over problemet. Det er ekstremt viktig for å unngå både overdrivelser og underdrivelser, skriver Rosenberger.

Samtidig er studien med på å åpne for å undersøke nye stoffer:

– Denne studien er viktig for å se på emnet objektivt. Det skaper også et insentiv til å utvide perspektivet, for eksempel ved også å se på andre stoffer, for eksempel reaksjonsprodukter av ozon, som ikke tidligere har blitt vurdert.

Lavt trykk medfører kanskje lavere toleranse

Grensen på 100 mikrogram ozon per kubikkmeter er fastsatt for miljøer nede på bakken. Men det være annerledes når flyet er i luften, på grunn av trykkforskjeller, påpeker Pawel Wargocki. Trykket kan påvirke hvordan kroppene våre reagerer på stoffer i lufta, forteller han.

Det er likevel viktig å vurdere kvaliteten på kabinluften ut fra de kjente grensene, mener Rosenberger.

– Uansett om man kan overføre grensene til flykabinene, er en sammenligning et viktig redskap, skriver han.

Flere løsninger

Når man er oppe i ti kilometers høyde, er ozonkonsentrasjonen veldig høy. Derfor må luften filtreres. Hvis filteret er defekt eller mangler, kan det blir for høye nivåer, ifølge den tyske studien.

Peder Wolkoff foreslår å installere elektroniske ozonmonitorer. Det kan også være lurt å gjøre noe med den lave luftfuktigheten, forteller han.

– Man har utført forsøk hvor luftfuktigheten er økt fra 10 til 25 prosent. Det gir langt færre symptomer. Spesielt øyne er følsomme for lav luftfuktighet, sier Wolkoff.

Komplisert å tilføre fuktighet

Det er imidlertid ikke helt enkelt å tilføre fuktighet til luften i en flykabin. Det kan oppstå kondens. Samtidig er det viktig å være helt sikker på at vannet er fritt for bakterier og sopp, forteller Wolkoff.

Han forteller at det har vært dårlige erfaringer med dette tidligere, men mener det er på tide å forsøke igjen.

– I det nye flyet Dreamliner fra Boeing er dette løst. Det vil sannsynligvis fjerne noen av problemene, sier Wolkoff.

Det nye flyet er bygget av komposittmaterialer, noe som gjør at rust er et mindre problem, forteller Pawel Wargocki. I andre maskiner kan det komme til å svekke konstruksjonen, mener forskeren.

–  Det viktigste er å unngå ozon. Økning av luftfuktighet kan i noen tilfeller forverre luftkvaliteten. Det kan også være farlig for selve konstruksjonen av kabinen, sier Pawel Wargocki.

Referanse: 

Wolkoff, P., Crump, D.R., Harrison, P.T.C. Pollutant exposures and health symptoms in aircrew and office workers: Is there a link? Environmental International (2015) doi: 10.1016/j.envint.2015.11.008

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS