Den nye studien antyder at fullkorn med BX-stoffer er bra for immunforsvaret, men forskerne er overrasket over at stoffene ikke ser ut til å motvirke allergi, selv om andre studier har pekt i den retningen.  (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)
Den nye studien antyder at fullkorn med BX-stoffer er bra for immunforsvaret, men forskerne er overrasket over at stoffene ikke ser ut til å motvirke allergi, selv om andre studier har pekt i den retningen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)

Bedre immunforsvar med fullkorn

Et helt spesielt stoff som kalles BX kan ha en del av æren.

Fullkornsbrød er sunt. Det har både forskere og forbrukere visst lenge.

Nå har vi fått enda et argument for å spise grovbrød og andre typer fullkorn. Fullkorn inneholder nemlig ikke bare vitaminer og fibre, men også en rekke stoffer som kalles benzoxazinoider (eller BX), som ifølge en ny studie ser ut til å være nyttige for immunforsvaret. Spiser man mye grovbrød, kan det altså gjøre at man blir mindre syk.

– Vi har tidligere sett at folk som spiste fullkorn, hadde et bedre immunsystem, uten at man har undersøkt hvorfor. Men nå har vi gitt matvarer med mye BX til forsøkspersoner og sett på blodprøvene at det var en økt immunreaksjon. Det er ny kunnskap. Men det passer godt med den forskningen som er drevet før, sier førsteamanuensis Inge Fomsgaard, som er en av forskerne bak studien.

Styrket immunforsvar

Det er tidligere utført forskning som viser sammenheng mellom fullkorn og et sterkt immunforsvar. Med den nye studien ville forskerne finne en forklaring på dette.

Derfor undersøkte de en spesiell gruppe stoffer, BX, som ble funnet i fullkorn i 2010.

Forsøkspersoner ble delt i to grupper, som fikk hver sin diett. Begge gruppene spiste fullkornsprodukter, men den ene gruppen spiste mat med mye BX.

– Etter tre uker kunne vi se at blodprøvene fra gruppen med mye BX hemmet veksten av forskjellige sykdomsfremkallende bakterier. Det tyder på bedre immunrespons, forklarer Inge Fomsgaard, som arbeider ved institutt for agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Kan velge bedre matvarer

Men hvorfor er det viktig å finne ut hvorfor fullkorn er bra for oss?

– Hvis vi kan tilpasse kostholdets innhold av helsefremmende stoffer, får vi bedre balanse i kroppen. Hvis vi kan påvise de helsefremmende effektene av BX, er det opplagt å ta det med i betraktningen når vi velger korntyper eller tilberedelsesprosesser, sier Fomsgaard.

Ikke nødvendigvis forklaringen

Førsteamanuensis Mette Bredal Kristensen, som ikke har vært en del av studien, synes forskningen er interessant. Hun vil likevel at vi holder hodet kaldt.

– Det finnes veldig sterke data på at høyt fullkornsinntak er assosiert med lavere forekomst av både hjerte/kar-sykdommer og diabetes, men det er vanskelig å vise det samme under kontrollerte forsøk. Denne studien kan tyde på at BX er en del av forklaringen, sier Kristensen, som forsker på ernæring ved institutt for idrett og ernæring ved Københavns Universitet.

Hun mener imidlertid at det er behov for å undersøke BX nærmere. Den nye forskningen er nemlig usikker. Hun påpeker at effekten på immunforsvaret ikke nødvendigvis er gunstig. Dessuten kan andre faktorer enn BX kanskje forklare endringene.

– Det er nødvendig med mer forskning for å verifisere at akkurat dette skaper effekten, for det er ganske ulike matvarer forsøkspersonene får i forsøket. Den ene gruppen får en del rugprodukter, og den andre får poteter, ris og slike ting, sier Kristensen.

Skal under lupen igjen

Forskerne bak den nye studien påpeker at forsøkspersonenes dietter hadde samme fiberinnhold. De er likevel enige i at det er grunn til å se nærmere på om det virkelig er BX som styrker immunforsvar.

– Selv om vi har sett det i laboratoriet, kan vi ikke være sikre på at det skjer i kroppen. Neste skritt vil være å gi forsøksdeltakere de rene BX-stoffene og studere reaksjonen i kroppen, sier Inge Fomsgaard.

Referanse:

D. Damgaard m.fl: Dietary exposure to benzoxazinoids enhances bacteria-induced monokine responses by peripheral blood mononuclear cells. Molecular Nutrition & Food Research, september 2015. doi: 10.1002/mnfr.201500151. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS