Halvparten av de som har diabetes i Norge, vet ikke om det. Er du tørst, slapp og sliten, kan det være lurt å sjekke blodsukkeret hos legen. Nå viser en ny studie at en medisin senker risikoen for alvorlige komplikasjoner som hjerte-karlidelser. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Ny diabetesmedisin kan gi færre dødsfall

Et nytt legemiddel som regulerer blodsukker for diabetes 2-pasienter ser ut til å gi lavere dødsrisiko.

Slik ble studien gjort

Hele 7020 personer med diabetes type 2 deltok i studien. Pasientene hadde allerede fått karsykdom, var gjennomsnittlig 63 år, og hadde generelt høy risiko for hjerte- og kar-hendelser.

Alle hadde et blodsukkernivå på mellom 7 prosent og 9 prosent. De hadde gått på blodsukkersenkende medisiner i minst 12 uker før studien begynte. Studien pågikk i to og et halvt år fra høsten 2010 til våren 2013.

De ble tilfeldig delt inn i tre grupper, der demografiske og helsemessige tilstander ble balansert. To grupper fikk medisinen empagliflozin i to ulike doseringer, sammen med standardbehandling mot type 2-diabetes.

Den tredje gruppen fikk placebo.

Diabetes type 2

 • Er i stor grad arvelig og har en økt risiko for å utvikle seg ved overvekt og usunne levevaner.
 • Ved type 2 produserer bukspyttkjertelen for lite insulin i forhold til behovet, samtidig som kroppen blir mindre følsom for insulinet (insulinresistens).
 • Mange med diabetes type 2 kan bli kvitt symptomene på sykdommen ved å bedre levevaner, andre må bruke tabletter og noen også insulin.
 • De fleste får sykdommen etter fylte 40 år.
 • Det er anslått at over 350 000 mennesker har diabetes type 2 i Norge.

Kilde: Diabetesforbundet

 

Diabetes type 1

 • Skyldes at kroppens immunforsvar angriper og dreper de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen.
 • Dette er en autoimmun sykdom som vi ikke vet årsaken til og som ikke kan forhindres.
 • Alle med diabetes type 1 må ha tilførsel av insulin for å leve.
 • De fleste får sykdommen i ung alder.
 • Sykdommen er kronisk og varer livet ut.
 • 28 000 mennesker har diabetes type 1 i Norge.

Kilde: Diabetesforbundet

Resultatene om legemiddelet ble lagt frem på en diabeteskongress i Stockholm i september, og studien ble publisert samtidig i the New England Journal of Medicine.

– Dette er en god nyhet, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet til forskning.no.

Han forteller at middelet brukes til å regulere blodsukkeret, og brukes sammen med andre medikamenter.

375 000 nordmenn har diabetes

De fleste av de rundt 375 000 som har diabetes i Norge, har type 2. Bare halvparten av de som har diabetes i Norge, vet om det. Diabetes type 2 har ofte sammenheng med en usunn livsstil. Forskerne vet fremdeles svært lite om årsakene til diabetes type 1, som er en autoimmun sykdom.

Det er diabetes type 2 som verdenssamfunnet forsøker å bremse ved å bedre folkehelsen.

- Halvparten av de som har diabetes, vet ikke om det, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet. Sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner, som hjerte-karlidelser. (Foto: Diabetesforbundet)

– Hvert sjette sekund dør en person med diabetes. Det er nå flere i verden som dør av diabetes hvert år, enn som dør av HIV og AIDS, tuberkulose og malaria til sammen, sier Bjørnar Allgot. 

Ifølge helt nye tall som offentliggjøres i forbindelse med verdens diabetesdag 14. november, lever ialt 415 millioner mennesker med diabetes type 2. I tillegg risikerer 318 millioner å få den. 

– En av ti kommer til å utvikle sykdommen innen 2040, sier Allgot.

Han mener vi må ta grep for å forebygge sykdommen av hensyn til folkehelsen og samfunnsøkonomien.

Les også: Regelmessige måltider kan redusere risikoen for diabetes

Kan gi hjertesykdom, blindhet og amputasjon

Diabetes 2 gir en stor risiko for hjerte- og karsykdommer, og det å ha både diabetes 2 og hjertekarsykdom øker risikoen for å dø tidligere. 

– Tidlig diagnose og god behandling er viktig for å unngå komplikasjoner som hjerteinfarkt, blindhet, nyresykdom eller amputasjon, sier Bjørnar Allgot. 

De viktigste symptomene på diabetes er at man er tørst, slapp og sliten.

– Dra til lege for å måle blodsukkeret hvis du har mistanke, oppfordrer han. 

Ta Diabetesforbundets test her

Må være trygge

Blodsukkersenkende medisiner kan i seg selv være forbundet med uheldig utvikling av hjerte-karlidelser. 

Studien av det nye legemiddelet ble gjort som følge av nye krav fra både europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter. De krever dokumentasjon på at legemidlene er sikre, ellers får de ikke markedstillatelse.

Les også: Kan høyt blodsukker føre til demens?

Vektreduksjon og lavere blodtrykk

Studien konkluderer med at legemiddelet empagliflozin (Jardiance) gir betydelig lavere risiko for dødsfall generelt.

– Færre fikk alvorlige hjerte- og karrelaterte lidelser sammen med standardbehandling mot diabetes type 2, fortalte professor Bernard Zinman ved universitetet i Toronto da han la frem resultatene i Stockholm. Han er en av forskerne bak studien.

Medisinen er også koblet til vektreduksjon og redusert blodtrykk, ifølge studien.

En fersk studie tyder på at diabetikere kan redusere magefettet etter kortvarig, hard trening.

Færre fikk hjertesykdom og slag

7020 personer med diabetes type 2 deltok i legemiddelstudien. Siktemålet var å se hvor mange i hver gruppe som ble rammet av ikke-dødelig slag eller ikke-dødelig hjerteinfarkt. Samt hvor mange som døde av hjerte- og karrelaterte lidelser.

I gruppen som fikk empagliflozin, ble 10,5 prosent rammet av en av disse tre hjertesykdom eller hjerneslag i perioden studien tok for seg.

Blant pasientene som fikk placebo, altså narremedisin, ble 12,1 prosent rammet.

Flere på placebo døde

I studien døde flere av hjerte- og karsykdom i kontrollgruppen enn i gruppene som fikk legemiddelet.

Av dem som fikk denne medisinen døde 3,7 prosent av pasientene av hjerte- og karsykdom, mot 5,9 prosent i kontrollgruppen.

Forskerne registrerte også dødsfall generelt, uansett dødsårsak. Totalt døde 5,7 prosent i empagliflozin-gruppen, eller drøyt 200 personer. 

Det er færre enn i kontrollgruppen, hvor 8,3 prosent døde – drøyt 270 personer.

Ifølge artikkelen i New England Journal of Medicine er effekten dermed betydelig.

Referanse:

Bernard Zinman, Christoph Wanner, mf: Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. The New England Journal of Medicine. September 17, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1504720.

Powered by Labrador CMS