Mulig vitaminvåpen mot HIV og kreft

Et stoff i vitamin A viser seg å virke positivt på kroppens livsviktige T-celler, som forsvarer oss mot bakterier, virus og kreft. Studier i laboratoriet av T-celler antyder at retinsyre kan bli et våpen mot mange sykdommer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"T-celle. Foto: Lauras."

Det er funn i en norsk doktoravhandling som peker mot en mer generell bruk av retinsyre i kampen mot alvorlig sykdom som kreft, HIV og AIDS.

I doktoravhandlingen Regulation of T cell proliferation and death by retinoic acid har Nikolai Engedal undersøkt hvordan A-vitamin, i form av retinsyre, påvirker T-cellene fra voksne blodgivere.

Engedal er postdoktor ved avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, ved Universitetet i Oslo.

Beskytter T-celler mot død

Vitamin A blir omdannet til retinsyre når det kommer inn i cellene i kroppen vår. Engedal påviser at retinsyre både beskytter T-cellene mot død, og stimulerer evnen deres til å dele seg.

Engedal understreker at det han har studert, er hvordan retinsyren påvirker T-celler som er tatt ut av sitt naturlige miljø i kroppen.

Dermed kan vi ikke vite sikkert om det som har skjedd i dyrkingsskålene i laboratoriet også vil skje inne i et menneske.

- Flere undersøkelser må gjøres, men dét betyr ikke at det ikke er interessant å spekulere i hva laboratoriefunnene kan ha å si fysiologisk og klinisk.

"Nikolai Engedal, postdoktor ved Institutt for medisinske basalfag, UiO."

- Hvis mine funn skulle vise seg å reflektere det som skjer i kroppen, vil det si at vitamin A vil være generelt positiv i sykdomsbekjempelse, sier Nikolai Engedal til forskning.no.

Annen viktig effekt

Engedals funn antyder også at retinsyre burde utprøves i kombinasjon med interleukin-2, for å undersøke om retinsyre kan øke dette medikamentets immunterapeutiske effekt i behandlingen av pasienter med kreft og HIV/AIDS.

Kliniske forsøk har allerede vist at Interleukin-2 er et lovende medikament i immunterapi mot ulike kreftformer.

- Det dreier seg om hudkreft og nyrekreft som har spredt seg og akutt myelogen leukemi, en type blodkreft, samt HIV/AIDS.

- Men lave doser må benyttes på grunn av bivirkninger, legger postdoktoren ved Institutt for medisinske basalfag til.

Advarer mot for mye vitamin A

Engedal advarer samtidig på det sterkeste mot å tro at man nå bare kan proppe i seg vitamin A for å bekjempe sykdom.

- For mye av dette vitaminet er skadelig for kroppen. Her i Norge spiser vi generelt mer enn nok, og kanskje for mye vitamin A.

"Man kan ikke bare proppe i seg vitamin A, og tro at det bekjemper sykdom. For mye av vitaminet kan være direkte skadelig for kroppen."

- For store mengder kan føre til skader på fosteret hos gravide, leverskader, beinskjørhet, og skader i sentralnervesystemet, sier Engedal.

Han mener også at folk bør være oppmerksomme på matvarer som inneholder beta-karoten, slik som for eksempel gulrøtter, kål, spinat og paprika.

- Beta-karoten kan omdannes til vitamin A i kroppen. Beta-karoten har imidlertid også andre effekter i kroppen. Høye doser har vist seg å være negativt for røykere, sier Nikolai Engedal.

Han forteller at store studier på begynnelsen av 1990-tallet har slått fast at røykere som får i seg høye doser beta-karoten, pådrar seg en betydelig økt risiko for lungekreft, og økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Øke effekten til vaksiner

Mens overdosering altså er risikofylt, kan vitamin A være svært viktig for mennesker i land som har for lite av det. Tidligere kliniske forsøk har vist at vitaminet kan øke effekten av vaksiner mot sykdommer som difteri, meslinger og polio type 1.

- Dersom vitamin A øker T-cellenes overlevelsesevne i kroppen, vil sjansene for at det dannes hukommelsesceller øke. Dette vil delvis kunne forklare effekten av vitamin A på slike vaksiner.

"A-vitamin kan øke effekten av vaksiner mot difteri, meslinger og polio type 1."

- I så fall burde det testes om vitamin A også kan øke effektiviteten av andre typer vaksiner, sier Engedal.

Meslinger er den sykdommen som er best studert klinisk med hensyn til effekt av vitamin A som behandlingsform.

- Sammenlignet med for eksempel antibiotika og vaksinering er det en veldig rimelig behandlingsform, påpeker Nikolai Engedal.

Han opplyser at hos vitamin A-fattige barn i u-land kan tilskudd av vitaminet øke overlevelsen av meslinger med opptil 50 prosent.

- Både WHO og UNICEF anbefaler at barn i land der man er fattige på vitaminet, gis en relativt høy dose av vitamin A de to første dagene etter at mesling-sykdommen er diagnostisert.

Undersøke effekter nærmere

- Å tilføre Vitamin A synes også å øke overlevelsen fra andre sykdommer hos vitamin A-fattige barn. Disse inkluderer diaré, HIV/AIDS og muligens malaria, sier Engedal.

Postdoktoren mener det også bør undersøkes nærmere om en tilsvarende effekt hos voksne kan oppnås, det samme gjelder om vitamin A kan ha effekt mot malaria.

Postdoktor Nikolai Engedals doktoravhandling Regulation of T cell proliferation and death by retinioc acid er for øvrig støttet av Kreftforeningen.

Powered by Labrador CMS