HIV-medisin fra havet

Med utgangspunkt i biologisk materiale fra arktiske marine dyr, starter Fiskeriforskning leting etter nye naturstoffer som kan hjelpe personer med HIV og hepatitt C.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Behandling av virusinfeksjoner representerer en stor medisinsk utfordring. En del av disse infeksjonene kan ikke bekjempes helt, men det finnes strategier for å holde antall virus på et så lavt nivå at effekten av infeksjonene kan reduseres betydelig.

- Et eksempel på dette er HIV, der det allerede benyttes visse type medikamenter som hindrer at antallet virus blir for høyt, forteller seniorforsker Inge W. Nilsen.

Kan finne nye medisiner

HIV-infiserte og personer som har utviklet AIDS, mottar i dag medikamenter som blokkerer to enzymer som viruset er avhengig av for å kopiere seg selv.

Problemet med disse medisinene er bivirkninger og ikke minst at det utvikles resistens mot behandlingen.

Infeksjoner av hepatitt C (HCV) er også et stort og globalt problem, og opptil 40 prosent av HIV-smittede har også HCV.

HCV-viruset kan forårsake betydelig leverbetennelse med dødelig utgang. Derfor er det stadig behov for nye og forbedrede utgaver av slike virksomme medisiner.

Bygger opp kompetansen

Marin bioprospektering (som på godt norsk betyr søken etter interessante og unike gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø) befinner seg i krysningspunktet mellom bioteknologi og farmasi.

Forskningsmiljøene i Tromsø har et økende fokus på dette feltet. Bevilgningen fra MABIT-programmet skal gjøre Fiskeriforskning i stand til å bygge opp kompetanse på området.

- Dette vil gi oss et større grunnlag for framtidig arbeid med å øke det eksisterende utvalg av hemmere, sier Nilsen.

Arbeidet gjøres i nært samarbeid med Universitetet i Uppsala i Sverige, som er langt framme internasjonalt innen denne type forskning.

Powered by Labrador CMS