Forskerne er ikke sikre på hvorfor noen kvinner rammes av svangerskapsforgiftning, og ikke andre. (Foto: Colourbox)

Svangerskapsforgiftning gir fare for å arve andre sykdommer

I familier med svangerskapsforgiftning er det også fare for å arve hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk og luftveislidelser.

Hvorfor rammer svangerskapsforgiftning noen kvinner, men ikke andre? Foreløpig kjenner vi ikke svaret. Sykdommen er farlig for både mor og barn.

Svangerskapsforgiftning – preeklampsi – gir høyt blodtrykk og utskilling av eggehvitestoffer i urinen.

Forskning har vist at gener spiller en viktig rolle, og at risikoen er større i noen familier. Kvinner som har mødre eller søstre som har vært rammet, har fire til fem ganger høyere risiko enn andre.

Verdens nest største biobank

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen ved Universitetet i Bergen har undersøkt sammenhengen mellom familietilhørighet, svangerskapsforgiftning og beslektede tilstander som kronisk høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer og luftveislidelser. (Foto: UiB)

I doktoravhandlingen sin har Liv Cecilie Vestrheim Thomsen undersøkt sammenhengen mellom familietilhørighet, svangerskapsforgiftning og beslektede tilstander som kronisk høyt blodtrykk, hjerte-karsykdommer og luftveislidelser.

Sammen med kolleger har hun etablert verdens nest største biobank for familier med uvanlig mange tilfeller av svangerskapsforgiftning, for å undersøke genetiske årsaker til sykdommen.

Biobanken er basert på datamateriale fra en tidligere studie som Thomsen har gjort. Der undersøkte hun to grupper av gravide kvinner. I tillegg til 992 gravide med svangerskapsforgiftning tok hun for seg 1003 gravide kvinner i søskenpar der minst én av søstrene fikk sykdommen.

Thomsen undersøkte om de var korrekt registrert i Medisinsk fødselsregister (MFR). Konklusjonen var at diagnosene i registeret var gode nok og kan brukes i forskning.

Beslektede sykdommer er arvelige

I den nye undersøkelsen ble det bygd opp en biobank basert på familiene til kvinnene fra den forrige studien. Thomsen og kollegene klassifiserte 492 kvinner ut fra 30 forskjellige fenotyper – det vil si synlige egenskaper – som har med sykdommene å gjøre.

Resultatene viste at både svangerskapsforgiftning og flere andre tilstander er arvelige. Blant dem er kronisk høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, luftveislidelser og hemmet fostervekst.

«Dette er den første studien som identifiserer arvelighet for en rekke helserelaterte tilstander i familier med svangerskapsforgiftning», skriver Thomsen og kollegene i rapporten. For første gang er også luftveislidelser identifisert som arvelig i en slik pasientgruppe, ifølge forskerne.

Én sykdom øker risikoen for andre

Forskergruppa analyserte materialet i biobanken for å avdekke hvilke bestemte fenotyper som forekommer for svangerskapsforgiftning og de andre sykdommene som henger sammen med den. Ved hjelp av et dataprogram kunne de beregne genetisk arvelighet for hver av fenotypene, og sammenligne arvelige egenskaper i par for å se om de uttrykte seg likt.

– Tilstandene som er undersøkt – svangerskapsforgiftning, hemmet fostervekst, arteriosklerotisk hjerte-karsykdom og luftveislidelser – har samme risikofaktorer, og forskning på de ulike tilstandene har vist at forekomst av én av sykdommene øker risikoen for å utvikle en av de andre, skriver forskerne.

– Resultatene av studien støtter tilstedeværelsen av en genetisk årsak for svangerskapsforgiftning, samt teoriene om at ulike komplekse sykdommer er påvirket av felles nedarvete genetiske kanaler, konkluderer de.

Powered by Labrador CMS