- Abort øker ikke risiko for psykiske plager

Indusert abort øker ikke risikoen for psykiske plager hos kvinner. Slik konkluderer et britisk rådgivende helseorgan som har vurdert forskningslitteraturen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kvinner med uønsket graviditet generelt har derimot en høyere forekomst av psykiske helseproblemer enn resten av befolkningen.

Om de velger å ta abort eller føder barnet spiller praktisk talt ingen rolle for denne risikoen, melder BBC.

Det er britiske National Collaboration Center for Mental Health (NCCMH) som står bak konklusjonen.

NCCMH er at av flere senter under paraplyen National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

Disse sentrene har som oppgave å utvikle retningslinjer for National Health Service i England og Wales. Gjennomgangen som nå foreligger er finansiert av Department of Health.

Tre ganger høyere risiko

Ifølge rapporten har kvinner generelt en 11-12 prosent risiko for å bli rammet av vanlige psykiske plager som depresjon eller angst.

Hos kvinner med uønsket graviditet er denne risikoen tre ganger høyere.

- Det kan hende at disse kvinnene har mentale helseproblemer før graviditeten. Det kan også være den uønskede graviditeten som forårsaker problemet.

Det sier professor Tim Kendall, direktør ved NCCMH, til BBC. Han tror begge deler kan være sant.

- Dokumentasjonen viser at om disse kvinnene tar abort, eller om de føder barnet, så øker ikke risikoen for psykiske plager, sier Kendall.

Han mener gjennomgangen gjort av NCCMH er verdens mest omfattende og detaljerte på dette området så langt.

- Forsk på uønsket graviditet

Uønsket graviditet er en risikofaktor for psykiske plager. Abort i seg selv gir ikke økt risiko. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Ett av problemene med tidligere studier, er at de ikke har kontrollert for tidligere psykiske problemer hos kvinnene.

Forskerne bak gjennomgangen syns ikke det er fruktbart å fortsette forskningen på hvordan kvinner velger når de blir gravide.

Det er viktigere å se på hvilke psykiske helsebehov som kan melde seg i forbindelse med en uønsket graviditet, mener de.

- Det er viktig å tenke over behovet for støtte og omsorg for alle kvinner som har en uønsket graviditet, fordi risikoen for psykiske helseproblemer øker uansett resultat av graviditeten, står det i rapporten.

Ser bort fra

Gjennomgangen ser bort fra reaksjoner som skyld, skam og anger, selv om det understrekes at disse reaksjonene er viktige.

Den ser også bort fra kvinnenes mentale tilstand innen 90 dager etter aborten.

Begrunnelsen for dette er at forskningen ikke handler om forbigående reaksjoner på en stressende hendelse.

Ekspertene bak gjennomgangen bemerker likevel at en negativ følelsesmessig reaksjon umiddelbart etter en abort kan være en indikator for negative psykiske helsekonsekvenser.

Kritikk

Britiske abortmotstandere reagerer negativt, og hevder rapporten forsøker å minimalisere de psykologiske virkningene av indusert abort.

Andre fremhever at rapportens funn viser hvordan indusert abort ikke har noen positiv virkning på den psykiske helsen til kvinner med uplanlagt graviditet.

- De fleste aborter som blir utført i Storbritannia gjøres på grunn av at en fortsettelse av graviditeten risikerer fysisk eller psykologisk skade på kvinnen eller barnet, lyder NCCMH-rappportens første setning.

Spesielle risikofaktorer

Gjennomgangen viser at tidligere psykiske plager er den største risikofaktoren for psykiske helseproblemer etter abort.

Stort sett er risikofaktorene for kvinner i befolkningen generelt de samme som for kvinner som hadde hatt abort.

Forskningen viser likevel at det finnes noen risikofaktorer som er spesielt knyttet til abort, for eksempel press fra partneren, negative holdninger til abort, og kvinnens personlige opplevelse av aborten.

Referanse:

NCCMH: Indiced Abortion and Mental Health: A systematic review of the evidence (PDF)

Lenke:

BBC: Abortion ‘does not raise’ mental health risk

Powered by Labrador CMS