Flammehemmere hindrer graviditet

Et kjemisk stoff som brannsikrer plast og elektronikk, skader kvinners sjanser for å få barn, viser amerikansk forskning. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com)

Generelt om flammehemmere og PBDE

Flammehemmere er kjemiske forbindelser som tilsettes elektrisk utstyr for å motvirke antenning av materialet, og de er dermed med på å begrense risikoen for spredning av brann.

Flammehemmere lekker fra produktet under både produksjon, bruk og fjerning. De samles opp i naturen og kan være farlige for mennesker.

PBDE (polybromerte difenyletere) benyttes blant annet som brannhemmere i elektriske apparater, maskiner og kabinetter til datamaskiner eller radio/TV, og stoffet er blant annet funnet i hvaler, sel og fugler.

Mennesker tar opp PBDE gjennom pusten og ved inntak av fettholdige matvarer som fisk og melkeprodukter.

Kilde: Miljøstyrelsen

Ingen ønsker seg en TV det oppstår brann i. Derfor bruker industrien i mange land såkalte bromerte flammehemmere, som øker brannsikkerheten i en lang rekke produkter.

Bromerte flammehemmere er kjemiske forbindelser som brukes i elektronisk utstyr som TV og datamaskiner, hvor de reduserer risikoen for brann.

Disse stoffene siver imidlertid ut i luften og kan pustes av inn mennesker eller tas i opp naturen. Og det er ikke sunt.

Når kvinner tar opp for mye av PBDE (polybromerte difenyletere), tar det nemlig lengre tid for dem å bli gravide, viser amerikansk forskning. Det er første gang forskere har sett denne sammenhengen.

PBDE gjør kvinner mindre fruktbare

Forskerne har testet konsentrasjonen av PBDE i blodet hos 223 gravide kvinner i California og intervjuet dem om hvor lang tid det tok dem å bli gravide.

Når konsentrasjonen av PBDE økes ti ganger, reduseres oddsene for å bli gravid med 30 prosent hver måned.

Det er imidlertid fortsatt ikke klart hvordan PBDE påvirker kvinnene. I dyrestudier har man funnet at stoffet kan redusere mengden av hormonet tyroksin, som skilles ut fra skjoldbruskkjertelen.

Ubalanse i tyroksinnivået forstyrrer menstruasjonssyklusen, og når nivået normaliseres, forbedres ofte fertiliteten. Men i denne studien så man ikke noen sammenheng mellom PBDE og uregelmessig menstruasjonssyklus.

Forskernes resultater er offentliggjort i det amerikanske tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Mindre problem i Europa

Umiddelbart trenger vi ikke være bekymret for fertiliteten, for tidligere undersøkelser har vist at amerikanere generelt har mer PBDE i blodet enn europeere. Faktisk har de opp til 20 ganger så mye.

Det skyldes at amerikanerne i høyere grad bruker flammehemmere, som tilsettes alt fra elektronikk til møbler og barneklær.

– PBDE utgjør et svært lite problem i Danmark, sier biolog Frank Jensen fra Miljøstyrelsen.

Det skyldes at stoffet er forbudt i alle nye elektronikkprodukter. Dette gjelder også i Norge.

Stor usikkerhet om forbruk

I Danmark har den industrielle bruken av PBDE vært begrenset. I en rapport fra 2007 har Miljøstyrelsen kartlagt forbruket av bromerte flammehemmere og konkludert med at: «Bruken i industrien synes relatert til enkeltstående spesialordre.»

PBDE kommer primært inn i Danmark gjennom import av biler, telt og isoleringsprodukter.

Men rapporten understreker også at «det er betydelig usikkerhet ved undersøkelsen, da det har vært lav svarprosent fra importører samt generell usikkerhet mht. hva de importerte produktene inneholder.»

Referanse og lenker

Harley et al. PBDE concentrations in women’s serum and fecundability. Environmental Health Perspectives.

Klima- og forurensningsdirektoratet: Bromerte flammehemmere

Klima- og forurensningsdirektoratet: Handlingsplan: Handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere.

Mer om bromerte flammehemmere 

Rapport fra Milljøstyrelsen: Kartlegning av decabromodiphenylether (decaBDE) i andre produkter enn elektriske og elektroniske produkter.

 

Powered by Labrador CMS