Sjømat kan forebygge fødselsdepresjon

Et høyt innhold av marine omega-3 fettsyrer i blodet i siste del av svangerskapet kan redusere risikoen for fødselsdepresjon. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Inntak av sjømat, både fet og mager er spesielt viktig for gravide. Foto: (Foto: NIFES)

Om studien

Studien er utført på gravide kvinner i Fjell kommune, og er ledet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest, Uni Helse/Uni Research) i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Prosjektet fokuserer på kostholdets påvirkning på fødselsdepresjon og spedbarns utvikling det første leveåret.

Fødselsdepresjon rammer 10–15 prosent av mødre i Norge, og dette kan påvirke det viktige samspillet mellom mor og spedbarn. Det kan igjen ha effekter på den tidlige sosiale utviklingen hos barnet.

I en ny studie ble innholdet av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA målt i blodet hos gravide kvinner i svangerskapsuke 28. Tre måneder etter fødsel fylte kvinnene ut et skjema for å kartlegge depressive symptomer.

– Vi så at kvinner som hadde lave nivå av omega-3 i svangerskapet hadde flere depressive symptomer etter fødselen. Det indikerer at sjømat kan være med på å forebygge fødselsdepresjon, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør ved NIFES. 

For å kartlegge graden av depressive symptomer i studien ble kvinnene i en test spurt om hvordan de har hatt det de 7 siste dagene.

– Det er viktig å påpeke at ingen av deltakerne i studien var klinisk deprimerte, men de med høyest poengscore kunne være i faresonen for å utvikle fødselsdepresjon, sier Graff.

Alle spiste sjømat

Sjømat inneholder en kombinasjon av næringsstoffer som ikke finnes i så mye annen mat, som marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og proteiner.

Den marine omega- 3 fettsyren DHA er spesielt viktig i graviditet. Fosteret trenger denne fettsyren for utvikling av hjernen, og tapper den gravides lager av marint fett hvis hun ikke sørger for å fylle på. Inntak av sjømat, både fet og mager, er derfor spesielt viktig for gravide.

– Ingen deltakere i studien fikk utdelt måltider, men de spiste i gjennomsnitt ett måltid med sjømat til middag i uken, i tillegg til ett måltid som pålegg, forteller Graff.

Variasjonen i sjømatinntak var imidlertid stor. Flere av deltakerne spiste svært lite sjømat, mens andre spiste flere ganger i uken.

For å se på sammenhengen mellom marine omega-3 fettsyrer i blodet og depressive symptomer ble det brukt en indeks som angir omega-3 nivåer og graden av beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer.

En indeks på åtte prosent gir god beskyttelse mot hjerte- og karsykdom, mens et nivå på under fire prosent gir dårlig beskyttelse.

– I studien så vi en sammenheng mellom denne indeksen og depressive symptomer. Det vil si at de som hadde omega-3 indeks under fem prosent, hadde flere symptomer på depresjon enn de som hadde en indeks over fem prosent, sier Graff.

Både fet og mager sjømat bidrar til marint omega-3

Både fet og mager sjømat bidrar med marine omega-3 fettsyrer. Tidligere forskning har vist at gravide og kvinner i fruktbar alder spiser lite sjømat.

– Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre omega-3 statusen. En liten økning med sjømat i kostholdet er bedre enn ingenting, enten til middag eller som pålegg. Dette kan altså hjelpe til med å forebygge fødselsdepresjon, sier Graff.

Studien ble nylig publisert i Plos One. 

Referanse:

Maria Wik Markhus mfl: Low Omega-3 Index in Pregnancy Is a Possible Biological Risk Factor for Postpartum Depression. Plos One 8(7): e67617. doi:10.1371/journal.pone.0067617

Powered by Labrador CMS