Ufødte barn arvet 11/9-angst

Barn av kvinner som var gravide under terrorangrepet på World Trade Centre har "arvet" stressymptomer, viser en britisk-amerikansk undersøkelse. Sjokket fra terroren var så kraftig at stressreaksjonen påvirket fosteret i livmoren.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskerne undersøkte 38 mødre som var gravide og til stede ved World Trade Centre under angrepet 11. september 2001.

Det ble testet om de led av “Post Traumatic Stress Disorder” (PTSD) etter terrorangrepet ved å måle mengden av hormonet kortisol i spyttet. Dette er et “stress-hormon” som øker blodtrykk og blodsukker i krisesituasjoner.

Målingene viste at kvinner som hadde fått PTSD hadde et lavt kortisol-nivå - en klar indikator på kronisk stressbelastning.

Testene inkluderte også barna som fortsatt var ufødte under terrorangrepet. Babyer med mødre uten PTSD hadde normalt kortisol-nivå - men babyer med PTSD-mødre hadde lite kortisol. Stressbelastningen fra terrorangrepet var blitt overført i livmoren, konkluderte forskerne.

Stressforskning av Holocaust-barn

Tidligere stressforskning av barn av Holocaust-overlevende viste også lave kortisolnivåer. Man regnet imidlertid med at grunnen var ytre faktorer - foreldre som led av depresjon og angst, eller påkjenningen av å høre om deres lidelser. De nye funnene tyder på at stressbelastning også kan overføres fysisk.

- Overføringen av traumer til barn har ofte blitt knyttet til foreldres behandling av barna, eller hvordan barna får høre om de traumatiske opplevelsene, sier professor Jonathan Seckl ved University of Edinburgh.

- Men siden disse babyene bare var i ettårsalderen da de ble testet, tyder det på at overføringen skjedde gjennom den tidligste foreldre-barn-bindingen, kortisolpåvirkning i livmoren eller en felles genetisk sårbarhet.

Påvirket fosterutvikling

Undersøkelsen tyder også på at stresseffekten var mest merkbar hos barn av mødre som var i de siste tre måneder av svangerskapet. Hvor langt fosteret var kommet i utviklingen kan ha vært avgjørende, mener Seckl.

- Det kan være at stress har en effekt på fosterets hjerneutvikling, sier han.

Men funnene kan diskuteres. Siden bare et mindretall av kvinnene fra 11. september-angrepet fikk PTSD, kan de kanskje ha hatt lite kortisol og vært en risikogruppe for PTSD allerede i forkant. I tilfelle kan barna ha arvet det samme lave kortisolnivået - uten at det har noe med terrorangrepet å gjøre.

Uansett skal forskerne følge barna framover gjennom oppveksten for å undersøke om de med lite kortisol utvikler psykiske problemer, som stress- eller angstlidelser.

Referanse:

Rachel Yehuda, Stephanie Mulherin Engel, Sarah R. Brand, Jonathan Seckl, Sue M. Marcus og Gertrud S. Berkowitz: Transgenerational effects of posttraumatic stress disorder in babies of mothers exposed to the World Trade Center attacks during pregnancy

Last ned rapporten (pdf)

Powered by Labrador CMS