Røyking av heroin øker

Få mennesker i Norge bruker heroin, men blant disse har heroinrøyking økt i utbredelse etter 1990.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Brukerutstyr for røyking av heroin. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

Tre av fire sprøytemisbrukere som debuterte på 2000-tallet begynte først med røyking, mens bare én av seks gjorde det på 1970-tallet.

Antallet heroinbrukere har trolig økt utover det estimerte antallet sprøytemisbrukere.

– Det har vært lite fokus på heroinrøyking i Norge, sier SIRUS-forsker Anne Line Bretteville-Jensen.

– Det er vesentlig mindre skadelig enn injisering av heroin, men kan øke faren for å rekruttere brukere til senere injeksjonsmisbruk, sier hun.

Om studien

Heroin. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

I studien har Bretteville-Jensen sammen med Astrid Skretting gått gjennom data fra tre ulike kilder:

Spørreundersøkelser blant ungdom fra 15 til 20 år, unge voksne fra 21 til 30 år, og intervjuer med sprøytemisbrukere.

Alle undersøkelsene er foretatt i Oslo, siden nye trender i bruk av rusmidler gjerne starter her.

Bruk blant ungdom og unge voksne

Det er ingen endring i ungdoms bruk av heroin siden 1990. Blant de få som har brukt heroin har 9 av 10 røyket stoffet, mens svært få bare har injisert det.

Det har vært en svak økning i heroinbruken blant unge voksne, fra 1,1 til 1,6 prosent siden 1998.

Andelen som har røyket heroin har imidlertid økt fra 0,3 prosent i 1998 til 1,5 prosent i 2006, mens det har vært en nedgang i andelen som har injisert stoffet. De fleste av brukerne (54 prosent) har bare røyket heroin noen få ganger.

Gjennomsnittlig debutalder for injisering av heroin har økt med 10 år, fra 15,5 på 1970-tallet til 25,6 på 2000-tallet.

Gjennomsnittsalderen for røyking er lavere enn for injisering på 2000-tallet, noe som slett ikke var tilfellet tidligere.

Årsaker til økt heroinrøyking

Anne Line Bretteville-Jensen. (Foto: SIRUS/Nye bilder)

– Det er trolig mange grunner til økningen i heroinrøyking, sier Bretteville-Jensen.

– Sterk nedgang i prisen på heroin gjør røyking økonomisk mulig.

– Fra 1990 har det vært en økning i såkalt rekreasjonsbruk av narkotika, og liberale holdninger er blitt mer utbredt. Innflytelsen fra utlandet der heroinrøyking har vært mer vanlig er nok også en årsak til økningen i Norge, sier Bretteville-Jensen. 

Referanse:

Anne Line Bretteville-Jensen og Astrid Skretting: Heroin smoking and heroin trends in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 1/2010.

Powered by Labrador CMS