Koreansk såpeopera om stamceller

Kontroversen rundt den sørkoreanske stamcelleforskeren Woo Suk Hwang når nye høyder. Han trekker sin verdensberømte studie tilbake, men bedyrer at resultatene er ekte. Samtidig hagler det med anklager.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dersom det skulle vise seg at anklagene om fabrikkerte resultater stemmer, kan det være snakk om den største forskningssvindelen på flere år.

Foreløpig er det bare snakk om påstander. Riktignok er det påstander som har blitt omtalt i mediene verden over.

Fredag sa Hwang at han skal vise verden at anklagene er usanne og at resultatene er ekte - i løpet av ti dager. Ingen andre forskere har gjenskapt Hwangs resultater så langt.

Syk og gråtkvalt

Mens vi venter på en avklaring, fortsetter anklagene å hagle rundt ham. Selv har han vært innom sykehuset på grunn av alt stresset, og han har stått gråtende foran pressekorpset.

Men vi kan god ta historien fra begynnelsen.

Litt som en forsinket julekalender - med temaet drama fra forskningens verden dag for dag, kommer her noen av de viktigste hendelsene:

Imponerende prestasjoner

Først: Hwang ble født under Koreakrigen, han vokste opp fattig og uten far, i en avsidesliggende landsby. Hans mor lånte penger for å kjøpe kuer, som er verdifulle å eie for en fattig koreansk familie. Samtidig bestemte Hwang seg for å bli veterinær.

Etter å ha oppholdt seg i Japan etter doktorgraden, fikk han jobb ved Seoul National University, og spesialiserte seg på reproduksjon hos kveg. Siden den gang har han bygd opp en imponerende liste av prestasjoner.

1993: Hwang tar i mot den første koreanske kalven som er blitt til ved hjelp av assistert befruktning.
1999: Hwang presenterer Koreas første klonede ku.
2002: Klonede griser.
2003: Kuer motstandsdyktige mot kugalskap.

Klonet menneskelig embryo

12. februar 2004: Tidsskriftet Science publiserer en artikkel hvor Hwang og kollegaene forteller hvordan de nå har klonet et menneskelig embryo for første gang, for å hente ut stamceller.

Dette er intet mindre enn en sensasjon i stamcelleforskningens verden. Det er samtidig en meget kontroversiell studie.

6. mai 2004: Det blir sådd tvil om etikken bak kloningsforsøkene med menneskelige eggceller. Tidsskriftet Nature presenterer et intervju med en av studentene ved Hwangs laboratorium, som sier at hun donerte sine egne egg til forskningsprosjektet.

Dette er i tilfelle et brudd på internasjonale etiske retningslinjer for forskning.

Avviser anklagene

Hwang avviser anklagene kontant og skylder på studentens dårlige engelsk. Studenten trekker senere sine uttalelser tilbake. Kritiske stemmer etterlyser granskning, men det skjer ikke.

Flere stemmer hevder nå at den koreanske regjeringen bruker Hwangs berømmelse til å drive reklame for koreansk forskning, og at de helst ikke vil undersøke noe som kan komme til å sverte hans rykte.

Hwang opptrer ofte på koreansk fjernsyn, og blir så populær at han til stadig vekk må skrive autografer på gata.

Penger og mistanker

Fra 2004 får den koreanske stamcelleforskningen en mye større andel av de offentlige forskningspengene. Kritikerne sier dette marginaliserer mer beskjeden grunnforskning.

Bioetikerne i Korea er også mistenksomme overfor Hwang og hans forskning. Sekretæren i Korean Bioethics Association, Young Mo Koo, sier i april 2005 til tidsskriftet Nature at foreningen etterlyser en granskning.

De blir ikke hørt.

Schatten

17. juni 2005: Hwang og hans forskningskollegaer publiserer en studie som viser hvordan de har klart å lage 11 stamcellelinjer genetisk skreddersydd til individuelle pasienter.

Studien publiseres i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Science.

Fremfor alt er studien et samarbeid mellom Hwang og den amerikanske forskeren Gerald Schatten ved Pittsburgh University. Av utenforstående beskrives forskerduoen Hwang og Schatten som perlevenner.

Terapeutisk kloning

Teknikken de har brukt er såkalt terapeutisk kloning, hvor cellekjernen i en embryonal stamcelle blir byttet ut med en cellekjerne fra en hudcelle, hentet fra en pasient.

Dermed blir stamcellene genetisk identiske med pasientens egne celler, og faren for at pasientens kropp skal avvise de nye cellene blir borte.

I tillegg får forskerne muligheter til å teste cellene og pasientens sykdom i petriskåler.

Viktig og kontroversiell studie

Studien er banebrytende. De skreddersydde cellene er et viktig skritt i retning av å kunne ta disse cellene i bruk i behandling, og studien gir håp til mange mennesker som lider av sykdommer som er uhelbredelige i dag, for eksempel diabetes eller Alzheimers.

Hwang og hans forskergruppe viser ikke bare at det er mulig å lage embryonale stamceller som genetisk sett passer til individuelle pasienter. De viser også hvordan det er mulig å gjøre dette på en effektiv måte, med relativt få donerte eggceller per stamcellelinje.

Den raske utviklingen av stamcelleforskning i Korea utløser samtidig krav om klarere internasjonale retningslinjer om hvordan denne typen forskning skal gjennomføres.

Mer penger og en klonet hund

20. mai: USAs president George W. Bush sier at han syns Hwangs forskning er urovekkende moralsk sett. - Jeg er veldig bekymret over kloning. Jeg er redd for en verden hvor kloning blir akseptabelt, sier Bush.

24. juni: Det sørkoreanske departementet for vitenskap og teknologi gir Hwang en pris på 3 milliarder won fordelt på fem år, og utnevner ham til Sør-Koreas første “supreme scientist”. I 2005 øremerket sørkoreanske styresmakter 26,5 milliarder won (dette tilsvarer rundt 170 millioner kroner) for å støtte Hwangs forskning, i motsetning til 6,5 milliarder won i fjor, ifølge The Korea Times.

4. august: Hwang, Schatten og kollegaer publiserer en artikkel i Nature som forteller om hvordan de har klonet en hund for første gang. Hwang er nå verdenskjendis, og i sitt eget hjemland har han blitt en folkehelt.

Store planer og anerkjennelse

19. november: Den sørkoreanske presidenten Roh Moo Hyun åpner World Stem Cell Hub i Seoul. Dette senteret skal plassere Sør-Korea i spissen for verdens stamcelleforskning, og det skal ledes av Hwang.

Pasienter strømmer til i håp om å få være med i kliniske tester. Du kan lese mer om senteret i denne saken.

21. november: Det populærvitenskapelige magasinet Scientific American kårer Hwang til “Research leader of the year” på sin liste over de 50 viktigste lederne i verden innenfor forskning, business og politikk.

Schatten byter samarbeidet

12. november: Schatten kommer med en overraskende offentlig uttalelse via University of Pittsburgh, hvor han bryter samarbeidet med Hwang. De to forskerne har nå samarbeidet i 20 måneder og levert to meget viktige forskningsrapporter sammen.

Schatten oppgir at årsaken er mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med eggdonasjoner til Hwangs studie fra 2004.

Han nekter å gi mer informasjon fordi han mener den er taushetsbelagt, men han refererer til Natures artikler hvor anklagene om eggdonasjoner fra ansatte ved laboratoriet ble fremsatt. Du kan lese mer om dette i denne saken.

Betalte for egg

21. november: Sun Il Roh, en fruktbarhetsekspert ved MizMedi Hospital i Seoul, og Hwangs leverandør av donerte egg, holder pressekonferanse.

Han innrømmer å ha betalt 10 000 kroner til hver av de 20 kvinnene som donerte egg brukt i Hwangs eksperimenter. Han insisterer på at Hwang ikke visste om denne betalingen.

22. november: Sørkoreanske Munhwa Broadcasting Corporation viser en såkalt kritisk reportasje hvor de legger frem videre dokumentasjon, i form av medisinske journaler, på at Hwang brukte egg fra yngre forskere på laboratoriet.

Departementet kommer på banen

24. november: Det sørkoreanske helsedepartementet konkluderer med at Hwang ikke har brutt noen etiske retningslinjer, på bakgrunn av en undersøkelse gjort av en etisk komité ved Seoul National University.

Departementet bekrefter samtidig at to kvinnelige forskere i Hwangs forskningsgruppe donerte sine egne egg.

Grunnen til at departementet sier det ikke er skjedd regelbrudd, handler ganske enkelt om at det ikke fantes regler for dette i Sør-Korea da eggene ble donert.

Hwang innrømmer løgn

Samme dag holder Hwang sin egen pressekonferanse. Han innrømmer å ha løyet om hvor han fikk egg fra. Hwang har løyet om dette i ett og et halvt år.

Nå hevder han at verken han eller de unge forskerne som donerte sine egg, visste at denne typen donasjoner var etisk problematiske. Han sier at han holdt tett om saken fordi kvinnene bad ham om å beskytte deres privatliv.

Hwang trekker seg som leder for World Stem Cell Hub, og fra alle andre offentlige verv. Han fortsetter imidlertid forskningen. Du kan lese mer om Hwangs innrømmelser i denne saken.

Anonym kritikk

5. desember: En anonym melding postes i diskusjonsforumet hos det koreanske Biological Research Information Center. Den påpeker et problem med identiske bilder i tilleggsmaterialet til 2005-studien.

Noen timer etterpå sender Hwang en e-post til tidsskriftet Science hvor han gjør oppmerksom på de identiske bildene.

Han sier det har skjedd en feil når forskergruppen sendte bilder med høyere oppløsning etter at de ble bedt om det. Redaktørene i Science uttaler at det ser ut som en feil, og at de ikke har grunn til å tro at noen prøvde å mislede.

Ved University of Pittsburgh har kontoret for forskningsintegritet begynt sin egen granskning i tett samarbeid med Schatten.

Mistenkelige DNA-tester

7. desember: En ny anonym melding blir postet i diskusjonsforumet hos Biological Research Information Center. Denne gangen kritiseres resultatet av studiens såkalte “DNA fingerprinting”.

Det er denne teknikken som skal dokumentere at de klonede stamcellenes DNA faktisk stemmer overens med pasientenes DNA.

Problemet er, ifølge kritikken, at DNA-profilene er alt for like. Profilene påvirkes nemlig også av tilfeldige faktorer, og skal ikke være identiske. I noen av tilfellene skal til og med bakgrunnsstøyen være identisk, hevdes det i kritikken.

Anonyme forskere

Den samme dagen sender 30 forskere ved Seoul National University en begjæring om å få i gang en granskning til universitetets president Un Chan Chung.

Noen av disse forskerne forteller tidsskriftet Nature at de først fikk kjennskap til spørsmålene som ble stilt rundt studien gjennom postene i diskusjonsforumet.

De sier de vil være anonyme fordi de er redde for represalier i det kritikken kan oppfattes som et angrep på ett av Sør-Koreas nasjonalikoner.

Fremtvungne utsagn

10. desember: En koreansk nettavis kalt Pressian rapporterer at de har sett transkripsjoner fra en dokumentar laget av Munhwa Broadcasting Corp.

Dokumentaren ble aldri vist, på grunn av anklager om at journalistene hadde tvunget sine kilder til å komme med bestemte uttalelser.

Kringkastingsselskapet ba seinere om unnskyldning for overtredelsene. I transkripsjonen skal det ha stått at en forsker fra Hwangs forskergruppe påsto at Hwang hadde beordret ham til å manipulere bilder av stamceller.

Laboratoriemedlemmet hadde tidligere sagt at han ble tvunget til å komme med uttalelsene av de som laget programmet, rapporterer Nature.

11. desember: Hwangs forskergruppe offentliggjør en uttalelse hvor de avviser anklagene om at de har manipulert med bildene.

Vil trekke navnet sitt

12. desember: Schatten sender brev til Science og til medforfatterne på 2005-studien. Her skriver han: “Mine grundige revurderinger av publiserte figurer og tabeller, ved siden av ny problematisk informasjon, kaster nå substansiell tvil over artikkelens nøyaktighet.”

Schatten forklarer at han har snakket med noen i forskningsgruppa som har kommet med anklager, og at det er dette som har fått ham til å bestemme seg:

“Jeg ber om at mitt medforfatterskap på Hwang et al. (2005) blir trukket tilbake, og har anbefalt for førsteforfatter Dr. Woo-Suk Hwang og alle de andre medforfatterne at rapporten nå bør trekkes tilbake.”

Science velger å ikke offentliggjøre hele brevet fordi de mener det “inneholder ubegrunnede påstander”.

Ber om uavhengig bekreftelse

12. desember: Seoul National University holder en pressekonferanse hvor de annonserer at de vil gjennomføre en granskning på oppfordring fra Hwang.

13. desember: Science svarer Schatten med å konstatere en forfatter ikke kan trekke seg fra en studie etter at den er publisert. For at studien skal bli trukket tilbake må alle forfatterne være enige om dette.

Samme dag publiserer Science et brev på sine nettsider fra åtte forskere som ber om at Hwang løser saken ved å samarbeide med uavhengige grupper for å bekrefte resultatene av DNA-testene. En av forskerne som signerer brevet er Ian Wilmut fra University of Edinburgh, som klonet sauen Dolly.

Sier Hwang innrømmet fabrikkering

15. desember: Sun Il Roh kommer med nye uttalelser i intervju med sørkoreansk fjernsyn. Han skal ha besøkt Hwang som ligger på sykehus på grunn av alt stresset.

Han hevder at Hwang har bedt Science om å trekke hele studien, og at han har innrømmet fabrikkering av resultatene.

Samme dag kommer det en uttalelse fra Science om at de ikke har fått noen henvendelse om å trekke studien - verken fra Hwang eller noen andre av medforfatterne. Anklagene om fabrikkering av resultater omtales imidlertid i pressen verden over.

Skuffet populærvitenskapelig tidsskrift

Scientific Amerikan synes å mene at saken er avgjort - de reagerer med å fjerne Hwang fra Scientific American 50-lista.

“Vitenskapelig svindel er en utilgivelig forbrytelse mot forskningen som foretagende, og i dette tilfellet ugyldiggjør det fullstendig valget om å ta med Dr. Hwang i Scientific American 50”, skriver magasinet i en lederartikkel.

Vil bekrefte innen 10 dager

16. desember: Hwang holder pressekonferanse. Han bedyrer at resultatene i studien ikke er fabrikkerte. Han sier at han skal klare å bevise dette i løpet av 10 dager. Samtidig ber han Science om at artikkelen blir trukket tilbake på grunn av konflikten.

Han forteller også at seks av stamcellelinjene er blitt ødelagt på grunn av forurensning, og ikke er tilgjengelige for å bekrefte resultatene.

De andre fem stamcellelinjene skal imidlertid være frosset ned. Hwang sier at han nå tiner dem opp for å bevise at resultatene er ekte.

Forskjellige versjoner

- Vår forskningsgruppe produserte pasientspesifikke embryonale stamceller og vi har den originale teknologien til å produsere den, sa han på den overfylte pressekonferansen, ifølge CNN.

Sun Il Roh står imidlertid ved sin versjon av historien, og mener at Hwang aldri kommer til å kunne bevise sine resultater.

Science holder også en pressekonferanse hvor det informeres om at Hwang og Schatten har bedt om at artikkelen trekkes tilbake. Hwang må imidlertid kontakte de andre medforfatterne, og de må være enige, før studien faktisk blir trukket tilbake.

Lenker:

BIC: BIC Board
Nature: Profil: Woo-Suk Hwang
Nature: Korean bioethicists call for inquiry into stem-cell work
Nature: Korea’s accelerating stem-cell work prompts calls for global ethical rules
Nature: Will the regulator please stand up
Nature: Stem cell match-making
Nature: Cloning success marks Asian nations as scientific tigers
Science: Korean University Will Investigate Cloning Paper
Science: Landmark Paper Has an Image Problem
Science: Cloning of Human Stem Cells Speeds Up
Science: Human Embryos Cloned for Stem Cells
Science: First Dog Cloned
Scientific American 50: Scientific American 50: Research Leader of the Year
The Korea Times: Hwang Honored as “Supreme Scientist”
Nature: Korean stem-cell crisis deepens
Nature: Clone star admits lies over eggs

Powered by Labrador CMS