Språket påvirker musikken

Hadde Claude Achille Debussy komponert den samme musikken om han hadde vokst opp i England? Neppe.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I hvert fall ikke hvis forskningsresultatene til Aniruddh Patel holder stikk. Patel og kollegaene hans har nemlig sammenlignet klassisk musikk og språk i England og Frankrike, og kommet fram til at tonefallet i morsmålet påvirker komposisjonene.

Tonehøyden i de franske stykkene varierer mye mindre enn i de engelske, og akkurat det samme gjelder for talespråkene til komponistene, melder Nature.

Nitide analyser

Siden de fleste moderne komponister er påvirket av fremmede språk og kulturer, valgte forskerteamet fra The Neuroscience Institute i California å undersøke klassiske musikkstykker.

Verkene til komponister som Claude Achille Debussy og Edward Elgar ble analysert av avanserte dataverktøy som målte forskjellen i tonehøyde på notene. Opptak av engelsk og fransk skravling ble også undersøkt på samme måte. Her fant verktøyet toneforskjellen på vokalene fra stavelse til stavelse.

Resultatene viste altså at franskmennenes melodier og prat var mye mindre varierende enn britenes. Dermed er det god grunn til å tro at språket påvirker musikken, skriver Nature.

Første funn

Tidligere forskning har kommet fram til forbindelser mellom sanger og skravling i syngende språk som kinesisk. I slike talemål kan selve meningen av et ord være avhengig av toneleiet på stemmen. Den amerikanske undersøkelsen er imidlertid den første som viser en sammenheng mellom musikk og ikke-tonale språk.

Den nye kunnskapen kan kaste en smule lys over hvordan hjernen forstår språk, mener forskerne, som nå har planer om å undersøke hvorvidt musikken påvirker måten vi kommuniserer på.

Hvis den gjør det, er nok kommunikasjonen i forskning.no-redaksjonen påvirket av polsk frijazz.

Referanse:

Resultatene presenteres på et møte i Acoustical Society of America, i San Diego, 15.-19. November 2004. Undersøkelsen er tidligere publisert i magasinet Cognition:

A. D. Patel & J. R. Daniele, An empirical comparison of rhythm in language and music, Cognition 87, Issue 1, februar 2003, p B35-B45.

Lenker:

Nature: Music mirrors tone patterns in our speech

Powered by Labrador CMS