Prostitusjon og politikk

I Norge og Sverige oppfattes prostitusjon i stor grad som seksualisert vold, mens man i Danmark ikke problematiserer sexhandelen som et sosialt problem på samme måte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge, Sverige og Danmark hadde inntil nylig nærmest identisk prostitusjonslovgivning og har håndtert prostitusjon likt. Derfor mener sosiolog May-Len Skilbrei ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo at disse nordiske landene er en perfekt sammenlikning.

- Disse landene er like på mange områder, men har noen interessante forskjeller i synet på statens rolle i håndteringen av sosiale problemer.

Alle tre land har hatt en hallikparagraf, en utuktsparagraf og en løsgjengerparagraf som til ulike tider og i ulik grad er blitt rettet mot prostitusjonsmarkedet.

Hallikparagrafen brukes en håndfull ganger i året, mens de to andre ikke har blitt brukt. Utuktsparagrafen gikk i 1999 ut av den danske lovgivningen, mens man i Sverige da fikk inn sexkjøpsloven - forbud mot å kjøpe sex eller å forsøke å gjøre det.

Et sosialt problem?

- I Sverige har man definert prostitusjon veldig klart utad som seksualisert vold. Debatten har gått i 30 år, og kulminerte i en politisk kvinnekoalisjon i 1998, da kvinner på tvers av partigrenser fikk innført sexkjøpsloven, sier sosiologen.

Også i Norge er det ifølge Skilbrei et utbredt syn at prostitusjon er seksualisert vold. Men til tross for at man i Norge har hatt kriminaliseringsdebatter innad i partier og på Stortinget de siste 15 årene, har det ikke endt i et reelt forsøk på kriminalisering.

I Danmark derimot, er det en minoritet som står for det ståstedet, og det settes ikke på agendaen som et sosialt problem på samme måte som i Sverige og Norge. Likevel foregår mye sosialt arbeid der med utgangspunkt i at prostitusjon er seksualisert vold.

Sverige har sterkest motstand

- Hvis man ser på praksis, håndteres prostitusjon ganske likt i Norge, Sverige og Danmark, men det er store forskjeller i hvordan man snakker om det, sier Skilbrei.

Sverige har en sterkere motstand mot prostitusjon enn det de utviser i praksis, mens Danmark sier at dette ikke er et problem, men setter inn omtrent like mye ressurser som Sverige.

- Da er det interessant å se på hvorfor det er så viktig i Danmark å si at dette ikke er et problem, og hvorfor det i Sverige er viktig å si at dette er et enormt problem, sier Skilbrei.

Les hele saken i Apollon.

Powered by Labrador CMS