Det hjelper ikke hvor mange du kjenner hvis du føler deg ensom. (Foto: Shutterstock)

Verre å føle seg ensom enn å være det

Eldre som føler seg sosialt isolert, rammes oftere av søvnforstyrrelser og depresjon. Det er verre å føle seg isolert enn faktisk å være det.

– Hjelp folk med å føle at de har støtte rundt seg. Det er viktigere enn bare å be dem skaffe seg et større sosialt nettverk.

Rådet går til alle som gir omsorg til eldre – både helsepersonell og pårørende.

Flere studier

Hyong Jin Cho forsker ved UCLA i Los Angeles. Han har sett på hva sosial isolasjon har å si for eldres helse. Sammen med Hanbyul Choi på St. George’s-universitetet i den karibiske øystaten Grenada har han gått gjennom studier om temaet fra hele verden.

Det er ikke så mye hjelp i å be folk skaffe seg et større sosialt nettverk – hjelp dem heller med å føle at de har støtte rundt seg, råder Hyong Jin Cho. (Foto: UCLA)

– Selv om funnene våre bare baserer seg på noen få studier, tyder de på at subjektiv sosial isolasjon har større effekt på søvnforstyrrelse og depresjon enn det objektiv sosial isolasjon har, sier Cho til forskning.no.

Går ut over helsen

Forskerne har sett på studier som tar for seg sosial isolasjon sammen med søvnforstyrrelse, depresjon eller utmattelse – fatigue.

Flere studier konkluderer med at ensomhet henger sammen med depresjon. Det skjer både når de eldre selv forteller at de er ensomme og når forskerne ser på hvor mye de faktisk er med på sosiale aktiviteter i nabolaget.

– Eldre opplever ofte sosial isolasjon som kan ha stor negativ effekt på helsen deres. Men det er få studier tidligere som har skilt mellom effektene av subjektiv og objektiv isolasjon, ifølge forskerne.

De viser for eksempel til at de som har overlevd brystkreft, oftere sliter med smerte, depresjoner og utmattelse hvis de føler seg ensomme. I andre studier forteller de som opplever positive forhold til andre mennesker, at de sover bedre.

Nettprat hjalp

Det viser seg også at litt prating på nett kan være alt som skal til. I forsøk der frivillige psykologistudenter har stilt opp på en måned med chatting på nett, ble det mindre av både opplevd ensomhet og depressive symptomer.

Da dreier det seg ikke spesifikt om eldre. – Men vi vet at eldre oftere opplever sosial isolasjon. Symptomer som søvnforstyrrelser, depresjon og utmattelse forekommer også oftere i eldre grupper, sier Hyong Jin Cho.

Forskere har også sett på hva som skjer når voksne som ennå har igjen fem til ti år til pensjonsalder, får hjelp i huset av frivillige studenter. De som fikk hjelp, var mindre slitne og mer energiske etterpå enn jevnaldrende som hadde klart seg alene.

Senere og dårligere

Cho og Choi trekker frem studier som viser at eldre som opplever mindre støtte fra andre mennesker, sovner senere om kvelden. Eldre som føler seg ensomme, sliter med avorligere søvnløshet. Andre studier viser at eldre med demens får dårligere søvnkvalitet når de ikke har noen partner eller annen støtte, og at et godt forhold til venner og familie generelt henger sammen med bedre kvalitet på søvnen.

Men det er altså den opplevde ensomheten som går ut over søvnen, ikke den objektive isolasjonen.

Referanse:

Hanbyul Choi, Michael R Irwin og Hyong Jin Cho, Impact of social isolation on behavioral health in elderly: Systematic review, The World Journal of Psychiatry, doi: 10.5498/wjp.v5.i4.432

Powered by Labrador CMS