De effektive vikarene

Vikarer jobber best når de behandles bra, både av vikarbyrået og klientorganisasjonen, viser en ny studie fra Handelshøyskolen BI.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stadig flere organisasjoner benytter seg av innleid arbeidskraft fra vikarbyråer. Dette er en trend som har økt kraftig de siste 20 årene.

Mange av vikarene lever opp til, og endog overgår, forventningene som stilles fra klientorganisasjonen. De leverer arbeidsprestasjoner av høy kvalitet, de jobber effektivt, og er villig til å ta i et ekstra tak om det trengs.

Men det er ikke alltid slik. Enkelte vikarer faller gjennom, og jobber rett og slett ikke godt nok.

Trekant-forhold

Vikarer karakteriseres av at de forholder seg både til vikarbyrået de er tilknyttet, og til klientorganisasjonen de får oppdrag i.

Doktorgradsstudent Robert Buch har sammen med professor Bård Kuvaas og førsteamanuensis Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI gjennomført en omfattende studie.

De har undersøkt mer enn 2000 vikarer fra tre ledende bemanningsbyråer for å se på hvordan vikarens forhold til vikarbyrå og til klientorganisasjonen påvirker arbeidsprestasjonene.

Dobbel støtte gir effektive vikarer

Tidligere forskning har vist at vikarer på lik linje med fast ansatte også leverer bedre arbeidsprestasjoner så lenge de opplever støtte fra klientorganisasjonen.

Støtten kan komme til uttrykk ved at organisasjonen satser på å utvikle medarbeiderne gjennom for eksempel opplæringstiltak.

Buch, Kuvaas og Dysvik har nå undersøkt om vikarens opplevelse av støtte også fra vikarbyrået spiller inn på relasjonen mellom vikaren og klientorganisasjonen.

Motivasjonsforskerne konkluderer med at støtte og god behandling fra både vikarbyrået og klientorganisasjonen er en forutsetning for å få vikaren til å levere fremragende arbeidsprestasjoner.

Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at vikaren behandles bra av oppdragsgiveren. Vikaren må i tillegg oppleve støtte fra vikarbyrået hun eller han er tilknyttet, for å prestere på sitt beste.

– Innleide vikarer må oppleve både vikarbyrået og klientorganisasjonen som støttende dersom de skal yte “det lille ekstra”, fremholder forskerteamet ved BI.

Resultatene ser ut til å være uavhengige av faktorer som kontraktsvarighet, samarbeidsklima i klientorganisasjonen, hvor lenge vikarene har jobbet i klientorganisasjonen, om motivet for å jobbe som vikar i klientorganisasjonen er for å skaffe seg fast jobb eller ikke, og demografiske faktorer som alder, kjønn og utdannelsesnivå.

Nøye utvelgelse av vikarbyrå

Studien indikerer at det kan være lurt for organisasjoner å benytte seg av vikarer som opplever støtte fra sitt vikarbyrå.

Det vil bidra til at organisasjonen får mest mulig igjen for sine investeringer i midlertidig arbeidskraft.

– Organisasjoner som benytter seg av midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråer, kan ha nytte av nøye utvelgelse av vikarbyråer. Vikarbyråets evne til å støtte deres vikarer bør inngå som et av utvalgskriteriene, anbefaler Buch, Kuvaas og Dysvik.

Referanse:

Buch, Robert, Bård Kuvaas, og Anders Dysvik, A. (2010): Dual support in contract workers’ triangular employment relationships, Journal of Vocational Behavior, Volume 77, Issue 1, August 2010, Pages 93-103, doi:10.1016/j.jvb.2010.02.009.

Powered by Labrador CMS