Når fedres rus påvirker barna

I familier der far drikker, vil også kone og barn bli påvirket av misbruket. Men skadene hos barna avhenger mye av hvordan samspillet er og hvor stor plass rusen får i familiens dagligliv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Hvis rusen forstyrrer daglige rutiner, som for eksempel middag og legging eller ulike familiefeiringer og tradisjoner som jul og sommerferie, blir problemene større hos barna. Barna bør ikke være til stede mens far drikker og de bør også skjermes for fars bakrus så godt det lar seg gjøre, sier psykolog Bente Storm Mowatt Haugland til NTB.

Hun disputerer for dr. psychol.-graden ved Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen 6. februar. Haugland har intervjuet 23 familier ved fire ulike rusinstitusjoner i Norge. Barna var alle i alderen 5-11 år, og de aller fleste bodde sammen med rusmisbruker.

Mer psykiske problemer

Avhandlingen viser at barn av alkoholmisbrukende fedre som gruppe har mer psykologiske problemer enn andre barn. En stor andel av barna klarte seg likevel bra på tross av familiesituasjonen.

I tillegg til omfanget av alkoholmisbruket var barnas fungering knyttet til hvor store psykiske plager fedrene hadde, og samspillet i familien både når far var edru og når han var beruset.

De barna som klarte seg best, kom fra familier med lavere konfliktnivå og et mer positivt følelsesmessig klima.

- En edru mor som klarer å opprettholde familielivet, er av stor betydning for barna. De fleste av mødrene fortalte at de gjør de samme tingene, lager mat og steller for barna, også når far drikker.

Men det følelsesmessige klimaet i familien endres. Mor klarer ikke å gi barna den samme følelsesmessige kontakten fordi hun blir utmattet, deprimert og sint. Mange mødre har mer enn nok med å håndtere sine egne psykiske reaksjoner, sier Haugland.

Ulike reaksjoner

Barnas reaksjonsmønster varierer.

- Jeg har ikke funnet et spesifikt reaksjonsmønster hos disse barna. Barna kan reagere både med utagering, angst og tilbaketrekking. Det er også mulig at barn som klarer seg bra i oppveksten, kan utvikle problemer når de blir eldre.

Hauglands råd til fedre som sliter med alkoholproblemer, er å søke profesjonell hjelp.

- Det tar tid å bli kvitt et rusproblem. I mellomtiden bør far tenke på hvordan han kan skjerme barna best mulig og opprettholde familielivet så godt det lar seg gjøre, sier hun.

Det er også viktig at barna ikke utsettes for vold og aggresjon som følge av rusmisbruket. Klarer ikke foreldrene å holde konfliktnivået nede, bør far oppholde seg et annet sted enn hjemme, mener Haugland.

Hvis rusen blir sentrum i familiens tilværelse, er risikoen for barna større. I noen familier er konsekvensene av fars rusmisbruk så store at barnevernet bør ta omsorgen for barna, ifølge Haugland.

Hun understreker at resultatene av undersøkelsen viser hvor viktig det er å se på alkoholmisbruk hos far som et familieproblem, og at familier og barn av alkoholmisbrukere tilbys hjelp og støtte.

(NTB)

Powered by Labrador CMS