Skoleprogrammer anbefalt av eksperter

Forskergrupper oppnevnt av Sosial- og helsedirektoratet og Utdannings-direktoratet har vurdert helsefremmende og forebyggende programmer i skolen. I rapporten blir Senter for atferdsforsknings to programmer, Zero og Respekt, anbefalt blant de beste.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hensikten med evalueringen er å dreie innsatsen for barn og unge i retning av en mer kunnskapsbasert praksis, der pedagogisk praksis bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som virker og ikke virker.

I evalueringen kommer Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) særlig godt ut. Både mobbeprogrammet Zero, og skoleutviklingsprogrammet Respekt (tidligere Connect) blir anbefalt av ekspertpanelet.

- Dette var gode nyheter. Vi er svært glade og stolte over å ha havnet i gruppen av anbefalte programmer, sier en fornøyd Unni Vere Midthassel, nestleder ved Senter for atferdsforskning ved UiS.

Nettstedet LOM (Lærings- og oppvekstmiljø i skolen) har en gjennomgang av alle program og tiltak som er blitt plassert i de to beste kategoriene i rapporten Forebyggende innsatser i skolen.

Øverste nivå

Rapporten består av vurderinger av programmer med fokus på problematferd, sosial kompetanse, helsefremmende arbeid, rusmidler og tobakk, læreren som leder og implementering. Totalt er 29 programmer vurdert.

Foruten programmene fra Senter for atferdsforskning blir blant andre PALS, LP-modellen, Olweus-programmet og De utrolige årene trukket fram som særlig gode.

Programmene er delt inn i tre nivå, der øverste nivå er de som anbefales. De programmene som har havnet på laveste nivå, er programmer som har lav kunnskapsmessig forankring. Blant disse er det flest rusforebyggende programmer.

Det er professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark som har ledet arbeidet med rapporten.

Powered by Labrador CMS