Den økte satsingen på eksterne kommunikasjonstjenester skjer samtidig som de fleste andre på UiO nå må spare. Stipulert UiO-budsjett for 2017 som ble vedtatt av Universitetsstyret tirsdag, er preget av at det må kuttes 162 millioner kroner for å finansiere investeringer. Kuttet rammer de fleste enheter på UiO. (Foto: Martin Toft, Uniforum)

UiO åpner pengesekken for PR-byråene

Flere var kritiske da Universitetet i Oslo inngikk rammeavtale på én million kroner årlig med PR-byrået Gambit. Nå skal beløpet seksdobles.

Artikkelen ble først publisert på Uniforum

Uniforum er en avis som utgis av Universitetet i Oslo. Avisen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Må løse oppgaver for å få jobben

For å få kommunikasjonsrammeavtale med UiO, må leverandørene blant annet vise ferdigheter gjennom oppgaveløsing, såkalte «caser».

Utlysningen er tredelt. For å få kontrakten i Strategisk kommunikasjonsrådgivning må leverandøren holde en inntil 20 minutter lang presentasjon. Her skal følgende oppgave besvares:

UiOs strategiske hovedmål er å styrke vår internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Oppgave 1: Universitetet i Oslo kan vise til sterke resultater på innovasjon, men vi opplever at dette er for lite kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet. Oppgaven er å vise hvordan UiO kan nå ut til beslutningstakere i offentlig sektor og i næringslivet (f.eks. myndigheter, Norges Forskningsråd, potensielle investorer). Kommunikasjonsarbeidet skal i hovedsak foregå gjennom egne og fortjente kanaler. Tilbyder må vise hvordan byråets metodikk anvendes på caset.

Vurderingskriterier: I vurderingen av kunde- og oppdragsforståelse kommer vi til å legge vekt på kunnskap om hvordan de ulike aktørene kan nås, kanalkunnskap og metodikk for måling av effekt og samarbeid med oppdragsgiver.

(Oppgaven er hentet fra Konkurransegrunnlaget for rammeavtalen)

Inntil én million kroner i året over fire år var Universitetet i Oslos (UiO) estimat da universitetet for første gang knyttet til seg et PR-byrå høsten 2013.

Siden den gang har UiO erfart at behovet for PR-hjelp er langt høyere enn først antatt. Som Uniforum skrev i vinter, ble rammeavtalen for kommunikasjonstjenester de første årene overskredet med flere millioner kroner. Dette er tatt høyde for når avtalen nå er lyst ut på nytt.

Beløpet UiO nå opererer med, er 20–25 millioner kroner over fire år. Altså opptil en seksdobling av den første rammeavtalen. For dette skal UiO få hjelp til strategisk kommunikasjonsrådgiving, markedsføringskampanjer og medieplanlegging.

Fulle kalendere

Uniforum har bedt UiO om å kommentere utlysningen, inkludert beløpet som er tenkt brukt. Men det har ikke latt seg gjøre:

– På grunn av helt fulle kalendere vil det ikke la seg gjøre med et intervju om saken i dag, men hvis du sender oss spørsmålene dine på e-post skal vi få besvart dem skriftlig så snart som mulig, opplyser en kommunikasjonsrådgiver.

Da overskridelsene i den nåværende rammeavtalen ble kjent på nyåret, forklarte rektor Ole Petter Ottersenimidlertid pengebruken slik:

– Det er en mye større dynamikk i universitets- og høgskolesektoren i dag enn bare for et par år siden – med diverse reformer i vår sektor og med betydelige endringer i egen organisasjon.

Kutter 162 millioner i 2017

Den økte satsingen på eksterne kommunikasjonstjenester skjer samtidig som de fleste andre på UiO nå må spare.

Stipulert UiO-budsjett for 2017 som ble vedtatt av Universitetsstyret tirsdag, er preget av at det må kuttes 162 millioner kroner for å finansiere investeringer.

Kuttet rammer de fleste enheter på UiO, og heller ikke små og sårbare enheter er noe unntak.

– De siste syv årene har rammen til fakultetene og enhetene for det meste blitt styrket. Men kanskje har vi vært for rause, og kanskje burde vi sett tidligere at det ville komme et tidspunkt der vi hadde behov for større investeringer, sa Ottersen på styremøtet, ifølge Uniforum

– Misbruk av offentlige midler

Blant kritikerne da UiO inngikk rammeavtale med Gambit i 2013, var medieprofessor Sigurd Allern.

– Fra en universitetspolitisk synsvinkel er kjøp av PR-tjenester fra kommunikasjonsbyråer misbruk av offentlige midler, sa han til Uniforum den gang.

At både UiO og Høgskolen i Oslo og Akershus inngikk slike avtaler omtrent samtidig, mente professoren skyldtes gjennomslaget for en tankegang og en praksis der skattefinansierte institusjoner konkurrerer med hverandre som om de var private markedsaktører. 

– Studentene vurderes som «kunder» det gjelder å tiltrekke seg, og politikernes gunst skal sikres gjennom «imagebygging» og strategisk mediehåndtering, beskrev Allern.

Artikkelen ble først publisert på uniforum.no.

Powered by Labrador CMS