I 2020 får trolig det første autonome skipet i verden vann under kjølen. Mennesker erstattes av datamaskiner, GPS, radar, kameraer og sensorer. Skipet skal gå mellom havner i Telemark og Vestfold. (Bilde: Yara)

Verdens første selvkjørende skip i Telemark

«Yara Birkeland» – oppkalt selskapet som eier skipet og den norske oppfinneren Kristian Birkeland – skal uten mannskap om bord og med null utslipp, seile mellom havner i Telemark og Vestfold.

«Yara Birkeland» kan bli et vendepunkt for skipsfart til havs. 

Mest fordi skipet opererer uten mannskap om bord. Men også fordi skipet er elektrisk drevet og har null utslipp. 

Containerskipet blir elektrisk drevet av batterier og er tenkt å erstatte 40 000 turer med dieseldrevne lastebiler gjennom Porsgrunn hvert år. 

Også lasting og lossing uten mennesker

Skipet skal på hver tur transportere 100 containere med gjødsel fra Yara sitt produksjonsanlegg på Herøya, til containerhavnene i Brevik og Larvik. Herfra skiper Yara ut gjødsel til hele verden. 

«Yara Birkeland» skal ikke bare styre klar av andre skip, men også legge til land helt på egenhånd. Også fortøyningen til land skal skipet ta hånd om på egenhånd 

I tillegg skal lasting og lossing av skipet skje automatisk. 

«Yara Birkeland» kommer til å koste tre ganger så mye som et tilsvarende konvensjonelt containerskip. Men uten behov for mannskap og med billig elektrisk drivstoff, mener Yara det kan bli mulig å kutte skipets årlige driftskostnader med 90 prosent. Slik skal investeringen spares inn.

Her kan du se en YouTube-video om prosjektet. 

 

 

I drift fra 2020

Arbeidet med å bygge et skip som dette har vist seg noe mer komplisert enn konstruktøren Kongsberg Maritime tenkte seg. Målet er nå å sette i gang tester av det ferdige skipet neste år. Da skal det være mannskap om bord, på en mannskapsbro som senere blir fjernet. Endelig mål er å ha skipet i autonom drift innen 2020. 

Arbeidet med «Yara Birkeland» møter mye interesse i utlandet. Her kan du lese mer om prosjektet i The Wall Street Journal.

Det er nå hard konkurranse mellom aktører i flere land om å bli først og best på autonome skip. Norge og Kongsberg Maritime ligger langt framme og er kanskje verdensledende. Også virksomheter i Finland ligger langt framme. 

Men flere andre selskaper, som den britiske skipsutstyrsleverandøren Rolls-Royce, satser mye på å utvikle lignende teknologi. 

Norges viktigste oppfinnelse

Kristian Birkeland er mannen bak den viktigste oppfinnelsen som er gjort i Norge.

Han regnes også som grunnlegger av norsk fysikkforskning. 

Begge deler kan du lese mer om i en forskning.no-artikkel her: Mannen bak Norges viktigste oppfinnelse

Birkeland grunnla sammen med Sam Eyde selskapet Norsk Hydro. Kunstgjødselproduksjonen i Hydro ble i 2004 skilt ut og omgjort til Yara, som i dag er Norges tredje største selskap med 15 000 ansatte over hele verden. Yara selger kunstgjødsel til 150 av verdens 200 land.

Framtiden for ubemannede skip

Hva skjer om skipsfart til havs etter hvert overtas av autonome skip?

Flere forskergrupper har allerede sett nærmere på dette. Ett sannsynlig resultat er at vi vil få færre ulykker til havs og i havner. Det er i og for seg logisk – de fleste ulykker skyldes jo menneskelige feil. 

Men om det skulle skje en ulykke til havs — uten at det er mennesker til stede — kan konsekvensene bli mer alvorlige, påpeker en studie fra 2017. Spesielt ulykker der det oppstår brann kan få en mer alvorlig utvikling, om det ikke er mannskap til stede som kan tre inn og forsøke å slukke brannen. 

Mye handler om penger

I internasjonal skipsfart handler svært mye om fortjenestemarginer. Det kan være mye penger å tjene, samtidig som konkurransen er hard.

Skal store rederier satse på ubemannede fartøyer, må det lønne seg for dem. 

Også her er det gjort forskning. Den peker klart i retning av at det er mulig å spare penger for rederiene, om de slipper å betale lønninger til mannskap og om de slipper å utstyre skip med lugarer og andre steder hvor mannskapet skal oppholde seg.

En detalj som taler mot store autonome skip, er at de fleste av disse skipene i dag går på svært tykt og grisete drivstoff. Dette drivstoffet må både varmes opp og renses om bord før det kan brukes av motorene på skipet. Denne prosessen overvåkes i dag av mennesker. En studie finner at dette vanskelig kan gjøres uten at personer er til stede.

Kilder:

The Wall Street Journal: «Norway Takes Lead in Race to Build Autonomous Cargo Ships». Artikkelen.

The Conversation: «Unmanned ‘ghost’ ships are coming». Artikkelen.

Krzysztof Wróbelm.fl: «Towards the assessment of potential impact of unmanned vessels on maritime transportation safety», Reliability Engineering & System Safety, 2017.

Powered by Labrador CMS