Tor Skeie og Sven-Arne Reinemo, CTO og CEO av Fabriscale. (Foto: Bård Gudim)
Tor Skeie og Sven-Arne Reinemo, CTO og CEO av Fabriscale. (Foto: Bård Gudim)

Gikk fra forskningsprosjekt til nyoppstartet selskap

Syv personer jobber nå for firmaet Fabriscale som startet som et forskningsprosjekt ved Simula

Fabriscale lager programvare som kontrollerer datanettverk. Du kan tenke på produktet som programvaren som kontrollerer flytrafikk ved alle verdens flyplasser. Flygelederne er ansvarlige for å organisere og sørge for god flyt i flytrafikken, mens Fabriscales programvare, kalt en fabric manager, er ansvarlig for å konfigurere og optimalisere kommunikasjonen som pågår i et datanettverk.

Produktet er basert på mer enn ti års forskning ved Simula Research Laboratory AS. Det var mange utfordringer i overgangsperioden fra forskningsprosjekt til selskap. Den første utfordringen, og en av de vanskeligste beslutningene å ta, var å bestemme seg for å forlate forskningsprosjektet på Simula for å fokusere på kommersialisering. En annen utfordring var å finne ansatte med de rette ferdighetene, og et ønske om å jobbe for et nytt selskap med begrensede midler.

– Det er tungt å være visjonær, som er ansvaret man får når man starter et firma. Å tegne opp visjonen på en presentasjon er lett, men å implementere det krever mye hardt arbeid. Nå er hovedutfordringen vår å skaffe tillit hos kundene, som jeg antar er utfordringen for de fleste nyoppstartede firmaer, sier daglig leder i Fabriscale Sven-Arne Reinemo.

Powered by Labrador CMS