Mange svenske tenåringsgutter vil egentlig ikke se porno

Hver tredje unge mann som ser internettporno hver dag, vil egentlig helst la være. Det viser en ny studie av pornovanene til svenske gymnaselever.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta:

Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av spørreskjemaer som forskerne har delt ut i 53 tilfeldig utvalgte gymnasklasser i Midt-Sverige.

Det var frivillig om man ville bidra, og svarene var anonyme. Derfor går forskerne ut fra at svarene er troverdige.

Førsteamanuensis Gert Martin Hald fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, mener forbruksmønstrene er ganske like i Sverige og Danmark.

– I forhold til pornografi er seksualmoralen i Sverige nok litt strammere enn den er i Danmark. Jeg tror at en svensk og en dansk gymnasklasse er forskjellige på noen måter, men at det er flere likheter enn forskjeller, sier Hald.

En ny studie har tatt for seg pornoforbruket til 477 svenske 16-åringer. Én av ti så porno hver dag. Men det var ikke noe udelt fornøyelse for alle. Nesten hver tredje hadde et ønske om å bruke mindre tid på det.

– Ja, det lyder jo litt merkelig. Vi tror det kan være flere årsaker. Her i Sverige er det en stor diskusjon om porno: Er porno så tilgjengelig at man blir utsatt for det helt ufrivillig? En annen mulighet er at guttene føler skyld. Men det kan også være problemer med faktisk avhengighet, sier Magdalena Mattebo, som er forsker ved Uppsala Universitet og hovedforfatteren av studien.

Tre prosent vil se mindre porno

Den nye studien er gjennomført på bakgrunn av spørreskjemaer som forskerne har delt ut til nesten 500 gutter i 53 tilfeldig utvalgte gymnasklasser i Midt-Sverige.

Nesten alle – 96 prosent – hadde sett porno. 10 prosent så på porno hver dag, 63 prosent en gang i uken eller et par ganger i måneden, og 27 prosent et par ganger i året eller enda sjeldnere.

– Blant de som så porno hver dag, var en gruppe som mente at de så for mye, sier Mattebo.

(Foto: www.colourbox.com)

Den gruppen besto av 13 personer, 3 prosent av hele gruppen.

- Det er nok skamfølelse

Gert Martin Hald, førsteamanuensis ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, har tidligere gjennomført en lignende undersøkelse av nederlandske tenåringer.

– Vi har blant annet gjennomført undersøkelser blant de som ser på homseporno. Hos dem så vi også at tre prosent ikke var så fornøyd med at de brukte pornografi. Det tyder på at en kulturell seksualmoral – underbygd av religion eller lignende tankesett – kan introdusere en grad av skyld, sier Hald.

De fleste tar ikke skade

På bakgrunn av undersøkelsen kan man frykte at porno har en negativ innvirkning på oss. Men den danske forskeren forteller at det er lite som tyder på at porno påvirker sexlivet i noen særlig grad.

– Når man spør brukerne av pornografi, sier en liten gruppe at de bruker for mye tid på det. Og en liten gruppe sier at de har problemer med å kontrollere forbruket. Men det er altså snakk om svært få brukere, forteller Hald.

Mye eller lite?

Det er svært forskjellige holdninger til porno. Noen synes det er helt OK. Andre mener det er skadelig. Derfor er porno et kontroversielt forskningsemne. Resultatene blir også tolket på helt ulike måter.

– Den svenske undersøkelsen kan omtales som noe positivt eller noe negativt. Skal vi juble over at det bare er tre prosent? Eller er det bekymringsverdig at de mener de har et problem? Det er et fortolkningsspørsmål, konstaterer Hald.

Han forteller at pornoforskning generelt tyder på at folk er fornøyd med forbruket sitt, og at de opplever at det bidrar positivt til seksuallivet.

Referanse:

Mattebo M m.fl. «Pornography Consumption, Sexual Experiences, Lifestyles, and Self-rated Health Among Male Adolescents in Sweden», NCBI,  2013, Sammendrag 

_________________

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS