Norske forbrukere frykter at de går tøffere tide i møte. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Nordmenn har mistet tilliten til norsk økonomi

Pessimismen kan gjøre økonomien vår enda dårligere.

Dette er spørsmålene i Forventningsbarometeret:

1.    Vil du si at økonomien i din husstand er bedre eller dårligere enn for et år siden eller er det ingen forskjell?

2.    Tror du at økonomien i din husstand vil komme til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

3.    Dersom vi ser på den økonomiske situasjonen for hele Norge, vil du si at økonomien i landet generelt er bedre eller dårligere enn for et år siden eller er det ingen forskjell?

4.    Tror du at den økonomiske situasjonen i Norge kommer til å bli bedre eller dårligere om ett år eller vil det ikke bli noen forskjell?

5.    Tror du at det nå er et godt tidspunkt for befolkningen generelt å kjøpe større husholdningsartikler eller tror du at det er et dårlig tidspunkt?

Forventningene til norsk økonomi har vært lave siden 2015, og det siste halve året har nordmenn trodd at det bare kommer til å bli verre, ifølge Forventningsbarometeret.

Vi har ikke hatt like liten tillit til egen økonomi siden bankkrisen i 1992, som endte med at staten tok kontroll over aksjene i DNB, Fokus Bank og Kreditkassen gjennom to statlige fond. 

Kan ha selvforsterkende effekt

Halvor Mehlum er professor ved økonomisk institutt på Universitet i Oslo. (Foto: Universitetet i Oslo)

– Når folk og familier tenker at de vil ha dårligere råd om fem år enn i dag, blir de mer forsiktige og kutter ned på forbruket sitt. Bedrifter kan også bli mer tilbakeholdne med investeringene sine, sier økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i Oslo. 

Norske forbrukere har altså ikke vært like negative til deres økonomiske fremtid på over 20 år, det viser Forventningsbarometeret fra TNS Gallup og interesseorganisasjonen Finans Norge som ble publisert tirsdag. 

Når forbrukerne blir forsiktige kan det bli enda verre i markedet. Folk venter med å pusse opp badet eller bygge ny garasje, noe som går ut over jobbene til de som vanligvis utfører disse oppdragene.

– Pessimismen kan også gjøre at boligprisene synker ved at folk ikke byr like mye når de skal kjøpe hus og leiligheter. Hvis huset ditt blir tyve eller ti prosent mindre verdt, kan man finne på å kutte ned på forbruket sitt, forklarer Mehlum.

Nedgangen i oljesektoren er trolig hovedgrunnen til at nordmenn er så pessimistiske til økonomien, ifølge professoren. Det vanligste botemidlet på pessimisme blant forbrukerne er at sentralbanken setter ned styringsrenten. Det kan bli vanskelig, når den allerede er på historisk lave 0,75 prosent.

– Det er lite sentralbanken kan gjøre utover det de allerede har gjort, mener Mehlum.

Ser mørkt på fremtiden

Barometeret er en landsrepresentativ spørreundersøkelse hvor rundt 1000 nordmenn blir bedt om å svare på fem spørsmål. 

De blir spurt om hva de mener har skjedd med privat- og landsøkonomien i året som har gått, og hvordan de tror det vil gå i året som kommer. Forskjellen mellom prosentandelen med positive og negative svar summeres, og deles på fem for å gi en indikator på hva nordmenn tenker om landets – og deres egen – økonomiske fremtid. 

Et negativt fortegn betyr at det er mange flere negative svar enn det er positive. Forventningsbarometeret er blitt publisert hvert kvartal siden slutten av 1992. 

Forventningsbarometeret 16022016
Create line charts
Powered by Labrador CMS