Til tross for den tradisjonelle søndagsturen: Vi nordmenn er kanskje ikke så spreke som vi tror? (Foto: Rob Kint/ Shutterstock/NTB scanpix)

Nordmenn mindre aktive enn andre skandinaver

Finnene trimmer mest, mens nordmenn havnet på 10. plass i en undersøkelse av fysisk aktivitet i 15 europeiske land.

Nordmenn er visst ikke så spreke.

Det viser resultater fra den sjuende runden av den store europeiske samfunnsundersøkelsen European Social Survey (ESS). Dette er en spørreundersøkelse som kartlegger holdninger og adferd blant folk i mange europeiske nasjoner.

I denne runden ble deltagerne altså spurt om hvor mange ganger den siste uka de hadde drevet med fysisk aktivitet, som sport eller rask gange, i 30 minutter eller mer. 

Det er viktig å huske at det er en del usikkerhet knyttet til spørreundersøkelser, blant annet på grunn av feilrapportering. Likevel bør vi kanskje ta inn over oss at tallene ikke var spesielt lystige for oss i Norge

Nordmenn oppga i gjennomsnitt at de trimmet 3,1 dager i uka. Det gir oss 10. plassen på lista over de 15 landene som deltok, ifølge en pressemelding fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, som har tilrettelagt undersøkelsen.  

Både svensker og dansker var mer aktive enn oss, og finnene var flinkest, med 3,8 dager i uka. På bånn lå franskmennene, med bare 2,3 dager i uka.

Flere helt inaktive i Norge

Finnene kan også juble for tallene over inaktivitet. Bare rundt 11 prosent svarte at de ikke hadde vært fysisk aktive noen av de siste sju dagene.

Hele 20 prosent av nordmennene svarte det samme.

Men det finnes håp. Andre undersøkelser antyder nemlig at vi er blitt litt mer aktive i de siste tiåra.

Antallet som oppgir at de er helt inaktive har lenge vært ganske stabilt, viser for eksempel data fra Tromsøundersøkelsen, nylig lagt fram på en internasjonal konferanse.

Men tendensene for resten av befolkningen peker i riktig retning.

Mer – men for lite – aktive på fritida

Tall fra Tromsøundersøkelsen og forskning som er samlet i en rapport fra Statistisk sentralbyrå, tyder på at flere har gått fra lett mosjon til moderat eller intens aktivitet i de siste tiåra. 

Andelen som driver med moderat fysisk aktivitet økte fram mot 2000. Etter det sank den litt, mens delen som driver med intens aktivitet på fritida økte fra 2000 og fram mot i dag.

Samtidig antyder undersøkelser dessverre at vi beveger oss mindre på jobben

Generelt rører vi oss for lite, ifølge en ny kartlegging for Helsedirektoratet.

Den viste at bare en tredel av befolkningen oppfyller den gjeldende anbefalingen for fysisk aktivitet – altså 150 minutter moderat eller 75 minutter intens aktivitet i uka. 

Powered by Labrador CMS