Flyruter skal overvåkes

Utviklingen innenfor kommersiell luftfart i Norge har gjort at myndighetene ønsker en nærmere overvåking og oversikt. Nå har to forskere fra Handelshøgskolen i Bodø (HHB) ved Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) lagt grunnlaget.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Et fly tar en rekke avgjørelser selv, og avlaster piloten. Men hva skjer når noe går galt?"

De fleste flypassasjerer mener vel at det er tilstrekkelig overvåking og kontroll hva angår flyplasser og flyreiser for tiden.

Og fortvil ikke: Den overvåkingen det her er snakk om handler ikke om flysikkerheten eller kontroll av passasjerer.

Det handler om kontroll av selskapene, ruteutviklingen og ikke minst prisutviklingen. Med andre ord: Noe som bør komme de fleste av oss til gode.

OLUF tar overvåkingen

Forskningsleder Gisle Solvoll og forsker Thor-Erik S. Hanssen ved HHB har nå utarbeidet et kortfattet notat på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om hvordan et slikt overvåkingssystem (som har fått arbeidsnavnet OLUF) kan etableres og drives ved relativt enkle midler og for minimale kostnader.

Det er forskernes oppfatning at slike systematiserte data vil være nyttig for både lokale og nasjonale politikere, for flyselskapene selv, for journalister, forskere og konsulenter og andre.

Den viktigste informasjonen som er tenkt å komme fra et evt. nyetablert overvåkingssystem er (1) prisutvikling og – nivå, (2) hvilken frekvens flyselskapene tilbyr og faktisk gjennomfører og (3) hvilke endringer som skjer på de ulike rutestrekningene over en tidsperiode.

Åpen tilgang

Et kritisk punkt, skriver Solvoll og Hanssen, for nytteverdien er hvor mange som kan/skal ha tilgang til de innsamlede dataene. Rapporten konkluderer med at flest mulig bør ha denne tilgangen, noe som gjør at de anbefaler at dataene baserer deg på innhenting fra allerede eksisterende og tilgjengelige kilder.

En av grunnene til dette er at flyselskapene selv neppe vil være særlig innstilt på å frigi informasjon om detaljer for spesielt prissettingen på gitte ruter, all den tid dette kan gi konkurrerende selskaper tilgang til til dels sensitiv informasjon (les: konkurransefordel).

På den annen side – skriver forskerne:

“Flyselskap vil, på sin side, ha nytte av tilgang til data fra OLUF i situasjoner der de planlegger opprettelse av nye flyruter. OLUF vil i en slik situasjon kunne gi selskapene relevant informasjon knyttet til antall passasjerer og takstnivå på enkeltruter, data som vil kunne inngå i beslutningsgrunnlaget når beslutning om opprettelse av nye flyruter skal fattes.”

De to forskerne bemerker videre at dette er naturlig nok samtidig et argument som taler for at det vil bli svært vanskelig å få flyselskap til å oppgi sensitive data til OLUF.

Skulle slik informasjon bli tilgjengelig vil det dermed bli lettere for flyselskap å identifisere flyruter med høye marginer, for siden å opprette egne avganger på strekningen.

Solvoll og Hansen mener at dette vil kunne bidra til økt konkurranse på strekninger der enkeltaktører i dag er i stand til å hente ut en betydelig profitt. Overvåkningssystemet vil på denne måten også kunne gagne passasjerene gjennom flere avganger og lavere priser.

Kun kommersielle ruter

Hele det skisserte opplegget tar sikte på overvåking av et utvalg kommersielle ruter. Ruter som er ”innkjøpt” av det offentlige gjennom anbud omfattes derfor ikke.

I rapporten fra Solvoll og Hanssen er det foreslått å overvåke 14 ruter på utvalgte strekninger. Hvorvidt flere ruter skal inn i systemet – når det evt. blir etablert – blir et spørsmål om kostnader, all den tid selve datainnsamlingen er ment å foregå ved at systemoperatørene opptrer som vanlige kunder og sjekker priser etc. via flyselskapenes egne nettsider.

Det vil imidlertid være opp til departementet å avgjøre hvor mange ruter som skal tas med i OLUF. Foreliggende statistikk over hvor det foregår kommersiell flytrafikk mellom norske flyplasser er ikke oppdatert. Tall fra 2004 forteller om 47 strekninger, men det er grunn til å anta at dette antallet er endret de senere årene. Dette må dermed kartlegges først, heter det i rapporten.

Oppdatert informasjon

OLUF vil kunne gi oppdatert informasjon om utviklingen i transportstandarden på ulike strekninger, og vil således være viktig når departementet vurderer behovet for kjøp av flyruter.

God dokumentasjon av fakta gjør at beslutninger i større grad kan bli fattet på objektiv informasjon og i mindre grad på subjektive vurderinger.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bodø - Les mer

Powered by Labrador CMS