Søvnløse småbarn kan bli problemtenåringer

Småbarn med søvnproblemer kan være i fare for å bli de første som drikker, røyker og misbruker narkotika som tenåringer, mener amerikanske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Som en del av en større familiehelsestudie har amerikanske forskere funnet tegn på at småbarn som sliter med søvnen kan være blant de første tenåringene som prøver ut alkohol, røyking og narkotika.

Faktisk viser forskerne fra University of Michigan at de tenåringene som hadde dårlige søvnvaner før de startet på skolen, hadde to ganger så stor sjanse for å bruke narkotika, røyke og drikke.

Forskerne påpeker at det ikke er snakk om en årsakssammenheng; det er heller snakk om at søvnløshet hos barn kan være én blant flere indikasjoner på hvem som er i faresonen for å starte tidlig med alkohol, røyk og narkotika.

Relasjonen mellom søvnproblemer hos voksne og bruk og misbruk av alkohol er velkjent, men dette er den første studien som ser på den samme relasjonen hos barn.

Langtidsstudie

"Du føler deg mindre full enn du er når du drikker alkohol og energidrikk sammen."

Resultatene er hentet fra en pågående studie som har gått i ti år allerede. I studien har forskerne fulgt en rekke barn og deres foreldre, hvor barna og/eller foreldrene har fylt ut spørreskjemaer og blitt intervjuet minst tre ganger.

De dataene som er analysert og publisert i Alcoholism: Clinical and Experimental Research, er basert på tre spørreskjemaer fra 250 gutter og deres mødre. Dataene på jentene er fremdeles under analyse.

Da guttene var mellom tre og fem år svarte mødrene deres på spørsmål om guttenes sovevaner og om de var overtrøtte på dagtid. I tillegg kartla forskerne om én av eller begge foreldrene var alkoholikere.

Det neste skjemaet ble fylt ut av mødrene da guttene var mellom ni og 11 år. Denne gangen ble mødrene spurt om å bestemme konsentrasjonsproblemer, angstnivå eller depresjons- og aggresjonssymptomer hos guttene.

Tidligere forskning har nemlig vist at disse fire områdene viser en sammenheng med søvnproblemer og/eller bruk og misbruk av alkohol.

Da guttene var mellom 12 og 14 år ble de selv bedt om å fylle ut et skjema med spørmål om hvor gamle de hadde vært da de for første gang drakk alkohol, hvor gamle de var da de første gang drakk seg fulle, om og hvor ofte de hadde prøvd å røyke, og hvor mange ganger de hadde brukt narkotika av typen marihuana, kokain, steroider eller andre stoffer.

En tredjedel drakk

De umidellbare dataene basert på disse tre spørreskjemaene viste at:

En tredjedel av guttene hadde hatt søvnproblemer, 60 prosent av guttene hadde en forelder som var alkoholiker - dette fordi studien er en del av en vektet studie - alle guttene levde med begge foreldre, alle hadde lik økonomisk bakgrunn og alle var hvite.

Guttene mellom 12 og 14 år var ikke ukjent med verken røyking, narkotika eller alkohol:

  • En tredjedel av dem hadde drukket alkohol.
  • 40 prosent av de som hadde drukket alkohol, hadde drukket så mye at de ble fulle.
  • En tidel røyket jevnlig.
  • 17 prosent hadde brukt ett eller flere ulovlige stoffer.

Forskerne fant derimot ingen sammenheng mellom foreldrenes alkoholisme og barnas søvnproblemer, men de fant de en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholisme og tenåringene som tidlig hadde eksperimentert med alkohol, røyk og narkotika.

Denne familieasossierte risikoen er velkjent fra tidligere studier.

Selv etter å ha kontrollert dataene for denne risikoen, viser det seg å være en sammenheng mellom søvnproblemer som barn og tidlig eksperimentering som tenåring.

Søvnproblemer og tidlig eksperimentering

I forhold til barn som ikke hadde søvnproblemer, fant denne studien at barn med søvnproblemer hadde følgende adferd i tenårene:

  • 2,3 ganger mer sannsynlighet for å røyke.
  • 2,6 ganger mer sannsynlighet for å bruke marihuana.
  • 2,2 ganger mer sannsynlighet for å bruke narkotika.

Imidlertid fant forskerne ingen link mellom søvnproblemer i barndommen og første gangen tenåringene drakk seg fulle.

Da forskerne analyserte dataene i forhold til mødrenes notater på guttenes konsentrasjonsproblemer, aggresjon og angst eller depresjon, viste det seg at dette ikke hadde sammenheng med tidlig misbruk, uavhengig av søvnproblemer som barn.

Hjelp til selvhjelp

Forskerne bak studien sier at søvnproblemer hos barn bør følges nøye og forebygges, for på den måten å hindre senere risiko for tidlig eksperimentering.

Ved å kartlegge barns søvn kan foreldre og leger tidlig se om barnet er i faresonen og sette inn forebyggende tiltak.

Forskerne foreslår enkle tiltak som å sørge for at barna får nok søvn, at de ikke er overtrøtte og at barna gjør avslappende og ikke-stimulerende aktiviteter rett før sengetid.

Forskningsprosjektet har fått midler til å følge personene i studien over ytterligere ti år, og jobber nå med å analysere ferdig dataene på jentene i studien.

Referanse:

Sleep problems in early childhood and early onset of alcohol and other drug use in adolescence; Alcoholism: Clinical and Experimental Research, April 2004

Powered by Labrador CMS