Kjærlighet gjør oss mindre nevrotiske

Langvarige forhold har en positiv effekt på psyken vår, viser ny forskning. Det er imidlertid vanskelig å si hva dette skyldes, mener dansk forsker.

Vi får et mer positivt syn på verden når vi befinner oss i et forhold i lengre tid, viser ny forskning. (Foto: Microstock)

Våren er kommet, og nye par finner sammen. Forelskelse og kjærlighet gjør oss glade, og ser ut til å ha en positiv effekt på psyken vår.

En ny tysk undersøkelse, utgitt i tidsskriftet Journal of Personality, viser en forbindelse mellom hvor lang tid folk er i kjærlighetsforhold, og hvor nevrotiske de er. Personer med langvarige forhold er mer positive til nye situasjoner.

– Folk som er veldig nevrotiske, opplever angst, er usikre og lette å irritere. De har en tendens til depresjon og har ofte lav selvtillit og er ofte misfornøyde med livet. Men det viser seg at vi blir mer stabile når vi er i kjærlighetsforhold, sier Christine Fine, som er hovedforfatteren bak undersøkelsen, i en pressemelding.

Ni måneders kjærlighet 

Forskergruppen fra Jena Universitet og Kassel Universitet i Tyskland fulgte 245 par i aldersgruppen 18 til 30 år gjennom 9 måneder. Hver tredje måned ble de bedt om å fylle ut et spørreskjema med fiktive hverdagssituasjoner og betydningen de kunne ha for forholdet. Samtidig skulle de vurdere hvor fornøyd de var med forholdet de var i.

Forskerne så en tendens til færre negative fortolkninger for deltakerne i langvarige forhold.

Forholdet senker altså tendensen til nevrotiske, negative tanker og får folk til å se verden i et mer positivt lys. Det reduserer risikoen for angst og depresjon, konkluderer forskerne.

– De positive opplevelsene og følelsene man får ved å ha en partner, endrer personligheten vår på en indirekte måte. Samtidig endrer det våre tankestrukturer og oppfatninger av situasjoner, sier Christine Fine.

Usikker på forklaringen

Det er vanskelig å si om folk blir mer positive fordi de er i et forhold – eller om de er i et langt forhold fordi de lærer å være mer positive, konstaterer professor Albert Gjedde fra Københavns Universitet.

– Det ser ut til at folk endrer den såkalte negative fortolkningspartiskheten når de er i et lengre forhold. Det er imidlertid vanskelig å si hva som er årsak og virkning, sier Gjedde, som er instituttleder ved institutt for Neurovidenskab og Farmakologi.

– Det er en observasjonsstudie, og da er det vanskelig å si noe om årsaksforholdet. Vi mennesker endrer imidlertid naturligvis atferd for å passe bedre inn, sier Gjedde.

Forelskelse sikrer flere barn

Når vi blir forelsket, så skiller kroppen ut en rekke hormoner og signalstoffer som endrer måten vi opplever verden på. Hvert hormon har en spesiell funksjon og sørger blant annet for at vi knytter oss til et bestemt menneske.

– Hele formålet med den belønnende og berusende følelsen vi får når vi blir forelsket, er å sikre oss at vi danner par og oppfostrer barn, sier Albert Gjedde.

Det er to områder i den menneskelige hjernen som sørger for dette: Det såkalte VTA-området (Ventral Tegmental Area) – i bunnen av hjernen – og nucleus caudatus-området i midten av hjernen.

Begge områder er involvert i å skape motivasjon, drivkraft og belønning. De er involvert i produksjonen av signalstoffet dopamin, som blant annet skaper en intens lykkefølelse.

Når vi trer i inn et forhold, så er det fra et biologisk synspunkt for å formere oss. Derfor er det viktig at vi lærer den atferden som skal til for å ha et vellykket forhold, konstaterer Albert Gjedde.

– Hjernen vår gir oss en belønnende opplevelse når vi gjør noe som fremmer sjansene våre for å formere oss. Dermed lærer vi også bestemte atferdsmønstre, sier Gjedde.

– Det kan godt være at vi lærer å endre negative holdinger fordi det irriterer partneren. De som ikke klarer det, har problemer med å bli i forholdet.
Men uansett hva som er årsaken, så peker undersøkelsen på at vi generelt utvikler et mer positivt syn på verden når vi er et i forhold.

Referanse:

Christine Finn m.fl.:Recent Decreases in Specific Interpretation Biases Predict Decreases in Neuroticism. Evidence From a Longitudinal Study With Young Adult CouplesJournal of Personality, 2014, DOI: 10.1111/jopy.12102 (sammendrag).

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS