Er de fleste psykopater menn?

Blodtørstige psykopater i nyhetene og på film er typisk menn. Men er det flere mannlige enn kvinnelige psykopater?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Er de fleste psykopatene menn? Bildet er hentet fra filmen American Psycho fra 2000. (Foto: Nordisk Film Distribusjon)

Fakta

Møt en morderisk psykopat

Det er laget mange dokumentarer hvor du kan komme helt tett på psykopater med blod på hendene. Her er det lenker til tre av dem. Det er viktig framheve at ikke alle psykopater er mordere.

Richard «The Iceman» Kulklinski (1935–2006) myrdet over 100 mennesker ved siden av sitt helt vanlige familieliv.

Ted Bundy (1946–1989) kidnappet, voldtok og myrdet over tredve unge kvinner på 1970-tallet.

Ian Brady (1938–) og Myra Hindley (1942–2002) kidnappet og drepte fem barn.

Berømte kvinnelige psykopater

Kvinnelige psykopater kan også ty til mord.

Aileen Wuornos (1956–2002) var prostituert og myrdet mer enn syv menn i Florida. Det er laget et dokumentar om hennes morderiske atferd.

Den amerikanske sykepleieren Jane Toppan (1857–1938) forgiftet over 31 mennesker og hadde ambisjoner om å myrde flere mennesker enn noen andre.

Et dansk eksempel er «spedbarnsmorderen» Dagmar Overbye (1887–1929), som myrdet mer enn 25 spedbarn på 1920-tallet.

Psykopati er ikke en diagnose i seg selv

Den offisielle diagnosen er «asosial personlighetsforstyrrelse» og fokuserer på atferd som lovovertredelser og aggresjon.

Psykopati gjelder bare for en tredjedel av pasientene med denne diagnosen og fokuserer mer på det psykiske bak atferden.

Kilde: Sune Bo Hansen

Psykopati er synlig i hjernen

Går vi inn under huden hos psykopaten, kan den iskalde tenkemåten spores fysisk i hjernen. Særlig i det området som kalles det limbiske systemet, som bidrar til å avkode følelser hos andre og skaper følelsesmessige reaksjoner hos en selv.

– Undersøkelser viser at det området både er mindre i omfang og mindre aktivt hos psykopater, sier Sune Bo Hansen.

Det betyr at psykopaten ikke har den bremseklossen vi andre har, når vi ser angst eller gråt hos andre, sier han: – De kan ikke se følelsene i andres ansikt, og det fører til manglende medfølelse.

Forskjellene i hjernen kan både skyldes miljømessige og genetiske forhold. Det er fortsatt ikke gjennomført undersøkelser av om dette området ser annerledes ut hos kvinner enn hos menn.

Kriterier for psykopati i PCL-R

Psykopati-sjekklisten er utviklet av psykologen Robert D. Hare. Den beskriver 20 trekk som er typiske for psykopater. Du kan maksimalt få 40 poeng på sjekklisten.

I mange europeiske land må du ha over 25 poeng for å bli betegnet som psykopat.

1. Glatt/overfladisk sjarme

2. Grandios selvoppfattelse

3. Stort stimuleringsbehov/kjeder seg lett

4. Patologisk løgnaktighet (sykelig, red.)

5. Manipulerende/bløffende

6. Mangel på skyld/anger

7. Overfladisk følelsesliv

8. Mangler empati

9. Parasittær livsstil (snylter på andre, red.)

10. Svak atferdskontroll/dårlig aggresjonskontroll

11. Promiskuøs seksualitet

12. Tidlig problematferd

13. Mangler realistiske mål for framtiden

14. Impulsivitet

15. Uansvarlig

16. Tar ikke ansvar for egne gjerninger

17. Mange kortvarige ekteskap

18. Ungdomskriminalitet

19. Problemer under prøveløslatelser

20. Forskjelligartet kriminalitet

Hannibal Lecter spiste sine ofre i filmen Nattsvermeren. Marcel Lychau Hansen voldtok og myrdet på Amager, og Peter Lundin begravet familien sin i hagen.

Det er slike figurer som ofte trekkes frem som eksempler på psykopater.

Da Christian Thulstrup støtte på enda en artikkel om en mannlig psykopat, sendte han oss følgende spørsmål: «Er det flere mannlige psykopater enn kvinnelige?»

Vi har spurt Sune Bo Hansen, som er psykolog og forsker ved Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland.

Psykopati passer best på menn

Psykopater virker sjarmerende, men er i virkeligheten manipulerende, løgnaktige og ofte aggressive. De har et overfladisk følelsesliv, føler ingen anger og har problemer med å gjenkjenne følelser hos andre.

Samtidig tror mange av dem at de er noe helt spesielt, og at de er hevet over vanlige lover og regler. Derfor bryter de ofte loven.

Redskapet for å identifisere psykopati er sjekklisten «PCL-R», som ble utviklet basert på menn i amerikanske fengsler. Den beskriver 20 typiske trekk hos psykopater. Psykopater har mange av trekkene, men sjelden alle.

Hvis vi følger den «oppskriften», er det klart flest mannlige psykopater, forteller Hansen. På den måten er mysteriet raskt løst.

Men nettopp fordi redskapet opprinnelig er utviklet på menn, ligger ikke hele sannheten i denne konklusjonen: – Det er færre kvinner som ser ut til å være psykopater. Men det kan være et uttrykk for at instrumentene våre er utviklet på menn, sier han.

Kvinnelige psykopater spiller mer på sex

Mannlige psykopater havner ofte i fengsel. Derfor er det lettere å undersøke dem. Det er en av grunnende til at det nettopp er mennenes kjennetegn psykopati-begrepet bygger på. For å finne fram til kvinnene, må vi se etter andre trekk, forteller Hansen:

– Kvinnene vil ofte være mindre kriminelle og regelbrytende og ha mindre tendens til å tro at de er noe spesielt, forklarer han.

Psykopatiske menn tyr ofte til vold, mens kvinnene primært bruker andre midler: – De spiller mer på sex og flørt for å dominere, sier han.

Kvinnene er dessuten flinkere til å forstå hva som finner sted i hodet på andre mennesker, uten at de bryr seg noe særlig om det: – Kvinnelige psykopater er flinke til å avkode andre mennesker, og siden de samtidig er følelsesmessig avstumpede, gjør de ting som er umoralske, sier han.

– De unnlater ikke å gjøre noe fordi andre kan bli såret. Den kombinasjonen kan være farlig.

Kan forklares evolusjonært

Selv om vi ikke kan si nøyaktig hvor mange mannlige og kvinnelige psykopater det finnes i dag, så vet vi at fenomenet ikke er nytt. Det er beskrevet psykopater i tekster som er tusenvis av år gamle, og undersøkelser viser at psykopater finnes på tvers av alle verdens kulturer.

Men det er en gåte at psykopater har overlevd frem til i dag, forteller Hansen.

– Evolusjonært sett burde de ikke ha overlevd. Mennesket er et sosialt vesen, så atferden deres passer ikke inn, sier han.

Svaret på denne delen av gåten kan imidlertid være elementær. Overlevelsen kan skyldes at mannlige psykopater ikke er kjernefamiliemennesker:

– Psykopaten sprer ut sæden sin på så mange som mulig og blir ikke hos moren. De skifter ut relasjoner ofte og er alltid på farten. Derfor er selve livsførselen deres en overlevelsesstrategi, sier Hansen.

På den måten kan genene ha spredt seg gjennom utviklingshistorien. Kvinnene har stått i en annen situasjon, mener Hansen. 

– Vi vet at kvinner har vært mer forståelsesfulle og fokusert på å holde familien sammen. Derfor gir det mening at kvinnene er mindre aggressive og flinkere til å lese følelser og sosiale samspill.

Derfor mener Hansen at framtidens målemetoder vil vise at det faktisk er flere mannlige enn kvinnelige psykopater, selv om han legger vekt på at det enda ikke er vitenskapelig belegg for det.

Vi kan ikke behandle psykopater – enda

– Litteraturen konkluderer med at man ikke kan behandle psykopati. Men det kan endre seg, sier Hansen.

Han advarer samtidig mot å demonisere psykopater: – De er mennesker først og psykopater etterpå. Det er et menneske man sitter overfor, som også kan gjøre mange gode ting. De prøver ikke å manipulere, lure og bedra hele tiden.

Uansett om du er mann eller kvinne, og selv om du føler deg helt normal, skal du ikke tro at du ikke har noe til felles med psykopatene. Vanlige mennesker fra Nord-Amerika scorer i gjennomsnitt seks poeng på psykopatisjekklisten, mens psykopater typisk vil score 30 poeng eller mer.

– Psykopatiske trekk, det har vi alle sammen. Men psykopati er noe man kan ha mer eller mindre av, påpeker Hansen. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS