Forskere mener de aller fleste antidepressive medisinene på markedet ikke fungerer for barn og tenåringer med sterk depresjon. (Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB Scanpix)

De som godtok negative følelser hadde det bedre

Hvis du har det litt kjipt eller er litt sur kan du like gjerne akseptere det, uten å bli sint på deg selv.

De som prøver å svelge negative følelser og presse frem et smil, eller blir sint på seg selv for at de har det kjipt, kan ende opp med å få det enda verre.

Forskerne vet strengt tatt ikke hvorfor det er en sammenheng mellom hvordan du har det og hvordan du tar det. Men de som aksepterer de negative følelsene sine, har bedre psykisk helse og er i det hele tatt mer tilfredse med livet, ifølge en ny studie. Det er sant selv om de opplever like mye stress i livene sine som andre, for eksempel ved et samlivsbrudd eller dødsfall i nær familie.

– Det viser seg at hvordan vi håndterer våre negative emosjonelle reaksjoner er viktig for hvordan vi har det ellers, sier Brett Ford, amanuensis ved University of Toronto, i en pressemelding fra University of California i Berkeley, USA.

Han er en av forskerne som har utført tre eksperimenter med 1300 amerikanske deltakere. Resultatene viser de som nektet å anerkjenne negative følelser, som sinne, tristhet, skuffelse og bitterhet, også hadde flere symptomer på angst og depresjon.

Det å bebreide seg selv for å ha det vondt, ble også knyttet til lavere velvære. De som fortalte seg selv at de ikke burde føle det de følte, hadde det verre enn de som aksepterte de negative følelsene sine.

– De som klarer å akseptere disse følelsene uten å dømme dem eller å forsøke å endre på dem, klarer å håndtere det psykologiske stresset bedre, forklarer Ford.

De som aksepterte negative følelser, hadde det bedre

I det første av de tre forsøkene ble 1003 studenter bedt om å gjennomføre flere sett med spørreundersøkelser. Der fikk forskerne svar på hvordan forsøkspersonene taklet negative følelser, og om de hadde symptomer på depresjon eller angst. Deltakerne måtte også svare på spørsmål som skulle måle hvor fornøyde de var med livet og hvordan det sto til med den generelle psykiske helsen deres.

For å måle hvordan deltakerne forholder seg til følelsene sine, brukte forskerne spørsmål fra forskningen på mindfulness, en teknikk som også handler om å gi slipp på tankene. Men det å godta negative følelser er ikke knyttet til noen spesiell fagretning, understreker de.

Forskerne justerte resultatene utfra bakgrunnen til den som svarte. De tok hensyn til alt fra om den som svarte hadde opplevd noe traumatisk, som å miste en ektefelle eller et barn, til hvor mye penger de hadde.

– Det er lettere å ha en aksepterende holdning hvis du har levd et beskyttet liv, derfor utelukket vi sosioøkonomisk status og svært stressende hendelser i livet som kunne påvirke resultatet, sier Iris Mauss, førsteamanuensis ved University of California Berkeley. Hun er hovedforskeren bak studien, som er publisert i Journal of Personality and Social Psychology.

Resultatene var tydelige. De som aksepterte de negative følelsene sine, hadde det generelt sett bedre mesteparten av tiden. De hadde også færre symptomer på depresjon og angst.

– De som hadde for vane å akseptere sine negative følelser, opplevde færre negative følelser, noe som gir bedre psykologisk helse, mener Mauss.

Taklet stressende situasjon bedre

Forskerne ville også se om det å akseptere negative følelser gjorde det lettere å håndtere stressende situasjoner.

Derfor fikk de 156 kvinner til å gjennomgå et fiktivt jobbintervju med minimal forberedelse. Kvinnene måtte stå foran et videokamera og fortelle hvorfor de var riktig person til en jobb som krevde gode kommunikasjonsferdigheter.

Deltakerne fikk beskjed om at et dommerpanel ville vurdere innholdet i talen, og hvor flinke de hadde vært til å holde den. Etterpå måtte de fortelle hvordan de hadde opplevd denne nokså stressende situasjonen.

Ingen av gruppene syntes det var trivelig. Men de av kvinnene som vanligvis unngikk de negative følelsene sine, hadde det verst. De følte at jobbintervjuet hadde vært mye mer stressende enn de som hadde for vane å akseptere negative følelser. Det betød ikke nødvendigvis at de klarte seg bedre i det det faktiske intervjuet.

Resultatene fra dette eksperimentet tyder på at det å ha for vane å akseptere følelser og tanker, hjelper mennesker med å oppleve færre negative følelser når de blir utsatt for stress, skriver forskerne bak studien.

Vet ikke hvorfor de har det bedre

Til slutt fikk forskerne 200 menn og kvinner til å skrive en dagbok i to uker. Seks måneder senere målte forskerne hvordan det sto til med den psykiske helsen til forsøkspersonene, og hvor mye stress de hadde opplevd det siste halve året. Igjen var det de som unngikk å fortelle om negative følelser i dagbøkene som hadde det verst.

Forskerne vet ikke hvorfor folk som godtar følelsene sine, har det bedre. Det handler kanskje om å være litt raus med seg selv.

Kanskje de som har det ille i utgangspunktet ikke er like flinke til å møte negative tanker? Eller omvendt, at det å forsøke å tukte tankene slår tilbake på dem selv? Usunn grubling på problemer er et av kjennetegnene på depresjon.

– Kanskje det er slik at hvis du har en aksepterende holdning overfor de negative følelsene dine, gir du dem ikke like stor plass, sier Mauss i pressemeldingen.

– Og hvis du konstant vurderer følelsene dine, kan negativiteten bygge seg opp.

Referanse:

Brett Q. Ford mfl. «The Psychological Health Benefits of Accepting Negative Emotions and Thoughts: Laboratory, Diary, and Longitudinal Evidence.» J Pers Soc Psychol, 2017. doi: 10.1037/pspp0000157.

Powered by Labrador CMS