Republikanere mer egoistiske

Republikanere vil helst kare til seg selv, og demokrater vil hjelpe andre. Men forskjellen er liten, og de republikanerne som er religiøse mildner inntrykket. Dette viser ny studie av verdiene til amerikanske velgere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Republikanere har en litt sterkere tendens til å være strebere enn demokrater, viser undersøkelsen til Sheldon. (Foto: Colorbox.no)"

Studien er gjort på 1113 studenter fra University of Missouri, der forskeren Kennon Sheldon arbeider.

Han fant ut at religiøse republikanere og alle grupper demokrater er litt mer innstilt på å hjelpe andre, mens ikke-troende republikanere er litt mer egoistisk orientert.

Resultatene legges fram i en artikkel i Journal of Applied Social Psychology i mars 2009.

Ytre og indre verdier

Sheldon bruker flere verdiskalaer i sin analyse. Den viktigste skiller mellom såkalte ytre (extrinsic) og indre (intrinsic) verdier.

Blant ytre verdier regnes finansiell suksess, tiltalende ytre og berømmelse og popularitet. De indre verdiene er emosjonell intimitet, personlig vekst og deltagelse i samfunnet.

Både republikanere og demokrater verdsatte de indre verdiene høyest totalt sett, men Sheldon fant altså at de få republikanerne som ikke var religiøse, var litt mer opptatt av sin egen suksess på bekostning av andre.

Religion ser altså ut til å gjøre republikanerne mer ”snille”. Og et flertall av de som stemmer republikansk, er troende.

Ikke innlegg i valgkampen

"Den typiske demokrat har mer omsorg for andre mennesker, i følge Sheldons undersøkelse. (Foto: Colorbox.no)"

Sheldon viser i artikkelen til flere undersøkelser som viser at de ytre, egoistiske verdiene fører til utnytting, aggresjon og andre levesett som er til skade for samfunnet.

En slik påstand griper rett inn i valgkampen og kan mistolkes. Mener Sheldon at deler av republikanske velgere har samfunnsskadelige holdninger?

Nei, andre verdisett kunne gitt andre vurderinger, skriver Sheldon i artikkelen. For eksempel kunne liberale demokrater mistenkes for å være livsnytere uten moralsk ryggrad, mens konservative republikanere kanskje er mer opptatt av personlig ansvar.

Undersøkelsen viser også at yngre republikanere er mer opptatt av å hjelpe andre og mindre opptatt av økonomisk suksess enn eldre republikanere.

Krysset av for utsagn

Forsøkspersonene fikk utdelt ark der de skulle krysse av for hvilken presidentkandidat de hadde stemt på i siste valg. Så fikk de en serie utsagn der de skulle krysse av for dem de var enige i.

Utsagnene var for eksempel: ”En god leder bør verdsette å oppnå finansiell suksess og et godt liv”, eller i motsatt ende av skalaen: ”En god leder bør verdsette å hjelpe de som trenger hjelp”.

I alt fire varianter av undersøkelsen ble gjort med litt forskjellige metoder, tilnærming og verdiskalaer, men resultatene fra de forskjellige undersøkelsene stemte stort sett overens.

Referanse:

Kennon Sheldon: “Comparing Democrats and Republicans On Intrinsic and Extrinsic Values.” Journal of Applied Social Psychology. (Publiseres i mars 2009).

Lenke:

Journal of Applied Social Psychology
Pressemelding fra University of Missouri

Powered by Labrador CMS